Skip to main content

AccessTr.neT


Mail Gönderme Koduna Mail Adresini Değişkenden Atama Hatası

Mail Gönderme Koduna Mail Adresini Değişkenden Atama Hatası

Çözüldü #1
Merhaba;
Kaydetme ve outlookdan mail gönderme kodlarımı tek bir butona aşağıdaki kullandım. Ancak kodda mail adresini tablodan buldurduğum adrs değişkenini yazdığım kod kabul etmiyor. Maili gönderme yapacağım adres değişkenlik içeriyor. Ancak yazdığım kod mail adresini koda direkt yazmamı istiyor. Bu durumu nasıl aşabilirim aceba yardımcı olabilirmisiniz...

Visual Basic Code
Private Sub btnMail1_Click()


  If IsNull(YuklemeYapDepo) Or IsNull(Acenta) Or IsNull(Ulke) Or IsNull(Sehir) Or IsNull(KonteynirTip) Then
      MsgBox "Lütfen zorunlu alanları boş bırakmayınız", vbExclamation + vbOKOnly, "İşlem Hatası"
           
    Else
      
      'Bilgileri Kaydet
      DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
      'Mail Gönder
      Dim adrs As String
      adrs = DLookup("Email", "tblKullanici", "[kAdi]= '" & Me.txtKullaniciAdi & "'")
      
      DoCmd.OpenReport "KonteynirTalepFormu", acViewPreview, , "TalepNo=" & Me.TalepNo, acWindowNormal

      DoCmd.SendObject acSendReport, "KonteynirTalepFormu", "PDFFormat(*.pdf)", "adrs;", , , "Konteynır Talep Raporu", "Ekteki talebi işleme almanızı rica ederim ", False
      DoCmd.Close acReport, "KonteynirTalepFormu"
      
      MsgBox "Bilgiler başarıyla kaydedildi.", vbInformation + vbOKOnly, "İşlem Tamam"
      TumDenetimAktif
      
    End If
End Sub
Cevapla
#2
Merhaba, 
Tanımlamadaki Dlookup kodu düzgün çalıştığını varsayarsak,


Visual Basic Code
DoCmd.SendObject acSendReport, "KonteynirTalepFormu", "PDFFormat(*.pdf)", "adrs;", , , "Konteynır Talep Raporu", "Ekteki talebi işleme almanızı rica ederim ", False


buradaki "adrs;" kısmının adrs şeklinde olması gerekli. Visual Basic Code
DoCmd.SendObject acSendReport, "KonteynirTalepFormu", "PDFFormat(*.pdf)", adrs, , , "Konteynır Talep Raporu", "Ekteki talebi işleme almanızı rica ederim ", False
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da