Skip to main content

AccessTr.neT


Kaydet Butonu Şartları

Kaydet Butonu Şartları

Çözüldü #1
Aşağıda vermiş olduğum kodları nasıl düzenlersek sağlıklı çalışmış olur.


Private Sub btnKaydet_Click()
Dim gtrh, dtrh As Integer
Dim ogrencino As Integer

Dim ctrl As control
For Each ctrl In Me.Controls
If ctrl.Tag = "A" Then
ctrl.enabled = True
End If
Next


If txtgidenler = 0 Then
MsgBox "Lütfen evci çıkacak öğrenci ya da öğrencileri seçiniz?", , "FŞATL"
Else
If IsNull(txtgidis) Or IsNull(txtdonus) Then
If MsgBox("Eksik Bilgi var, Evci Gidiş yada Evci Dönüş Tarihlerini Girmemiş Olabilirsiniz ? Yine de devam etmek istiyor musunuz ?", vbYesNo, "DIKKAT") = vbYes Then
MsgBox ("Eksik Bilgi var, Evci Gidiş yada Evci Dönüş Tarihlerini Girmemiş Olabilirsiniz ?")

Komut5_Click
Exit Sub
MsgBox "..... Veriler Aktarılmadı .....", vbInformation
Else

ogrencino = Me.Listeevci.Column(0)
gtrh = CLng(txtgidis)
dtrh = CLng(txtdonus)

If DCount("ogrenciID", "Tblevci", "[ogrenciID] = " & ogrencino & " And Clng([gidistarihi])= " & gtrh & " And clng([donustarihi]) = " & dtrh) > 0 Then
MsgBox (" Bu tarihler arası kayıt var !")
Else
DoCmd.OpenQuery "SoRguevci"
Komut5_Click
MsgBox "..... ISLEM TAMAM .....", vbInformation
End If

End If
End If
End If


End Sub
Cevapla
#2
tam olarak sorun ne, doğru çalışmıyor mu?
siz ne yapmak istiyorsunuz, kod ne yapıyor?
ayrıca aşağıda kullanılan yapı hatalı
exit sub yazdıktan sonra işlemden çıkılır dolayısıyla mesaj verme kodu çalışmaz
bu nedenle msgbox kısmı exit sub ın üstüne yazılmalı
If MsgBox("Eksik Bilgi var, Evci Gidiş yada Evci Dönüş Tarihlerini Girmemiş Olabilirsiniz ? Yine de devam etmek istiyor musunuz ?", vbYesNo, "DIKKAT") = vbYes Then
MsgBox ("Eksik Bilgi var, Evci Gidiş yada Evci Dönüş Tarihlerini Girmemiş Olabilirsiniz ?")

Komut5_Click
Exit Sub
MsgBox "..... Veriler Aktarılmadı .....", vbInformation

Else
Cevapla
#3
Formda iki adet tarih içeren textbox ve iki adet liste kutusu var.

tarih içeren textboxlar boşsa kayıt yapmayacak. txtgidenler textbox nesnesi boşsa da kayıt yapmayacak.

Aynı id ve aynı tarihler varsa mükerrer ekleme yapmayacak.
Cevapla
#4
Eklediğim dosyada; frm-evci formunda
txtgidis metin kutusu ve txtdonus metin kutusu boş ise uyarı vererek kayıt yapmasın ve forma geri dönsün istiyorum.
Ayrıca gidiş ve dönüş tarihleri aynı ise tek kayıt yapılsın istiyorum. Mükerrerlik olmasın istiyorum.
dönüş tarihi gidiş tarihinden küçük olamaz.
.rar p1.rar (Dosya Boyutu: 119,77 KB | İndirme Sayısı: 7)
Cevapla
#5
Örneği İncelermisin
.zip p1.zip (Dosya Boyutu: 290,05 KB | İndirme Sayısı: 2)
Son Düzenleme: 07/11/2021, 18:43, Düzenleyen: lemoncher2.
Cevapla
#6
Maalesef olmadı. Yalnız çalışmamı liste kutusu olarak değil, alt form mantığıyla değiştirdim.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task