Skip to main content

AccessTr.neT


Msofilediologfilepicker İle Excelden Verileri Alırken

Msofilediologfilepicker İle Excelden Verileri Alırken

Çözüldü #1
Excelden verileri alıyorum bir tabloya fakat daha önce veriler yüklenmişse mesaj vermesini sağlamak istiyorum.
Cevapla
#2
Sorunuz çok genel, örnek yok, yaptığınız işlemlere ilişkin bilgi yok. Genel bir cevap olarak= Veri aktarımında erişilen dosya adı ve erişim tarihini loglayarak yapılabilir. Dosyayı kaydediyorsanız var mı yok mu sorrgulanabilir vs. vs.
Cevapla
#3
With fDialog

.AllowMultiSelect = False
.Filters.Add "Excel File", "*.xls"
.Filters.Add "Excel File", "*.xlsx"

If .Show = True Then

'Loop through each file selected and add it to our list box.
For Each varFile In .SelectedItems
' Label3.Caption = varFile

Const acImport = 0
Const acSpreadsheetTypeExcel9 = 8

''This gets the sheets to new tables
GetSheets varFile

Next
MsgBox ("Excel dosyasından veri aktarımı tamamlandı!")
End If
End With

On Error Resume Next

---

Sub GetSheets(strFileName)
'Requires reference to the Microsoft Excel x.x Object Library

Dim objXL As New Excel.Application
Dim wkb As Excel.Workbook
Dim wks As Object

'objXL.Visible = True

Set wkb = objXL.Workbooks.Open(strFileName)

For Each wks In wkb.Worksheets
DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel9, _
"veriler", strFileName, False, wks.Name & "$"
Next
Cevapla
#4
sayın @programmer67, 4 yıldır üyesiniz ve defalarca örnek dosya eklemeniz gerektiği vurgulanmış!
selamsız sabahsız dalıp nezaket kurallarını hiçe saymanızı bir kenara bıraktım neden hâlâ  dosyanızı biz söylemeden eklemiyorsunuz?
Cevapla
#5
Merhaba kabalık etmişim özür dilerim, haklısınız. Üzerinde çalıştığım programla ilgili örnek dosyayı daha önce yüklemiştim. Her defasında yüklemek istemediğim için sadece ilgili kodları paylaştım.
Cevapla
#6
dosya daha önce paylaşılmışsa buraya ilgili bağlantıyı eklemeliydiniz,
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da