Skip to main content

AccessTr.neT


Microsoft Forms 2.0 Kayıt Silme Ve Yeni Kayıt Ekleme

Microsoft Forms 2.0 Kayıt Silme Ve Yeni Kayıt Ekleme

Çözüldü #1
Sayın Hocalarım; Microsoft Forms 2.0 da Kayıt yüklerken eski kayıtları boşaltmak istiyorum. Yani açılan kutudan seçtiğim verilere ait kayıtların listelenmesini istiyorum. Ancak ilk yüklediğim kayıtlar silinmeden yeni kayıtlar ekleniyor ayrıca önce kayıtlar kadar da boş satır ekleniyor.
.rar MicrosoftForms.rar (Dosya Boyutu: 31,99 KB | İndirme Sayısı: 4)
Cevapla
#2
formdaki tüm kodları silip aşağıdaki gibi dener misiniz?
dikkat: Option Compare Database
Option Explicit
kodlar dahil
hepsi silinecek
Visual Basic Code
Option Compare Database
Option Explicit

Private Sub Comando21_Click()
Dim i As Integer
Dim strKriter, txtSql As String

On Error Resume Next
Me.List1.SetFocus
strKriter = CStr(SinifSec.Column(0))

'liste kutusunu boşaltmak için
For i = Me.List1.ListCount - 1 To 0 Step -1
    List1.RemoveItem (i)
Next i

txtSql = " SELECT TabloOgrenciler.OkulNo, TabloOgrenciler.SinifAdi, TabloOgrenciler.Adı, TabloOgrenciler.Soyadı " & _
         " FROM TabloOgrenciler WHERE (((TabloOgrenciler.SinifAdi)='" & strKriter & "'))"
Call CreaTabellaTmp(txtSql)
End Sub

Public Sub CreaTabellaTmp(SrqTxt As String)
On Error GoTo errore
Dim OgRS As dao.Recordset
Dim i As Integer

Set OgRS = CurrentDb.OpenRecordset(SrqTxt, dbOpenDynaset)
    Do While Not OgRS.EOF
        With List1
            .ColumnCount = 3
            .ColumnWidths = "30;30"
            .AddItem
            .List(i, 0) = OgRS.Fields(0)
            .List(i, 1) = OgRS.Fields(1)
            i = i + 1
        End With
    OgRS.MoveNext
    Loop
   
''''''''Form_FormOgrenciler.
errore:
if Err.Number <>0 then MsgBox Err.Number & vbCrLf & Err.Description
End Sub
Cevapla
#3
(25/03/2020 01:43)berduş Adlı Kullanıcıdan Alıntı: For i = Me.List1.ListCount - 1 To 0 Step -1 
  List1.RemoveItem (i)
Next i

Yerine alttaki kodda kullanılabilinir.

Visual Basic Code
Me.List1.Clear
Cevapla
#4
(25/03/2020 02:03)feraz Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Me.List1.Clear
ilk onu denedim ama hata verdi yanlış bir yere mi yazdım acaba?
Cevapla
#5
(25/03/2020 01:43)berduş Adlı Kullanıcıdan Alıntı: ''''''''Form_FormOgrenciler.
Ayrıca üstteki kodun bir üst satırına  Exit Sub eklenmelialttaki gibi.


Kod
    Loop
Exit Sub
   
''''''''Form_FormOgrenciler.
Cevapla
#6
(25/03/2020 02:05)berduş Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(25/03/2020 02:03)feraz Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Me.List1.Clear
ilk onu denedim ama hata verdi yanlış bir yere mi yazdım acaba?

Normalde hata veriri lakin bu dosyyada vermedi heralde nesnelerle alakalı.


[Resim: do.php?img=9934]


[Resim: do.php?img=9933]
Son Düzenleme: 25/03/2020, 02:10, Düzenleyen: feraz.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da