Skip to main content

AccessTr.neT


Php Diziler

Php Diziler

#1
1. Numerik Diziler
Numerik dizilerde, her bir elemana bir indeks numarası atanır. İndeksler genellikle sıfırdan başlar.
Örnek:
PHP Kod:
<?php
$numbers 
= array(12345);
print_r($numbers);
?>
Array
(
    [0] => 1
    [1] => 2
    [2] => 3
    [3] => 4
    [4] => 5
)

2. İlişkisel Diziler
İlişkisel dizilerde, her bir eleman bir anahtar ile ilişkilendirilir.
Örnek:
PHP Kod:
<?php
$ages 
= array("John" => 25"Jane" => 30"Bob" => 35);
print_r($ages);
?>
Array
(
    [John] => 25
    [Jane] => 30
    [Bob] => 35
)

3. Karışık Diziler
PHP dizileri hem numerik hem de ilişkisel anahtarlar içerebilir.
Örnek:
PHP Kod:
<?php
$mixed 
= array(1"two" => 23"four" => 4);
print_r($mixed);
?>
Array
(
    [0] => 1
    [two] => 2
    [1] => 3
    [four] => 4
)

4. Dizi Fonksiyonları
PHP'de dizilerle çalışmak için birçok yerleşik fonksiyon vardır. Bazı önemli fonksiyonlar şunlardır:
 • Kod:
  array_push()
  : Bir diziye bir veya daha fazla eleman ekler.
 • Kod:
  array_pop()
  : Bir dizinin son elemanını çıkarır.
 • Kod:
  array_shift()
  : Bir dizinin ilk elemanını çıkarır.
 • Kod:
  array_unshift()
  : Bir dizinin başına bir veya daha fazla eleman ekler.
 • Kod:
  count()
  : Bir dizideki eleman sayısını döner.
 • Kod:
  in_array()
  : Bir değerin dizide olup olmadığını kontrol eder.
 • Kod:
  array_merge()
  : Bir veya daha fazla diziyi birleştirir.
 • Kod:
  array_keys()
  : Bir dizideki tüm anahtarları döner.
 • Kod:
  array_values()
  : Bir dizideki tüm değerleri döner.
Örnekler:
PHP Kod:
<?php
$fruits 
= array("apple""banana""cherry");
array_push($fruits"date");
print_r($fruits);

$last_fruit array_pop($fruits);
echo 
"Removed: $last_fruit\n";
print_r($fruits);

$first_fruit array_shift($fruits);
echo 
"Removed: $first_fruit\n";
print_r($fruits);

array_unshift($fruits"avocado");
print_r($fruits);
?>
Array
(
    [0] => apple
    [1] => banana
    [2] => cherry
    [3] => date
)
Removed: date
Array
(
    [0] => apple
    [1] => banana
    [2] => cherry
)
Removed: apple
Array
(
    [0] => banana
    [1] => cherry
)
Array
(
    [0] => avocado
    [1] => banana
    [2] => cherry
)


PHP dizileri esneklikleri ve güçlü fonksiyonları ile programlamada sıkça kullanılır ve geniş bir kullanım alanı sunar.


Kod:
array_fill
fonksiyonu PHP'de bir diziyi belirli bir başlangıç indeksinden itibaren belirli bir değerle doldurmak için kullanılır. Bu fonksiyon üç parametre alır: başlangıç indeksi, oluşturulacak eleman sayısı ve doldurulacak değer.

PHP Kod:
array array_fill int $start_index int $count mixed $value 
Parametreler:
 • Kod:
  $start_index
  : Dizinin başlangıç indeksi. Negatif değerler kabul edilir ve dizinin sonundan başlayarak sayar.
 • Kod:
  $count
  : Dizinin kaç eleman içereceği. Bu değer pozitif bir tam sayı olmalıdır.
 • Kod:
  $value
  : Dizinin her elemanı için kullanılacak değer.
Örnek Kullanım:
PHP Kod:
<?php
// 0 indeksinden başlayarak 5 eleman içeren bir dizi oluştur ve her elemanı "test" değeri ile doldur
$array array_fill(05"test");
print_r($array);
?>
Bu kodun çıktısı şu şekilde olacaktır:
Array
(
    [0] => test
    [1] => test
    [2] => test
    [3] => test
    [4] => test
)

Başka bir örnek:
Array
(
    [3] => 42
    [4] => 42
    [5] => 42
    [6] => 42
)
[b]Kullanım Alanları:[/b]
 • Belirli bir boyutta ve sabit bir değerle başlangıç değeri atanmış diziler oluşturmak.
 • Dizileri hızlı bir şekilde başlatmak ve belirli bir değerle doldurmak.
 • Öntanımlı değerlerle bir dizi oluşturmak gerektiğinde kullanılır.
Bu fonksiyon özellikle hızlı ve verimli bir şekilde diziler oluşturmak ve başlatmak için oldukça kullanışlıdır.
Cevapla
#2
Paylaşımınız için teşekkürler...
 İyi olan tek şey bilgi ve kötü olan tek şey de cehalettir. (Sokrates)
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task