Skip to main content

AccessTr.neT


Paylaşım

Paylaşım

Çözüldü #1
Arkadaşlar mrb. Basit bir projeyi paylaşıma açmıştım. Oturumu açık olan makinayı ana bilgisayardan nasıl tespit edebilirim. Bazen projede değişiklik yapmak istediğimde diğer bilgisayarlarda açık olan varsa kapatılması gerekiyor. Bunun için de tek tek bilgisayarları gezmek zorunda kalıyorum. Bunun tespitini ana bilgisayardan yapıp, ana bilgisayardan diğer makinadaki programı kapatmak mümkün mü? Teşekkür ederim şimdiden
Son Düzenleme: 20/05/2021, 08:18, Düzenleyen: alperadn01.
Cevapla
#2
Dim stm As TextStream, fso As FileSystemObject, strLine As String, strChar As String, strArr() As String, nArr As Long, nArrMax As Long, nArrMin As Long
Dim strFilename As String, strMessage As String
strFilename = DFirst("Database", "MSysObjects", "[Type] = 6")
strFilename = Left(strFilename, InStrRev(strFilename, ".")) & "laccdb"

Set fso = New FileSystemObject
Set stm = fso.OpenTextFile(strFilename, ForReading, False, TristateFalse) 

While Not stm.AtEndOfStream
    strChar = stm.Read(1)
    If Asc(strChar) > 13 And Asc(strChar) < 127 Then
        strLine = strLine & strChar
    End If
Wend
strMessage = "Users Logged In: " & vbCrLf
'Debug.Print strLine
strArr = Split(strLine, "Admin", , vbTextCompare)
nArrMax = UBound(strArr)
nArrMin = LBound(strArr)
For nArr = nArrMin To nArrMax 
    strArr(nArr) = Trim(strArr(nArr)) 
    If Len(strArr(nArr)) > 1 Then 

        msgbox strMessage & " " & strArr(nArr)

    End If
Next
MsgBox strMessage 
stm.Close
Set stm = Nothing
Set fso = Nothing

Üstteki kod, veritabanına bağlanan bilgisayarların adını gösterir.
Referanslara "Microsoft Scripting Runtime" referansını eklemek gerekli
Cevapla
#3
İlginize tşk ederim. Bu kod için form oluşturacağız doğrumu anladım.
Cevapla
#4
(01/06/2021, 13:21)alperadn01 yazdı: İlginize tşk ederim. Bu kod için form oluşturacağız doğrumu anladım.

Evet, form oluşturmanız gerekli.
Cevapla
#5
(01/06/2021, 15:12)ozanakkaya yazdı:
(01/06/2021, 13:21)alperadn01 yazdı: İlginize tşk ederim. Bu kod için form oluşturacağız doğrumu anladım.

Evet, form oluşturmanız gerekli.

Form oluşturup yüklendiğinde kısmına kodu oluşturdum ancak yapamadım
Cevapla
#6
Yapamadığınız örneği ekleyin. Nerede hata yaptığınızı bakalım.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da