Skip to main content

AccessTr.neT


Resim Problemi

Resim Problemi

Çözüldü #1
Access 2010 ile yapılan personel takip programında, program Access 2010 çalışırken fotolar formda gözüküyor. Ancak acces runtime 2016 yı kurduğumda formlarda fotolar görülmüyor. Program kısmındaki ifade "Resim1 = "\\"&sunucu & "\foto\personel\" & "" & Kod & ".JPG" şeklindedir. Bu problemi nasıl aşarım.
Cevapla
#2
Merhaba, formu açtığınızda herhangi bir hata iletisi var mı? Ayrıca ifade kısmı şeklinde belirttiğiniz kodun tamamını yazabilir misiniz?
"Boş Örnek Eklerim, Yapıp Verirler" demeyin, örneğinizi hazırlayın.
Komplike kod talebiniz var ise İletişim bağlantısından bize ulaşın. 
Cebelleşmezsen Öğrenemezsin. 
Cevapla
#3
Sn ozankaya herhangi bir hata iletisi yok. Aynı program Access Runtime2013 te çalışıyordu. Her nedense Access Runtime 2016 da resimleri göstermiyor. Sub un tamamı şöyledir.
Private Sub Form_Activate()
sunucu = Dlookup ("ServerIP", "SabitlerTablosu")

DoCmd.RunMacro "uyarino"
Metin181 = birim
Dim fazla
Set fazla = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM SonIslemlerTablosu")
fazla.MoveFirst
Dim i, j, K, sira As Integer
i = 0
Do Until fazla.EOF
  i = i + 1
  fazla.MoveNext
Loop
j = 0
fazla.MoveFirst
Do While j < (i - 9)
  fazla.MoveNext
  j = j + 1
Loop
sira = fazla(0)
fazla.MoveFirst
DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM SonIslemlerTablosu WHERE [SonIslemlerTablosu].[Kimlik] < " & sira
Liste126.Requery


On Error GoTo hata
If Metin181 = "5" Then Komut24.Visible = False

stDocName = "uyarino"
DoCmd.RunMacro stDocName
'stDocName = "girisler_ekle"
'DoCmd.OpenQuery stDocName, acNormal, acEdit
Forms![personel]!Liste34.RowSourceType = "Table/Query"
Forms![personel]!Liste34.RowSource = "is_emri_kesin_sorgu_say"

Forms![personel]!Liste126.RowSourceType = "Table/Query"
Forms![personel]!Liste126.RowSource = "SonIslemlerSorgusu"

Etiket28.Caption = Liste26.Column(0, 0) & " kez sisteme girmiştir. En son " & Liste26.Column(2, 0) & "'de " & Liste26.Column(3, 0) & " isimli ve " & Liste26.Column(4, 0) & " ip adresli bilgisayardan giriş yapılmıştır."
Metin122 = DCount("*", "is_emri_kesin", "isi_veren = [Forms]![personel]![Metin107]") + DCount("*", "is_emri_kesin", "isi_veren = Forms!personel!Metin17")
Metin74 = DCount("*", "UzerimdekiArizalar", "StaffID = Forms!personel!Metin17 or [Forms]![personel]![Metin107]")
Etiket33.Caption = DCount("*", "is_emri_kesin_sorgu", "personel_indeks= Forms!personel!Metin17 or Forms!personel!Metin107")
Etiket62.Caption = ""

Etiket35.Caption = DCount("*", "takvim_haftalik İle Eşleşmeyen tablotamam_3aylik_haftalik")
Etiket112.Caption = DCount("*", "vekalet_tablosu", "vekil_edenin_amiri= Forms!personel!Metin17 and onay=0")
Etiket219.Caption = DCount("*", "EkipSefiOnayFormu", "bagli_oldugu_isim_no= Forms!personel!Metin17 and ekipsefidegisikligi=1")
If Etiket35.Caption <> 0 Then Etiket35.ForeColor = 1000: Etiket55.ForeColor = 1000: Etiket55.FontUnderline = True Else Etiket35.ForeColor = 0: Etiket55.ForeColor = 0: Etiket55.FontUnderline = False

If Etiket33.Caption <> 0 Then Etiket30.ForeColor = 1000: Etiket33.ForeColor = 1000: Etiket33.FontUnderline = True Else Etiket30.ForeColor = 0: Etiket33.ForeColor = 0: Etiket30.FontUnderline = False
If Etiket112.Caption <> 0 Then Etiket111.ForeColor = 1000: Etiket112.ForeColor = 1000: Etiket111.FontUnderline = True Else Etiket111.ForeColor = 0: Etiket112.ForeColor = 0: Etiket111.FontUnderline = False
If Etiket219.Caption <> 0 Then Etiket218.ForeColor = 1000: Etiket219.ForeColor = 1000: Etiket218.FontUnderline = True Else Etiket218.ForeColor = 0: Etiket219.ForeColor = 0: Etiket218.FontUnderline = False
If Forms!personel!birim = 6 Then
'Etiket124.Visible = True
'Etiket125.Visible = True
End If
Etiket56.Caption = Liste5.ListCount


If Etiket35.Caption <> 0 Then Etiket35.ForeColor = 1000 Else Etiket35.ForeColor = 0
'Me.ActiveXDen607.Object.Navigate CurrentProject.Path & "\gears_animation.gif"
'Me.ActiveXDen607.Object.Navigate "\\172.17.69.131\bakim-pc\animasyon\gears_animation.gif"
'Me.ActiveXDen607.Object.Navigate sunucu & "\animasyon\gears_animation.gif"
'Me.ActiveXDen607.Object.Navigate "d:\gears_animation.gif"
If Metin74 > 0 Then
Etiket32.ForeColor = 1000
Metin74.ForeColor = 1000
Else: Forms!personel!Metin74 = 0
End If
If Metin122 > 0 Then
Etiket119.ForeColor = 1000
Metin122.ForeColor = 1000
Else: If Metin122 <> "" Then Forms!personel!Metin122 = 0
End If
Dim Kod As String
Kod = Me.kullanici

Resim1 = sunucu & "\\foto\personel\" & "" & Kod & ".JPG"
Me.cerceve.Picture = Resim1
Exit_hata:
Exit Sub
hata:
Resim1 = sunucu & "\\foto\personel\resimyok.jpg"
Me.cerceve.Picture = Resim1
Resume Exit_hata
Etiket62.Caption = 0 'Etiket62=11 olunca revizyon için yıllık bakımları süzsün diye.
End Sub
Cevapla
#4
Sn ozanakkaya kodlar çok uzun olduğu için bu cevabımı tekrar düzenliyorum. Ekte bir Access dosyası var. Buradaki form Access 2010 ile açıldığında resimyok.jpeg düzgün açılıyor. Bu sefer Runtime2016 da aynı dosyayı açtığımda resimyok.jpg yüklenmiyor. Dosya ektedir.
.rar misal.rar (Dosya Boyutu: 52,85 KB | İndirme Sayısı: 5)
Cevapla
#5
referansları kontrol ettiniz mi?
"Missing" yazan referansların adını kaydedip onayını kaldırın sonra da referanslarda güncel sürüm mevcutsa ekleyip projenizi yeniden derlemeyi deneyebilirsiniz.
Cevapla
#6
Access i 2010 a yükseltince problem çözüldü
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da