Skip to main content

AccessTr.neT


Liste kutusunda Aynı Kişiye Ait Verileri Yan Yana Yazdırma

Liste kutusunda Aynı Kişiye Ait Verileri Yan Yana Yazdırma

Çözüldü #1
Sayın hocalarım
srg_aboneler sorgusundan alt form yerine Liste kutusu oluşturdum.
Yalnız burada Listede veya alt formda Musterı adının çift yazılması yerine 
Abone adının,Gelecektarihini Tek yazamazmıyız ?
Ayrıca alt formda yer alan verilerin gelecektarih bu gün ise,bu tarihten bir gün önce listelemesi ve uyarı msj.vermesini sağlamak mümkünmü.

Saygılarımla.
.rar FA.ÇİFTLİK-Sld.rar (Dosya Boyutu: 203,3 KB | İndirme Sayısı: 22)
Cevapla
#2
F_GIRIS isimli formdaki Liste kutusunda aynı kişiye ait 2 satır olmasının sebebi, bu kişiye ait 2 farklı ürün olması. 1. satırda tavuk, 2. satırda yumurta listeleniyor.

Tek veri olmasını istiyorsanız liste kutusundan bu sütunları kaldırmalısın.
"Boş Örnek Eklerim, Yapıp Verirler" demeyin, örneğinizi hazırlayın.
Komplike kod talebiniz var ise İletişim bağlantısından bize ulaşın. 
Cebelleşmezsen Öğrenemezsin. 
Cevapla
#3
Sayın Ozan hocam,
Haklısınız 2 çeşit ürün var,benimde takıldığım nokta bu,Şöyle bişey olamazmı ürünleri vede miktarları yan yana yazamazmıyız.

Saygılarımla.
Cevapla
#4
Konu başlığı Değiştirilmiştir.

Yeni sorgu oluştur, Sql koduna aşağıdakileri yaz

Visual Basic Code
 SELECT srg_aboneler.MUSTERIADI, srg_aboneler.fark, srg_aboneler.sonsiparistarihi, srg_aboneler.gelecektarih, srg_aboneler.MUSTERIDURUM, ConcatRelated("URUNADI & ' (' &ortalama & ')'","srg_aboneler") AS urunleri
FROM srg_aboneler
GROUP BY srg_aboneler.MUSTERIADI, srg_aboneler.fark, srg_aboneler.sonsiparistarihi, srg_aboneler.gelecektarih, srg_aboneler.MUSTERIDURUM, ConcatRelated("URUNADI & ' (' &ortalama & ')'","srg_aboneler");yeni modül oluştur, aşağıdakileri yaz.

Visual Basic Code
Option Compare Database

Public Function ConcatRelated(strField As String, _
  strTable As String, _
  Optional strWhere As String, _
  Optional strOrderBy As String, _
  Optional strSeparator = ", ") As Variant
On Error GoTo Err_Handler
 
  Dim rs As DAO.Recordset
  Dim rsMV As DAO.Recordset
  Dim strSql As String
  Dim strOut As String
  Dim lngLen As Long
  Dim bIsMultiValue As Boolean
  
 
  ConcatRelated = Null
 
  strSql = "SELECT " & strField & " FROM " & strTable
  If strWhere <> vbNullString Then
    strSql = strSql & " WHERE " & strWhere
  End If
  If strOrderBy <> vbNullString Then
    strSql = strSql & " ORDER BY " & strOrderBy
  End If
  Set rs = DBEngine(0)(0).OpenRecordset(strSql, dbOpenDynaset)
 
  bIsMultiValue = (rs(0).Type > 100)

  Do While Not rs.EOF
    If bIsMultiValue Then
      'For multi-valued field, loop through the values
      Set rsMV = rs(0).Value
      Do While Not rsMV.EOF
        If Not IsNull(rsMV(0)) Then
          strOut = strOut & rsMV(0) & strSeparator
        End If
        rsMV.MoveNext
      Loop
      Set rsMV = Nothing
    ElseIf Not IsNull(rs(0)) Then
      strOut = strOut & rs(0) & strSeparator
    End If
    rs.MoveNext
  Loop
  rs.Close
  
  'Return the string without the trailing separator.
  lngLen = Len(strOut) - Len(strSeparator)
  If lngLen > 0 Then
    ConcatRelated = Left(strOut, lngLen)
  End If

Exit_Handler:
  'Clean up
  Set rsMV = Nothing
  Set rs = Nothing
  Exit Function

Err_Handler:
  MsgBox "Error " & Err.Number & ": " & Err.Description, vbExclamation, "ConcatRelated()"
  Resume Exit_Handler
End Function


Formdaki liste kutusunun satır kaynağını yeni sorgu olacak şekilde düzenle

"Boş Örnek Eklerim, Yapıp Verirler" demeyin, örneğinizi hazırlayın.
Komplike kod talebiniz var ise İletişim bağlantısından bize ulaşın. 
Cebelleşmezsen Öğrenemezsin. 
Cevapla
#5
Sayın Ozan hocam,
Cevabınız ve emeğiniz için sonsuz teşekkürler.

Saygılarımla.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task