Skip to main content

AccessTr.neT


Liste Kutusu Çift Tıklama Olay Yordamı

Liste Kutusu Çift Tıklama Olay Yordamı

Çözüldü #1
Arkadaşlar a formundaki liste kutusunu çift tıklayınca b formundaki metin kutularına ado ile veri getirmeye çalışıyorum. Lakin gelmiyor. İlgilenebilir misiniz?
SQL Code
Private Sub listeolaylar_DblClick(Cancel As Integer)
DoCmd.OpenForm "frm_ifadeler"
'Call FormAcik
'Call KilitGuncelle

Dim strSQL As String
strSQL = "SELECT * FROM tbl_olaybilgisi WHERE Kimlik =" & Me.listeolaylar & ""

Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.CursorType = adOpenKeyset
rs.LockType = adLockOptimistic
rs.Open strSQL, CurrentProject.Connection
        
If Not rs.BOF Then


 Me.txtolaytarihi = rs("olaytarihi")
Me.txtolaysaati = rs("olaysaati")

Me.txtolayyeri = rs("olayyeri")
Me.txtolay = rs("olayozeti")

End If
rs.Close
Set rs = Nothing
End Sub
Cevapla
#2
Me.txtolaytarihi = rs("olaytarihi")
Me.txtolaysaati = rs("olaysaati")
Me.txtolayyeri = rs("olayyeri")
Me.txtolay = rs("olayozeti")
Txt ile başlayan alanlar b formunda kodlar a formunda mi?
Cevapla
#3
Evet. Aynen Öyle.
Cevapla
#4
Kodlar A formununun liste kutusunun çift tıklama olay yordamında. Metin kutuları b formunda.
Cevapla
#5
Başka formdaki bir nesneye atıfta bulunmak için önce hangi form olduğunu tanımlan gerek
Diğer formun adının b olduğunu varsayarak "me" yerine Forms("b") yazarak dener misiniz?
Forms("b").txtolaytarihi= rs("olaytarihi")  gibi
Cevapla
#6
SQL Code
Private Sub listeolaylar_DblClick(Cancel As Integer)
DoCmd.OpenForm "frm_ifadeler"
'Call FormAcik
'Call KilitGuncelle

Dim strSQL As String
strSQL = "SELECT * FROM tbl_olaybilgisi WHERE Kimlik =" & Me.listeolaylar & ""

Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.CursorType = adOpenKeyset
rs.LockType = adLockOptimistic
rs.Open strSQL, CurrentProject.Connection
        
If Not rs.BOF Then


Forms("frm_ifadeler").txtolaytarihi = rs("olaytarihi")
Forms("frm_ifadeler").txtolaysaati = rs("olaysaati")

Forms("frm_ifadeler").txtolayyeri = rs("olayyeri")
Forms("frm_ifadeler").txtolay = rs("olayozeti")

End If
rs.Close
Set rs = Nothing
End Sub

Konu Çözülmüştür. Kısa bir soru yeni konu açmadan. formu yeni kayda hazır halde actıktan sonra yapmak için.
SQL Code
docmd.GotoRecord, ,acnewrec
komutundan sonramı kodlamak gerekir.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da