Skip to main content

AccessTr.neT


Resim Ekleme

Resim Ekleme

Çözüldü #1
Visual Basic Code
On Error GoTo Hata
Dim fso As Object       'filesystemobject
Dim dosyaAdresi, HedefAdres As String
Dim fileExplorer As FileDialog

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'fso.CopyFile CopyFrom, CopyTo
Set fileExplorer = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
HedefAdres = CurrentProject.Path & "\Resimler\" & Me.txtCRM & "_" & txtKoltukAmbari & "_" & txtKodu & "_" & Date & ".jpg"


    'To allow or disable to multi select
    fileExplorer.AllowMultiSelect = False
    fileExplorer.Filters.Clear
        'Add filter to only show images files.  .bmp, .ico
    fileExplorer.Filters.Add "Belge", "*.jpg*", 1

    With fileExplorer
        If .Show = -1 Then 'Any file is selected
            dosyaAdresi = .SelectedItems.Item(1)
            fso.CopyFile dosyaAdresi, HedefAdres
            If Len(Dir(HedefAdres, vbDirectory)) > 0 Then
                MsgBox ("Dosya Başarıyla Eklendi")
                Me.txtRes9 = HedefAdres
            End If
            Set fso = Nothing
        Else ' else dialog is cancelled
            MsgBox "İşlem İptal Edildi"
        End If
    End With
Hata:
    Exit Sub
Yukarıdaki kod ile resim ekleme işlemi gerçekleştiriyorum fakat alanlar boş olunca uyarı versin resmi eklemesin istiyorum 

Visual Basic Code
If (IsNull(txtCRM.Value)) Or (IsNull(txtMalzemeSec.Value)) Or (IsNull(txtMiktar.Value)) Or (IsNull(txtAciklama.Value)) Or (IsNull(txtBelgea.Value)) Or (IsNull(txtSarfTarih.Value)) Then
   MsgBox "Boş alan..!Lütfen eksik alanları doldurunuz.. ", vbOKOnly + vbCritical, "Kayıtta Eksik Bilgi": Me.txtCRM.SetFocus

kodunu ekliyorum fakat kabul etmiyor.

Visual Basic Code
If Me.lstMalzeme.ItemsSelected.Count < 1 Then Exit Sub
If MsgBox("" & Me.lstMalzeme.Column(3) & "  Malzemesini Listeden Çıkarmak İstediğinize Emin Misiniz ?", vbCritical + vbYesNo, ) = vbYes Then
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL "DELETE  FROM kullanici_girisi WHERE  [no]=" & Me.lstMalzeme.Column(0)
DoCmd.SetWarnings True
Me.lstMalzeme.Requery
Else
MsgBox "Malzeme Silme İşlemini İptal Ettiniz", vbCritical,
Exit Sub
End If

Yukarıdaki kod ile silme işlemi yapıyorum malzemeyi siliyor ama ona ait resmi sildiremiyorum yardımcı olabilir msiniz ?
Cevapla
#2
2. kodu aşağıdaki gibi değiştirip dener misiniz?
Visual Basic Code
…. Then
MsgBox "Boş alan..!Lütfen eksik alanları doldurunuz.. ", vbOKOnly + vbCritical, "Kayıtta Eksik Bilgi"
Me.txtCRM.SetFocus
exit sub 
end if
resmi silmek için "kill" komutunu kullanabilirsiniz
Visual Basic Code
kill dosyaAdresi&dosyaAdi
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task