Skip to main content

AccessTr.neT


Kur Almak

Kur Almak

Çözüldü #1
Merhaba arkadaşlar,
aşağıdaki kod ila kurları alıyoruz yalnız
bulunduğumuz günü alıyor,
tarih seçerek, istediğim tarihin kurlarını nasıl alabilirim.

Dim HTTP As Object, Html As Object
Dim URL As String

URL = "https://yorum.altin.in/tum/dolar"

Set HTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
Set Html = CreateObject("HTMLFILE")

HTTP.Open "GET", URL, False
HTTP.Send

If HTTP.Status = 200 Then
HTML.body.innerHTML = HTTP.responseText

[Dolar] = (HTML.getelementById("sabitDolar").innerText) / 10000
[Euro] = (HTML.getelementById("sabitEuro").innerText) / 10000

End If
Me.Listem.Requery
MsgBox "Veriler Güncellendi"
Set Html = Nothing
Set HTTP = Nothing
Cevapla
#2
Örneğinizi ekleyin inceleyelim ancak kurları almakta olduğunuz sitede detaylı inceleyemedim ama kurların günlük seyri ile ilgili bir veri kaydına da rastlamadım olmayan bir veriyi çekemezsiniz.
Cevapla
#3
Tcmb den alma ile excelde arşivim vardı accesse uyarladım deneyebilirsiniz.
Sizin koddaki site ile bilmiyorum.

[url=[Resim: do.php?img=10593]][/url]
.rar Döviz alis satis.rar (Dosya Boyutu: 35,09 KB | İndirme Sayısı: 8)
Cevapla
#4
Çok teşekkür ederim sayın hocalarım...
Cevapla
#5
Sayın feraz, örneğiniz üzerinde biraz değişiklier yaptım,
yalnız hem alış hem de satışı aynı anda getiremedim,
gönderdiğim örnek üzerinde bakabilirmisiniz lütfen.
.rar KUR alis satis.rar (Dosya Boyutu: 38,66 KB | İndirme Sayısı: 2)
Cevapla
#6
Modüldeki fonksiyonu aşağıdaki ile değiştir

Public Function TCMB_KURU(Para_Birimi As String, Tarih As Variant, Alinan As Variant)
    Dim XL_Dom As Object, Kontrol As Byte
    Dim Sorgulanan_Tarih As Date, Url_Sorgusu As String
    Dim Veri As Variant, Yeni_Tarih As Date, X As Byte
    Dim DovizListesi, Dovizler As Variant
   
    If CDate(Tarih) > Date Then
        TCMB_KURU = "Hatalı Tarih!"
        Exit Function
    End If
    Kontrol = Weekday(CDate(Tarih), vbMonday)
    If Kontrol > 5 Then
        Sorgulanan_Tarih = CDate(Tarih) - (Kontrol - 5)
    Else
        Sorgulanan_Tarih = CDate(Tarih)
    End If
   
    Set XL_Dom = CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
   
10  XL_Dom.Async = False
    XL_Dom.ValidateOnParse = False
       
    Url_Sorgusu = "http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/" & Year(Sorgulanan_Tarih) & Format(Month(Sorgulanan_Tarih), "00") & "/" & _
                Format(Day(Sorgulanan_Tarih), "00") & Format(Month(Sorgulanan_Tarih), "00") & Year(Sorgulanan_Tarih) & ".xml"
               
               
                 
   
    XL_Dom.Load Url_Sorgusu
   
    Set DovizListesi = XL_Dom.documentElement.selectNodes("Currency")

    If DovizListesi.Length = 0 Then
        If Yeni_Tarih = 0 Then
            Yeni_Tarih = CDate(Tarih) - 1
        Else
            Yeni_Tarih = Yeni_Tarih - 1
        End If

        Kontrol = Weekday(Yeni_Tarih, vbMonday)
       
        If Kontrol > 5 Then
            Sorgulanan_Tarih = Yeni_Tarih - (Kontrol - 5)
            GoTo 10
        Else
            Sorgulanan_Tarih = Yeni_Tarih
            GoTo 10
        End If
    Else
   
        For Each Dovizler In DovizListesi
 
        If Dovizler.SelectSingleNode("Isim").Text = Para_Birimi Then
                     
        TCMB_KURU = Replace(Dovizler.SelectSingleNode("" & Alinan & "").Text, ".", ",")        End If
        Next
    End If
       
    Set DovizListesi = Nothing
    Set XL_Dom = Nothing
End Function


Formda, butonun tıklandığında olayındaki kodları aşağıdaki ile değiştir.

   If Me.metintarih.Value = "" Or IsNull(Me.metintarih.Value) Then
        MsgBox "Tarih sec", vbCritical
        Exit Sub
    End If
   
    metinEuro.Value = TCMB_KURU("EURO", metintarih.Value, "ForexBuying")
    Metin10.Value = TCMB_KURU("EURO", metintarih.Value, "ForexSelling")
   
    metindolar.Value = TCMB_KURU("ABD DOLARI", metintarih.Value, "ForexBuying")
    Metin12.Value = TCMB_KURU("ABD DOLARI", metintarih.Value, "ForexSelling")
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task