Skip to main content

AccessTr.neT


Sayfaya İsim Vermek

Sayfaya İsim Vermek

Çözüldü #1
Merhaba Arkadaş eklediğim uygulamada.

UserForm4 de Adı Soyadı TextBox1 İsim yazıp yeni kişi ekle butonu ile yeni bir exel sayfası oluşturuyorum. Ayni isimde sayfa varsa hata veriyor. Hatadan sonra ŞABLON (1), ŞABLON (2) şeklinde sayfa ekliyor. 

Benim istediğim adı soyadı yazdığımızda ayni isimde bir Excel sayfası varsa uyarı versin Excel sayfası oluşturmasın. Ayni isim de Excel sayfası yoksa Excel sayfası oluştursun.

Ben yapmaya çalıştım olmadı. 
Bu konuda yardımlarınıza ihtiyacım var.
.rar Tak.Cet.rar (Dosya Boyutu: 448,03 KB | İndirme Sayısı: 6)
Cevapla
#2
....................

Visual Basic Code
If ActiveSheet.Name = TextBox1.Value Then

MsgBox "...!!!.AYNİ İSMİMDE KAYIT VAR. AYNİ İSİMDE İKİ KAYIT OLMAZ.!!!...", vbInformation
If TextBox1 = "" Then
Exit Sub: End If
............
Kodunuzu bu şekilde dener misiniz?
Son Düzenleme: 30/04/2020, 04:02, Düzenleyen: SeferŞANLI.
Cevapla
#3
Denemem mümkün olmadı ama aşağıdaki kod işinize yarayabilir
Visual Basic Code
 if ActiveWorkbook.Sheets(textbox1).Name <> "" then
    msgbox "bu isimde sayfa var"
    Exit sub
    End if
Cevapla
#4
Kod
For Each sayfa In Worksheets
    If sayfa.Name = me.TextBox1.value Then 
    MsgBox "Bu isimden bir sayfa bulunmaktadır", vbCritical
    Exit sub
  End if
Next

Birde alttaki kod vardı kendinize göre ayarlayabilirsiniz.


Visual Basic Code
Sub Sayfabul()

Dim sayfaZafer As String

    sayfaZafer = "zafer"
    
    If Sayfaad(sayfaZafer) = True Then
        MsgBox "VAR"
    Else
        MsgBox "YOK"
    End If
    

'    If Sayfaad(sayfaZafer) = False Then
'        Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = sayfaZafer
'        ThisWorkbook.Sheets("Sayfa1").Select
'    End If
    
End Sub

Function Sayfaad(syfad As String) As Boolean
    Dim ws As Worksheet
    On Error Resume Next
    Set ws = Worksheets(syfad)
    If Not ws Is Nothing Then Sayfaad = True
End Function
Son Düzenleme: 30/04/2020, 11:38, Düzenleyen: feraz.
Cevapla
#5
Hocalarım hepinize teşekkürler.

Eklediğiniz kodları uyguladım hepsinde hata veriyor. Uygulamada aşağıdaki kod var. Eklediğiniz kodları aşağıdaki koda nasıl ekleyebilirim. 

Kod
If TextBox1 = "" Then
MsgBox "...!!!.LÜTFEN ADI SOYADI GİRİNİZ.!!!...", vbInformation
Exit Sub: End If

If ActiveSheet.Name = TextBox1.Text Then
If TextBox1 = "" Then
MsgBox "...!!!.AYNİ İSMİMDE KAYIT VAR. AYNİ İSİMDE İKİ KAYIT OLMAZ.!!!...", vbInformation
Exit Sub: End If

Else

If TextBox1 = "" Then
MsgBox "...!!!.LÜTFEN ADI SOYADI GİRİNİZ.!!!...", vbInformation
Exit Sub: End If
Sheets("ŞABLON").Copy After:=Worksheets(Worksheets.Count)
    ActiveSheet.Unprotect "123"
    
    ActiveSheet.Name = (TextBox1.Text)
    ActiveSheet.Range("a1").Value = (TextBox1.Value)
 ActiveSheet.Range("c2").Value = (TextBox2.Value)
 ActiveSheet.Range("c3").Value = (TextBox3.Value)
 ActiveSheet.Range("c4").Value = (TextBox4.Value)
 ActiveSheet.Range("c5").Value = (TextBox5.Value)

 
 'Call VeriSayfasinaKaydet
    
    MsgBox ("YENİ KİŞİ EKLENDİ.")
Me.ListBox2.Clear
For A = 4 To Sheets.Count
ListBox2.AddItem Sheets(A).Name
Cevapla
#6
Sadece kod eklemek yerine örnek ekleseydiniz şimdiye kadar çözülmüştü bence tabii açıklamada eklemiş olsaydınız daha yüksek olasılıktı çözülme olasılığı.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da