Skip to main content

AccessTr.neT


Mail

volkensitki1975
volkensitki1975
9
759

Mail

Çözüldü #1
Sayın kullanıcaılar, 

Ekteki Access form üzerinden mail atmak istiyorum. Vba veya Makro ile fark etmez. burada benim yapamadığım formdaki tabloyu maile yazdırmak.

yardımlarınız bekliyorum

Şimdiden teşekkürler.
.7z Mail.7z (Dosya Boyutu: 22,58 KB | İndirme Sayısı: 4)
Cevapla
#2
outlook ile mi mail atılacak?
belli bir şey var mı
gmail için: https://accesstr.net/konu-gmail-hesabiyl...amasi.html
outlook için: https://accesstr.net/konu-zamanli-mail-g...mi-hk.html
konuları incelenebilir
sitede "mail yolla" olarak aratırsanız çeşitli örneklere ulaşabilirsiniz.
Cevapla
#3
(07/09/2021, 14:20)berduş yazdı: outlook ile mi mail atılacak?
belli bir şey var mı
gmail için: https://accesstr.net/konu-gmail-hesabiyl...amasi.html
outlook için: https://accesstr.net/konu-zamanli-mail-g...mi-hk.html
konuları incelenebilir
sitede "mail yolla" olarak aratırsanız çeşitli örneklere ulaşabilirsiniz.

eki inceleyebilirmisiniz?
.rar Mail.rar (Dosya Boyutu: 22,34 KB | İndirme Sayısı: 6)
husem, proud to be a member of AccessTr.neT since 08-03-2009.
Cevapla
#4
(07/09/2021, 16:31)husem yazdı:
(07/09/2021, 14:20)berduş yazdı: outlook ile mi mail atılacak?
belli bir şey var mı
gmail için: https://accesstr.net/konu-gmail-hesabiyl...amasi.html
outlook için: https://accesstr.net/konu-zamanli-mail-g...mi-hk.html
konuları incelenebilir
sitede "mail yolla" olarak aratırsanız çeşitli örneklere ulaşabilirsiniz.

eki inceleyebilirmisiniz?

öncelikle çok teşekkürler Tabloyu mail eki olarak değil mail içine tablo oluşturması yada her hangi şekilde görülmesi şeklinde yapmak istiyorum
Son Düzenleme: 07/09/2021, 16:40, Düzenleyen: volkensitki1975.
Cevapla
#5
öncelikle referanslardan Microsof ActiveX Data Object x.x library eklenmeli
çalışmanıza modül ekleyip modüle aşağıdaki kodu yazın
Function GenHTMLTable() As String ' (sQuery As String) As String
Dim RS As ADODB.Recordset
Dim Fld As ADODB.Field

Set RS = New ADODB.Recordset
sQuery = " SELECT Table1.ID, Table1.ADI, Table1.SOYADI, Table1.NOTE FROM Table1;"
    On Error GoTo Error_Handler
    RS.Open sQuery, CurrentProject.Connection
    RS.MoveFirst
    With RS
        sHTML = "<table>" & vbCrLf
        sHTML = sHTML & vbTab & "<tr>" & vbCrLf
        For Each Fld In RS.Fields    'loop through all the fields of the tables
            sHTML = sHTML & vbTab & vbTab & "<th>" & Fld.Name & "</th>" & vbCrLf
        Next
        sHTML = sHTML & vbTab & "</tr>" & vbCrLf
        If .RecordCount <> 0 Then
            Do While Not .EOF
                sHTML = sHTML & vbTab & "<tr>" & vbCrLf
                For Each Fld In RS.Fields            'loop through all the fields of the tables
                    sHTML = sHTML & vbTab & vbTab & "<td>" & Fld.Value & "</td>" & vbCrLf
                Next
                sHTML = sHTML & vbTab & "</tr>" & vbCrLf
                .MoveNext
            Loop
        End If
        sHTML = sHTML & "</table>"
    End With

    GenHTMLTable = sHTML


Error_Handler_Exit:
    On Error Resume Next
    If Not RS Is Nothing Then
        RS.Close    'Close the recordset
        Set RS = Nothing
    End If
'    If Not db Is Nothing Then Set db = Nothing
    Exit Function

Error_Handler:
    MsgBox "The following error has occured" & vbCrLf & vbCrLf & _
          "Error Number: " & Err.Number & vbCrLf & _
          "Error Source: GenHTMLTable" & vbCrLf & _
          "Error Description: " & Err.Description & _
          Switch(Erl = 0, "", Erl <> 0, vbCrLf & "Line No: " & Erl) _
          , vbOKOnly + vbCritical, "An Error has Occured!"
    Resume Error_Handler_Exit
End Function
mail butonunun kodu
Private Sub Command0_Click()
            Set appOutLook = CreateObject("Outlook.Application")
            Set MailOutLook = appOutLook.CreateItem(olMailItem)
            With MailOutLook

            .To = Me.Text42
            .subject = Me.Text46
            .HTMLBody = GenHTMLTable
            '.DeleteAfterSubmit = True  'This would let Outlook send th note without storing it in your sent bin
            .Send
            End With
            'MsgBox MailOutLook.Body
            MsgBox ""
            Exit Sub
email_error:
            MsgBox "An error was encountered." & vbCrLf & "The error message is: " & Err.Description
            Resume Error_out
Error_out:
'Debug.Print GenHTMLTable
End Sub
dilerim işinize yarar
Cevapla
#6
Çok teşekkür ediyorum tam da istediğim gibi elinize sağlık
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task