Skip to main content

AccessTr.neT


Kaydet Komutunda Hata Mesajı Alıyorum. Neden Olabilir?

Kaydet Komutunda Hata Mesajı Alıyorum. Neden Olabilir?

Çözüldü #1
[Resim: do.php?img=9870]


Visual Basic Code
Private Sub Komut8_Click()

Dim rs As New ADODB.Recordset
'If MsgBox("Değişiklikler Kaydedilsin mi?", 36, "Kayıt Ediliyor") = vbYes Then
rs.Open "tbl_ihale", CurrentProject.Connection, adOpenDynamic, adLockOptimistic
rs.AddNew

rs!giden_evrak_sayisi = Me.txtgidenevrak
rs!gelen_evrak_sayisi = Me.txtgelenevrak
rs!teklif_tarihi = Me.txttektar
rs!ihale_onay_tarihi = Me.txtihaleonay
rs!fatura_tarihi = Me.txtfattar
rs!muayene_kablu_tarihi = Me.txtadsoyad
rs!odeme_turu = Me.txtodeme
rs!kullanabilir_odenek_miktari = Me.txtodenek
rs!isin_niteligi = Me.txtnitelik
rs!isin_konusu = Me.txtkonu


rs.Update
rs.Close
Set rs = Nothing

'MsgBox "Kayıt işlemi gerçekleşmiştir.", 64, "Kayıt İşlemi"
'GoTo 777
'Else
'MsgBox "Kayıt İşleminden Vazgeçtiniz. Bilgileriniz Kaydedilmedi!", 64, "Kayıt İşlemi"
'End If
777
'Me.Liste0.Requery
End Sub
Cevapla
#2
Resimlerinizi lütfen resim ekle butonuna tıklayarak resim.accesstr.net bağlantısına ekleyiniz.

Bahsi geçen hatanın sebebi ado referansının eklenmemiş olması. "Microsoft Activex Data Objects X.X Library" referansını eklemeniz gerekli. X.X, 2.8 olabilir.
"Boş Örnek Eklerim, Yapıp Verirler" demeyin, örneğinizi hazırlayın.
Komplike kod talebiniz var ise İletişim bağlantısından bize ulaşın. 
Cebelleşmezsen Öğrenemezsin. 
Cevapla
#3
Teşekkür ederim. Her çalışmada bunu yapmak gerekir mi?
Cevapla
#4
Her yapının farklı referanslara ihtiyacı vardir, o yapıyı kullanirken o referans ön yuklemeli olarak (referanslardan ekleyerek) yada çalışma anında oluşturarak (createobject(ilgili nesne)) kullanilabilir
Cevapla
#5
Teşekkür ederim. Konu çözüldü.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da