Skip to main content

AccessTr.neT


Ms Access Ms Outlook Takvim Veya Görev

Ms Access Ms Outlook Takvim Veya Görev

Çözüldü #1
Merhaba ;

Ms Access tablosunda yer alan bazı bilgileri başlangıç , bitiş tarihleri ve başlık içerik  biligileri Ms Outlook takvim beni uyaracak şekilde. Ms Acces ten Ms Outlook içine gönderecek bir çalışmaya başladım. 
Konuyla ilgili daha önce böyle bir çalışma yapmış veya bununla ilgili destek verecek...

Fikirlerinizi ve yardımlarınızı beklerim...
Cevapla
#2
Merhaba, Microsoft Outlook Randevu Ekleme Uygulaması bağlantısındaki uygulamayı inceleyiniz. Sanırım aynı görevi yapıyor.
Cevapla
#3
(17/07/2020, 12:14)ozanakkaya yazdı: Merhaba, Microsoft Outlook Randevu Ekleme Uygulaması bağlantısındaki uygulamayı inceleyiniz. Sanırım aynı görevi yapıyor.


Merhaba;
Tavsiye edilen uygulama güzel, ilk çalışma için baz alınabilir.
Üzerinde bazı değişiklikler yaptım ama istenilen şekilde çalışmadı. Dediğim gibi bu uygulama baz alınıp üzerinde biraz çalışılabilir.
Daha önce bu site yardımıyla çok güzel çalışmalarımız oldu ve aynı uygulamalarla eğer yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl hala çalışıyorum. Elimde var olan uygulamayı biraz daha modifiye etmeye düşünüyorum.
Şimdi ...
Uygulamanın tablosuna başka tablodan data aktaracağım, ama aynı zamanda tek tek randevu oluşturabilsin. Aktarmış olduğum dataları toplu halde gönderebilmeli tek tek benim çok zamanımı alır.Düşünsenize 100 adet randevu tek tek. Daha iyi var olan verileri uygulamanın içine aktarıp sonra bu uygulamanın formunu açıp gönderilmemiş olanları bir anda göndermek. ve buna birde e-mail adresi eklenebilir mi, 3-4 e-mail eklene bilse güzel olur. Ofiste diğer takip edenlere göndermem için. Çok güzel olur.
Çalışmanın üzerinde biraz oynama yaptım tabi ki bunu yapınca hata verdi.
ekledim çalışmayı.
.rar OutlookRandevuPX.rar (Dosya Boyutu: 62,21 KB | İndirme Sayısı: 4)
Cevapla
#4
Hatanın sebebi, aynı kodun birden fazla kullanılmasından kaynaklanıyor. Bir denetim için herhangi bir olay yordamını sadece 1 defa yazabilirsiniz.
Private Sub Son_Kayıt_Click() olayı iki defa yazılmış. Aynı şekilde birden fazla yazılan olay yordamları mevcut.

Daha önce bağlantısını eklediğim örnek uygulamadır. İstediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.

    Dim outobj As Outlook.Application
    Dim outappt As Outlook.AppointmentItem
   

   
    Sql = "SELECT *, randevueklendi From tbl_randevu WHERE (((randevueklendi)=False));"
    Set rsg = CurrentDb.OpenRecordset(SQL)


    rsg.MoveFirst

    Do Until rsg.EOF = True

    Set outobj = CreateObject("outlook.application")
    Set outappt = outobj.CreateItem(olAppointmentItem)

           
            With outappt
                .Start = CDate(rsg!randevutarihi) & " " & CDate(rsg!randevusaati)
                .Duration = rsg!sure * rsg!sureperiyodu
                .Subject = rsg!konu
                .Body = rsg!randevumetni
                .Location = rsg!konum

                If Len(rsg!hatirlatici) > 0 Then
                    .ReminderMinutesBeforeStart = rsg!hatirlatici * rsg!hatirlaticiperiyodu
                    .ReminderSet = True
                Else
                    .ReminderMinutesBeforeStart = 0
                    .ReminderSet = False
                End If
                    .Save
        End With

Set outobj = Nothing

rsg.MoveNext
Loop

Üstteki kod, randevu tablosundaki randevueklendi onay kutusu işaretsiz olan tüm kayıtları kaydeder.
Cevapla
#5
Merhaba;

tavsiyede bulunduğunuz düzeltmeyi yaptım çalıştı.
gelelim "Visual Basic Code " bunu tam anlayamadım
tam olarak ne yapmam gerekiyor onunla. bana sadece ikinci bir düğüme lazım ms outlok içine toplu gönderi yapsın ve gönderenleri işaretlesin....
Cevapla
#6
Visual Basic Code kısmını yazmayacaksınız. altındaki kodları kullanacaksınız. Onay kutusunu işaretleyen hali aşağıdadır, koddaki hata blokları iptal edildi.

'On Error GoTo Err_RandevuEkle_Click

DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord

If Me!ony_randevueklendi = True Then
    MsgBox "Bu randevu daha önce eklenmiş"
    Exit Sub
Else
    Dim outobj As Outlook.Application
    Dim outappt As Outlook.AppointmentItem
   

   
    Sql = "SELECT *, randevueklendi From tbl_randevu WHERE (((randevueklendi)=False));"
Set rsg = CurrentDb.OpenRecordset(SQL)


rsg.MoveFirst

Do Until rsg.EOF = True

    Set outobj = CreateObject("outlook.application")
    Set outappt = outobj.CreateItem(olAppointmentItem)

           
            With outappt
                .Start = CDate(rsg!randevutarihi) & " " & CDate(rsg!randevusaati)
                .Duration = rsg!sure * rsg!sureperiyodu
                .Subject = rsg!konu
                .Body = rsg!randevumetni
                .Location = rsg!konum

                If Len(rsg!hatirlatici) > 0 Then
                    .ReminderMinutesBeforeStart = rsg!hatirlatici * rsg!hatirlaticiperiyodu
                    .ReminderSet = True
                Else
                    .ReminderMinutesBeforeStart = 0
                    .ReminderSet = False
                End If
                    .Save
        End With

'DoCmd.SetWarnings False

rsg.Edit
rsg!randevueklendi = True
rsg.Update

'DoCmd.SetWarnings True

Set outobj = Nothing

rsg.MoveNext
Loop
           
           
           
End If

'Me!ony_randevueklendi = True
Call OnayKontrol
DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
'If MsgBox("Randevu Eklendi, randevu bilgileri açılsın mı", vbInformation + vbYesNo, "Randevu Eklendi...") = vbYes Then
'outappt.Display
'Else
'outobj.Quit
'End If
Set outobj = Nothing
'Exit_RandevuEkle_Click:
'Exit Sub
'Err_RandevuEkle_Click:
'MsgBox "Error " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
'Resume Exit_RandevuEkle_Click
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task