Skip to main content

AccessTr.neT


Şablonu Belirlenen Sayfalara Kopyalama Yöntemi İle Şartlı Dağıtmak

Şablonu Belirlenen Sayfalara Kopyalama Yöntemi İle Şartlı Dağıtmak

Çözüldü #1
Herkse Merhaba
Sayfa_Seçimi userformunda Combobox2 de seçili olan ayın içerisinde de puantaj hazır olmuş olacak şekilde Tüm işlemleri Combobox2 den yapacaz
Combobox2de olan ayın seçili olduğu sayfadaki  1. satırdan 6 satır dahil A sütunundan ZZ sütununa kadar yani A1den ZZ6 ya kadar olan kısım commnetleri (açıklama bilgileri ile birlikte  ile birlikte Kontrol sayfasındaki P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-AA-AB-AC sütünları ilk satırda yazan sayfalara aktarması gerekiyor
1. Kopyalayacağı sayfa isimleri ile Kontrol sayfası P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-AA-AB-AC sütünları ilk satır aynı
2. Combobox2de seçili olan ayın A1den Z6 ya kadar olan kısmını kopyalayacak
3. Combobox2de seçili olan personele ait A:Z satırlarını açıklama bilgileri ile birlikte Kontrol sayfasındaki P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-AA-AB-AC sütünlarında
yazan Büro isimlerine göre yazan sicillere göre ilgili sayfalara kopyalayacak

4. Kopayalama yaparken Önce rütbe sonra sicili esas alıp kopyalayacak  A sütununa A7den itibaren 1 2 3 4 5 diye sıralama yapacak  Eğer hücrelerde açıklama bilgisi varsa bu açıklama bilgileri ile birlikte kopayalayacak
5. Combobox2 deki  sayfanının biçim yükseklik yazı fontu otomotik hücre genişliğini kopyalanacağı sayfada koruyacak
Makul boşluktan sonra

"Yukarıdaki personele ait operasyon günlerini doğru olarak tanzim ettiğimizi, izin, rapor, kurs vs. çalışmayan personeli göstermediğimizi, aksi halde her türlü cezai sorumluluğun birimimize ait olduğunu beyan ederiz."

yazıp imza için makul boşluk brakarak kontrol sayfasındaki imza bloğunu Kontrol sayfasındaki P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-AA-AB-AC sütünlarında
yazan sayfaların altına ekleyecek.
.rar Puantaj YILDIZ.rar (Dosya Boyutu: 508,56 KB | İndirme Sayısı: 2)
Son Düzenleme: 21/11/2020, 20:48, Düzenleyen: hayalibey.
Cevapla
#2
Önceki konuda yazdığınız boş satır renk olayı için kodu ayarladım.

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)

Dim Açýklama_Ekleme As Comment, aa As String
Dim strText, hucre As Range, hucre2 As Range, son As Long

''''''''''''''''''Renk Kodlarý''''''''''''''''''''''''''''''''''
son = ActiveSheet.Range("Aj" & Rows.Count).End(3).Row
If son < 7 Then Exit Sub
On Error GoTo son
If (Target.Column >= 5 And Target.Column <= 35) And (Target.Row > 6 And Target.Row = son) Then

If Target.Value = 0 Then
' Target.Interior.color = 16750848
Target.Interior.color = rgbPink
ElseIf Target.Value = 1 Then
Target.Interior.color = vbWhite
End If
End If
son:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''''''''''''Açýklama Bilgisi Kodlarý'''''''''

If Target.Row < 6 Then Exit Sub
If Target.Row > son Then Exit Sub
If Target.Column < 6 Then Exit Sub
If Target.Column > 36 Then Exit Sub
If Cells(Target.Row, 2).Value <> "" And Len(Cells(Target.Row, 2).Value + 0) <> 6 Then Exit Sub

Set Açýklama_Ekleme = Target.Comment
If Not Açýklama_Ekleme Is Nothing Then
strText = Application.InputBox("Eklenecek olan mesajý aþaðýya yazýnýz.", "Açýklama_Ekleme", Target.Comment.text, , , , 2)
Else
strText = Application.InputBox("Eklenecek olan mesajý aþaðýya yazýnýz.", "Açýklama_Ekleme", "Açýklama Ekler", , , , 2)
End If

If strText = False Then Exit Sub
'Eger inputbox bossa
If strText = "" Then
'eger inputbox bossa ve msaj kuutundan evet secilirse
If MsgBox("Secilen aciklamalar silinsin mi?", vbQuestion + vbYesNo) = vbYes Then
'eger tek hücre secilmisse
If Target.Cells.Count = 1 Then
sil Target
'eger birden fazla hücre secilmisse
Else
For Each hucre2 In Selection
sil hucre2
Next
End If
End If
'eger inputbox bos degilse
Else
'eger tek hücre secilmisse
If Target.Cells.Count = 1 Then
ekle Target, strText
'eger birden fazla hücre secilmisse
Else
For Each hucre2 In Selection
ekle hucre2, strText
Next
End If
End If

End Sub
Cevapla
#3
(21/11/2020, 19:35)hayalibey yazdı: Combobox2de olan ayın seçili olduğu sayfadaki  1. satırdan 6 satır dahil A sütunundan ZZ sütununa kadar yani A1den ZZ6 ya kadar olan kısım commnetleri (açıklama bilgileri ile birlikte  ile birlikte Kontrol sayfasındaki P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-AA-AB-AC sütünları ilk satırda yazan sayfalara aktarması gerekiyor
1. Kopyalayacağı sayfa isimleri ile Kontrol sayfası P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-AA-AB-AC sütünları ilk satır aynı
2. Combobox2de seçili olan ayın A1den Z6 ya kadar olan kısmını kopyalayacak
3. Combobox2de seçili olan personele ait A:Z satırlarını açıklama bilgileri ile birlikte Kontrol sayfasındaki P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-AA-AB-AC sütünlarında
Bir deneyiniz konu karışık tam odumu bilmiyorum.
Neden AZ ben bazılarını AJ ye kadar yaptım değişebilirkodda.
.rar Puantaj YILDIZ son.rar (Dosya Boyutu: 1,1 MB | İndirme Sayısı: 4)
Cevapla
#4
Zafer Hocam öncelikle elinize emeğinize sağlık
Şu hataları verdi
1.Sicil 2.Sicil 3. Sicil yazan sayfalar  SADECE Kontrol sayfası AA  AB  AC  sütünlarında YAZAN sicilleri combobox2 sayfasından bulup A7 den itibaren yapıştıracak şablona uygun olarak Şu an bu sayfalara herkesi kopyalıyor

Diğer taraftan düşününce sizin dediğiniz gibi kopyalamayı AJ dahil yapsa yeterli kodu AJ olarak düzenlemek daha mantıklı
Son Düzenleme: 22/11/2020, 18:17, Düzenleyen: hayalibey.
Cevapla
#5
(22/11/2020, 18:16)hayalibey yazdı: Zafer Hocam öncelikle elinize emeğinize sağlık
Şu hataları verdi
1.Sicil 2.Sicil 3. Sicil yazan sayfalar  SADECE Kontrol sayfası AA  AB  AC  sütünlarında YAZAN sicilleri combobox2 sayfasından bulup A7 den itibaren yapıştıracak şablona uygun olarak  Şu an bu sayfalara herkesi kopyalıyor

Diğer taraftan düşününce sizin dediğiniz gibi kopyalamayı AJ dahil yapsa yeterli kodu AJ olarak düzenlemek daha mantıklı
Sadece 1-Liste ve diğer liste sayfalarını yapmıştım.Yani 1.sicil olaylarını yapmamıştım zaten
Cevapla
#6
Tamam Hocam o zaman yeniden deniyorum sadece 1 den10 a kadar liste sayfalarına bakıyorum tekrar
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task