Skip to main content

AccessTr.neT


Kayan Yazı Hatası

Kayan Yazı Hatası

Çözüldü #1
yapmış olduğum dosyada doğum günlerini süzerek bir kayan yazı çalışması yaptım. ancak süzülen tarih yoksa , yani sorgu boşsa hata veriyor. bu hatayı nasıl giderebilirim ve bu gün için herhangi bir kayıt yok uyarısı yazdırabilirim. şimdiden teşekkürler.
.rar Yeni Microsoft Office Access 2007 Veritabanı.rar (Dosya Boyutu: 34,62 KB | İndirme Sayısı: 9)
Cevapla
#2
timer kodunu aşağıdakiyle değiştirip dener misiniz
Not: çalışma anında kayıtla oynayıp doğum gününü değiştirseniz bile maalesef sadece formu açıp kapatınca etkili oluyor
Visual Basic Code
Private Sub Form_Timer()
With Me.ET
End With
Static strMsg As String, intLet As Integer, intLen As Integer
Dim strTmp, sssSQL As String
Const TXTLEN = 50
'Değişim Başla_________________________
sssSQL = " SELECT Tablo1.adi_soyadı, Tablo1.dugum_tar " & _
     " FROM Tablo1 " & _
     " WHERE Tablo1.dugum_tar = Date() " & _
     " ORDER BY Tablo1.dugum_tar"
'Değişim _________________________Bitti

Dim rs As Recordset

Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(sssSQL)

mes = ""
'ekleme Başla__________________________
If rs.RecordCount = 0 Then
  mes = Date & " Tarihine ait kayıt yok"
  GoTo 10
End If
'ekleme Başla__________________________
rs.MoveFirst
Do Until rs.EOF
  mes = " *** " & rs.Fields(0) & " / " & Date & " *** " '<==Değişti fields("SSS") yerine ilk alan fields(0)
  rs.MoveNext
Loop
rs.Close

10 '<==eklendi
If Len(strMsg) = 0 Then
strMsg = Space(TXTLEN) & mes & Space(TXTLEN)
intLen = Len(strMsg)
End If
intLet = intLet + 1
If intLet > intLen Then intLet = 1
strTmp = Mid(strMsg, intLet, TXTLEN)
ET.Caption = strTmp
End Sub
Cevapla
#3
teşekkürler @"halily"


sorun çözülmüştür.
Son Düzenleme: 04/08/2019, 11:06, Düzenleyen: te-kin.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da