Skip to main content

AccessTr.neT


Makro İle Çoklu Satır Taşıma

Makro İle Çoklu Satır Taşıma

Çözüldü #1
Merhabalar,

Girilen tarihe göre (Özet Tablo!A2 ) diğer çalışma sayfasından ( Data ) aynı tarihi içeren satırları Özet tablo sayfasına aldırmak istiyorum. Alınacak sütunlar ( B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L ) sütunlarıdır. diğer sütunların taşınmasına gerek yoktur. Bu taşıma işlemini makro veya başka formüller yazarak almak istiyorum. Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim..
.7z SARIM ÜRETİM TAKİP AĞUSTOS-2013.7z (Dosya Boyutu: 379,81 KB | İndirme Sayısı: 40)
Cevapla
Çözüldü #2
Örneğinizi inceleme fırsatım olmadı. Ancak macro kaydet yöntemiyle yapmayı denediniz mi?

Saygılar...
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır....
Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır.


Access için her zaman lazım olacak konu başlıkları listesi


Cevapla
Çözüldü #3
Sorunuz tam anlaşılmıyor ney nereye taşınacak anlamadım.
Bizim için zor diye bir şey yoktur, imkansızsa zaman alır...
Cevapla
Çözüldü #4
Yinede şöyle bir örnek verebilim kendinize göre uyarlayınız.
Aşağıdaki kodu boş bir modüle uygulayıp deneyiniz.

Kod çalışırken ilk olarak size daha önce aktarım yaptığınız sayfaları silmek istiyormusunuz diye soracak evet derseniz önceki aktarım yapılan sayfalar silinecek. Hayır derseniz varolan sayfaların alt satırlarına devam ederek aktarım yapacaktır.
Kod
Option Explicit
 
Sub AKTAR()
  Dim S1, S2, S3, Sayfa, X, Satir
 
  If MsgBox("Daha önce aktardığınız sayfaları silmek istiyor musunuz?", vbCritical + vbYesNo) = vbNo Then GoTo 10
 
  Application.DisplayAlerts = False
 
  For Each Sayfa In ThisWorkbook.Worksheets
    If Sayfa.Name <> "Data" Then Sayfa.Delete
  Next
 
  Application.DisplayAlerts = True
 
10 Application.ScreenUpdating = False
 
  Set S1 = Sheets("Data")
 
  S1.Range("F1:F" & Rows.Count).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=S1.Cells(1, Columns.Count), Unique:=True
 
  For X = 2 To S1.Cells(Rows.Count, Columns.Count).End(3).Row
    S1.Range("A1").AutoFilter Field:=6, Criteria1:=S1.Cells(X, Columns.Count)
 
    If Sayfa_Kontrol(S1.Cells(X, Columns.Count)) Then
      Set S2 = Sheets(S1.Cells(X, Columns.Count).Text)
      Satir = S2.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row + 1
      If S1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row > 1 Then
        S1.Range("A2:F" & S1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row).Copy S2.Cells(Satir, 1)
        S1.Range("Y2:Y" & S1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row).Copy S2.Cells(Satir, 7)
        S1.Range("BE2:BF" & S1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row).Copy S2.Cells(Satir, 8)
        S1.Range("BH2:BH" & S1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row).Copy S2.Cells(Satir, 10)
        S1.Range("BL2:BL" & S1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row).Copy S2.Cells(Satir, 11)
        S2.Range("A2:K" & Rows.Count).Sort Key1:=S2.Range("I2"), Order1:=xlAscending
      End If
 
    Else
 
      Set S3 = Sheets.Add
      S3.Move After:=Worksheets(Worksheets.Count)
      S3.Name = S1.Cells(X, Columns.Count)
 
      S1.Range("A1:F" & S1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row).Copy S3.Cells(1, 1)
      S1.Range("Y1:Y" & S1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row).Copy S3.Cells(1, 7)
      S1.Range("BE1:BF" & S1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row).Copy S3.Cells(1, 8)
      S1.Range("BH1:BH" & S1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row).Copy S3.Cells(1, 10)
      S1.Range("BL1:BL" & S1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row).Copy S3.Cells(1, 11)
      S3.Range("A2:K" & Rows.Count).Sort Key1:=S3.Range("I2"), Order1:=xlAscending
    End If
  Next
 
  S1.Select
  S1.Cells(1, Columns.Count).EntireColumn.Delete
  S1.Range("A1").AutoFilter Field:=6
 
  Set S1 = Nothing
  Set S2 = Nothing
  Set S3 = Nothing
 
  Application.ScreenUpdating = True
 
  MsgBox "İşleminiz tamamlanmıştır.", vbInformation
End Sub
 
Function Sayfa_Kontrol(Sayfa_Adi As String) As Boolean
  On Error Resume Next
  Sayfa_Kontrol = CBool(Len(Worksheets(Sayfa_Adi).Name > 0))
End Function
Bizim için zor diye bir şey yoktur, imkansızsa zaman alır...
Cevapla
#5
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Intersect(Target, [G:G]) Is Nothing Then GoTo 10
On Error GoTo son
ActiveSheet.Unprotect
Cells.Locked = False
If Target.Value = "MASRAF" Then
Range("I:I").Locked = True
ActiveSheet.Protect
End If
If Target.Value = "ÇIKAN" Then
Range("I:I,H:H").Locked = True
ActiveSheet.Protect
End If
If Target.Value = "SATIŞ" Then
Range("I:I,H:H").Locked = True
ActiveSheet.Protect
End If
If Target.Value = "ALC DEKONT" Then
Range("I:I,H:H").Locked = True
ActiveSheet.Protect
End If
If Target.Value = "GİREN" Then
Range("J:J,H:H").Locked = True
ActiveSheet.Protect
End If
If Target.Value = "ALIŞ" Then
Range("J:J,H:H").Locked = True
ActiveSheet.Protect
End If
If Target.Value = "BRÇ DEKONT" Then
Range("J:J,H:H").Locked = True
ActiveSheet.Protect
End If
If Target.Value = "KASA DEVRİ" Then
Range("J:J,H:H").Locked = True
ActiveSheet.Protect
son:
End If
10:
If Intersect(Target, [F:F]) Is Nothing Then GoTo 20
If Target <> "" And Target = Cells(Target.Row, "M") Then
    Cells(Target.Row, "G") = "ÇIKAN"
End If
20:
If Intersect(Target, [M:M]) Is Nothing Then GoTo 30
If Target <> "" And Target = Cells(Target.Row, "F") Then
    Cells(Target.Row, "G") = "ÇIKAN"
End If
30:
For i = 1 To Sheets("KASA").Range("F5000").End(3).Row
If (Cells(i, "F") = "") Then GoTo atla
s = s + 1
For t = 1 To 13
If (Cells(t, "A") = "") Then GoTo atla
Sheets("RAPOR_2").Cells(s, t).Value = Sheets("KASA").Cells(i, t).Value
Next t
atla:
Next i
End Sub

Yukardaki makroyu, excel'i kasmadan çalışacak hale getirebilirmiyiz?
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da