Skip to main content

AccessTr.neT


Msgbox Hakkında

Msgbox Hakkında

Çözüldü #1
Merhaba arkadaşlar benim bir sorum olacak. Bir adet güncelleme butonum var. Bu butona 2 kez tıklama işlemi gerçekleştirilecek 2. tıklama sonrasında Personel bilgileri güncellendi. uyarısı vermek istiyorum. Aşağıdaki kod hem 1. tıklamada hem 2. tıklamada mesaj veriyor.


NOT: 1. tıklamada kilitli alanlar açılıyor
2. tıklamada güncelleme işlemi gerçekleştiriliyor.Kod:
Dim baglan As New Connection
    Dim rs As New Recordset

    baglan.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\master.accdb;"
    rs.Open "SELECT * FROM personel where tckn='" & Me.TextBox2.Text & "'", baglan, adOpenKeyset, adLockPessimistic
    
    rs.Update 2, Me.TextBox1.Text

  
    rs.Close
    baglan.Close
    mesaj = MsgBox("Personel bilgileri güncellendi.", vbOKOnly, "GÜNCELLEME MESAJI")
End Sub

Cevapla
#2
Denemedim farazi yazim hatalari olabilir
1 - Formunuzun 2. satirina long  türünde public bir değişken tanimlayin diyelim ki degisken olsun
2 - butonunuzun başına da
degisken=degisken+1 
if degisken mod=1 then goto etkin  Else goto guncellle
etkin:
Etkinleştirme kodları
Exit sub
guncellle:
Dim baglan As New Connection
Dim rs As New Recordset

baglan.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\master.accdb;"
rs.Open "SELECT * FROM personel where tckn='" & Me.TextBox2.Text & "'", baglan, adOpenKeyset, adLockPessimistic

rs.Update 2, Me.TextBox1.Text


rs.Close
baglan.Close
mesaj = MsgBox("Personel bilgileri güncellendi.", vbOKOnly, "GÜNCELLEME MESAJI")
End Sub
Cevapla
#3
(26/03/2022, 09:37)berduş yazdı: Denemedim farazi yazim hatalari olabilir
1 - Formunuzun 2. satirina long  türünde public bir değişken tanimlayin diyelim ki degisken olsun
2 - butonunuzun başına da
degisken=degisken+1 
if degisken mod=1 then goto etkin  Else goto guncellle
etkin:
Etkinleştirme kodları
Exit sub
guncellle:
Dim baglan As New Connection
Dim rs As New Recordset

baglan.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\master.accdb;"
rs.Open "SELECT * FROM personel where tckn='" & Me.TextBox2.Text & "'", baglan, adOpenKeyset, adLockPessimistic

rs.Update 2, Me.TextBox1.Text


rs.Close
baglan.Close
mesaj = MsgBox("Personel bilgileri güncellendi.", vbOKOnly, "GÜNCELLEME MESAJI")
End Sub

if degisken mod=1 then goto etkin Else goto guncelllebu satırda bir hata olabilir mi?
Cevapla
#4
Pardon hatalı yazmışım
if (degisken mod 2) =1 then goto etkin Else goto guncellle
Cevapla
#5
(28/03/2022, 14:42)berduş yazdı: Pardon hatalı yazmışım
if (degisken mod 2) =1 then goto etkin Else goto guncellle


Üstad

Formunuzun 2. satirina long türünde public bir değişken tanimlayin diyelim ki degisken olsun


demişsiniz bu kısmı anlayamadım

ben Public degisken As Long
şeklinde yazdım bunu nereye yazmam gerekiyor
Cevapla
#6
(26/03/2022, 09:37)berduş yazdı: Formunuzun 2. satirina long  türünde public bir değişken tanimlayin diyelim ki degisken olsun
formunuzun kodlarını yazdığınız modülün 2. satırına
aslında Option Compare.... benzeri kodların altına yazılabilir
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task