Skip to main content

AccessTr.neT


Sayı İle Metin Turu Alanlarının Yazılım Farkı

Oğuz Türkyılmaz
Oğuz Türkyılmaz
10
945

Sayı İle Metin Turu Alanlarının Yazılım Farkı

Çözüldü #1
'.Find "[UyeNo]=" & "'" & Me![UyeNo_TXT] & "'" Uye No alanı metin olduğunda bu yazım doğru oluyor. Alan sayı türünde ise  nasıl yazılmalı

1-      '.Find "[UyeNo]=" & Me![UyeNo_TXT]  Bu kod hata vermedi ama işlemde gerçekleşmedi.
2-       .Find "[UyeNo]=" & "Me![UyeNo_TXT]" Bu kod aşağıdaki hatayı verdi.


[Resim: do.php?img=9909]


Visual Basic Code
Option Compare Database
Option Explicit
Private Sub Kaydet_BTN_Click()

If Me.UyeNo_TXT = "" Or IsNull(Me.UyeNo_TXT) Then

If IsNull(Me.UyeNo_TXT) Or Me.UyeNo_TXT = "" Then
   MsgBox "DİKKAT" & vbCrLf & "Lütfen Uye No Bilgisini Giriniz!. " & vbCrLf & "Kayit işlemi için bu bilginin girilmesi zorunludur", vbCritical
   Me.UyeNo_TXT.SetFocus
   
   Exit Sub
End If
End If


If MsgBox("Girdiğiniz veriler kaydedilecektir, Onaylıyormusunuz ", vbExclamation + vbYesNo, "Dikkat") = vbNo Then Exit Sub

Dim rstkayit As ADODB.Recordset
Dim strSQL As String


strSQL = "SELECT * FROM T_UyeHesap "
    
    Set rstkayit = New ADODB.Recordset
    rstkayit.Open strSQL, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
        With rstkayit
        .Find "[UyeNo]=" & "Me![UyeNo_TXT]"
        '.Find "[UyeNo]=" & Me![UyeNo_TXT]
        '.Find "[UyeNo]=" & "'" & Me![UyeNo_TXT] & "'"
        If Not rstkayit.EOF Then
                 
                .Fields("Tarih") = Me.Tarih_TXT
                .Fields("UyeNo") = Me.UyeNo_TXT
                .Fields("IslemTuru") = "Alacak"
                .Fields("Tutar") = Me.Tutar_TXT
                .Fields("Aciklama") = Me.Aciklama_TXT
           
           Else
           
                .AddNew
           
                .Fields("Tarih") = Me.Tarih_TXT
                .Fields("UyeNo") = Me.UyeNo_TXT
                .Fields("IslemTuru") = "Alacak"
                .Fields("Tutar") = Me.Tutar_TXT
                .Fields("Aciklama") = Me.Aciklama_TXT
           
                .Update
        
        End If
                      
     End With
        
            
    strSQL = "SELECT * FROM T_UyeTahsilat "
    Set rstkayit = New ADODB.Recordset
    rstkayit.Open strSQL, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
        With rstkayit
        .Find "[UyeNo]=" & "Me![UyeNo_TXT]"
        '.Find "[UyeNo]=" & Me![UyeNo_TXT]
        '.Find "[UyeNo]=" & "'" & Me![UyeNo_TXT] & "'"
        If Not rstkayit.EOF Then
                
                .Fields("UyeNo") = Me.UyeNo_TXT
                .Fields("GelirKodu") = Me.GelirKodu_TXT
                .Fields("GelirTipi") = Me.GelirTuru_CBO
                .Fields("TaksitAyKapama") = Me.TaksitKapama_CBO.Column(0)
                .Fields("Tarih") = Me.Tarih_TXT
                .Fields("AidatTutar") = Me.Tutar_TXT
                .Fields("Aciklama") = Me.Aciklama_TXT
                .Update
        
        
        Else
                .AddNew
                
                .Fields("UyeNo") = Me.UyeNo_TXT
                .Fields("GelirKodu") = Me.GelirKodu_TXT
                .Fields("GelirTipi") = Me.GelirTuru_CBO
                .Fields("TaksitAyKapama") = Me.TaksitKapama_CBO.Column(0)
                .Fields("Tarih") = Me.Tarih_TXT
                .Fields("AidatTutar") = Me.Tutar_TXT
                .Fields("Aciklama") = Me.Aciklama_TXT
                .Update
            
            End If
            
        End With
                              
    
    strSQL = "SELECT * FROM T_HesapHareketleri"
    Set rstkayit = New ADODB.Recordset
    rstkayit.Open strSQL, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
        With rstkayit
            .Find "[MakbuzNo]=" & "'" & Me![MakbuzNo_TXT] & "'"
            If Not rstkayit.EOF Then
                
                .Fields("Tarih") = Me.Tarih_TXT
                .Fields("MakbuzNo") = Me.MakbuzNo_TXT
                .Fields("GelirTuru") = Me.GelirTuru_CBO
                .Fields("GirenTutar") = Me.Tutar_TXT
                .Fields("GiderTuru") = ""
                .Fields("CikanTutar") = "0"
                .Fields("Aciklama") = Me.Aciklama_TXT
                .Fields("HesapTuru") = "Kasa TL"
                .Update
                
               Else
               
                .AddNew
                .Fields("Tarih") = Me.Tarih_TXT
                .Fields("MakbuzNo") = Me.MakbuzNo_TXT
                .Fields("GelirTuru") = Me.GelirTuru_CBO
                .Fields("GirenTutar") = Me.Tutar_TXT
                .Fields("GiderTuru") = ""
                .Fields("CikanTutar") = "0"
                .Fields("Aciklama") = Me.Aciklama_TXT
                .Fields("HesapTuru") = "Kasa TL"
                .Update
            End If
        End With
        
    rstkayit.Close
    Set rstkayit = Nothing
        
Dim fat As Control
    For Each fat In Me.Form.Controls
   Select Case fat.ControlType
      Case acTextBox
         fat.Value = ""
        Case acComboBox
           fat.Value = ""
           Case acCheckBox
              fat.Value = "0"
      End Select
      
      Next
    
    Tarih_TXT = Date
      
End Sub
.rar Sayı - Metin Fark.rar (Dosya Boyutu: 145,2 KB | İndirme Sayısı: 2)
Access Çekirgesi 
[Resim: img-cray.gif]


Son Düzenleme: 20/03/2020, 23:24, Düzenleyen: Oğuz Türkyılmaz.
Cevapla
#2
1 - sayısal alanda tırnak işareti kullanılmaz yani
Visual Basic Code
.Find "[UyeNo]=" & Me![UyeNo_TXT] 
şeklinde olmalı
2 - rstkayit açıkken tekrar açmaya çalışmışsınız ya farklı bir isim kullanmalısınız yada tekrar açmadan önce
Visual Basic Code
rstkayit.close
ile kapamalısınız
Cevapla
#3
(20/03/2020 23:56)berduş Adlı Kullanıcıdan Alıntı: 1 - sayısal alanda tırnak işareti kullanılmaz yani
Visual Basic Code
.Find "[UyeNo]=" & Me![UyeNo_TXT] 
şeklinde olmalı
2 - rstkayit  açıkken tekrar açmaya çalışmışsınız ya farklı bir isim kullanmalısınız yada tekrar açmadan önce
Visual Basic Code
rstkayit.close
ile kapamalısınız
Bu işlemi yapmıştım ama Hata vermişti o yüzden kaldırmıştım. Şimdi tekrar denedim yine aynı hatayı verdi.
Visual Basic Code
Option Compare Database
Option Explicit
Private Sub Kaydet_BTN_Click()

If Me.UyeNo_TXT = "" Or IsNull(Me.UyeNo_TXT) Then

If IsNull(Me.UyeNo_TXT) Or Me.UyeNo_TXT = "" Then
  MsgBox "DİKKAT" & vbCrLf & "Lütfen Uye No Bilgisini Giriniz!. " & vbCrLf & "Kayit işlemi için bu bilginin girilmesi zorunludur", vbCritical
  Me.UyeNo_TXT.SetFocus
  
  Exit Sub
End If
End If


If MsgBox("Girdiğiniz veriler kaydedilecektir, Onaylıyormusunuz ", vbExclamation + vbYesNo, "Dikkat") = vbNo Then Exit Sub

Dim rstkayit As ADODB.Recordset
Dim strSQL As String


strSQL = "SELECT * FROM T_UyeHesap "
    
    Set rstkayit = New ADODB.Recordset
    rstkayit.Open strSQL, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
        With rstkayit
        .Find "[UyeNo]=" & Me![UyeNo_TXT]
        If Not rstkayit.EOF Then
                
                .Fields("Tarih") = Me.Tarih_TXT
                .Fields("UyeNo") = Me.UyeNo_TXT
                .Fields("IslemTuru") = "Alacak"
                .Fields("Tutar") = Me.Tutar_TXT
                .Fields("Aciklama") = Me.Aciklama_TXT
          
          Else
          
                .AddNew
          
                .Fields("Tarih") = Me.Tarih_TXT
                .Fields("UyeNo") = Me.UyeNo_TXT
                .Fields("IslemTuru") = "Alacak"
                .Fields("Tutar") = Me.Tutar_TXT
                .Fields("Aciklama") = Me.Aciklama_TXT
          
                .Update
        
        End If
                      
    End With
                rstkayit.Close
                Set rstkayit = Nothing
            
    strSQL = "SELECT * FROM T_UyeTahsilat "
    Set rstkayit = New ADODB.Recordset
    rstkayit.Open strSQL, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
        With rstkayit
          .Find "[UyeNo]=" & Me![UyeNo_TXT]
          If Not rstkayit.EOF Then
                
                .Fields("UyeNo") = Me.UyeNo_TXT
                .Fields("GelirKodu") = Me.GelirKodu_TXT
                .Fields("GelirTipi") = Me.GelirTuru_CBO
                .Fields("TaksitAyKapama") = Me.TaksitKapama_CBO.Column(0)
                .Fields("Tarih") = Me.Tarih_TXT
                .Fields("AidatTutar") = Me.Tutar_TXT
                .Fields("Aciklama") = Me.Aciklama_TXT
                .Update
        
        
        Else
                .AddNew
                
                .Fields("UyeNo") = Me.UyeNo_TXT
                .Fields("GelirKodu") = Me.GelirKodu_TXT
                .Fields("GelirTipi") = Me.GelirTuru_CBO
                .Fields("TaksitAyKapama") = Me.TaksitKapama_CBO.Column(0)
                .Fields("Tarih") = Me.Tarih_TXT
                .Fields("AidatTutar") = Me.Tutar_TXT
                .Fields("Aciklama") = Me.Aciklama_TXT
                .Update
            
            End If
            
        End With
              rstkayit.Close
              Set rstkayit = Nothing
    
    strSQL = "SELECT * FROM T_HesapHareketleri"
    Set rstkayit = New ADODB.Recordset
    rstkayit.Open strSQL, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
        With rstkayit
            .Find "[MakbuzNo]=" & "'" & Me![MakbuzNo_TXT] & "'"
            If Not rstkayit.EOF Then
                
                .Fields("Tarih") = Me.Tarih_TXT
                .Fields("MakbuzNo") = Me.MakbuzNo_TXT
                .Fields("GelirTuru") = Me.GelirTuru_CBO
                .Fields("GirenTutar") = Me.Tutar_TXT
                .Fields("GiderTuru") = ""
                .Fields("CikanTutar") = "0"
                .Fields("Aciklama") = Me.Aciklama_TXT
                .Fields("HesapTuru") = "Kasa TL"
                .Update
                
              Else
              
                .AddNew
                .Fields("Tarih") = Me.Tarih_TXT
                .Fields("MakbuzNo") = Me.MakbuzNo_TXT
                .Fields("GelirTuru") = Me.GelirTuru_CBO
                .Fields("GirenTutar") = Me.Tutar_TXT
                .Fields("GiderTuru") = ""
                .Fields("CikanTutar") = "0"
                .Fields("Aciklama") = Me.Aciklama_TXT
                .Fields("HesapTuru") = "Kasa TL"
                .Update
            End If
        End With
        
    rstkayit.Close
    Set rstkayit = Nothing
        
Dim fat As Control
    For Each fat In Me.Form.Controls
  Select Case fat.ControlType
      Case acTextBox
        fat.Value = ""
        Case acComboBox
          fat.Value = ""
          Case acCheckBox
              fat.Value = "0"
      End Select
      
      Next
    
    Tarih_TXT = Date
      
End Sub


[Resim: do.php?img=9910]

[Resim: do.php?img=9911]
Access Çekirgesi 
[Resim: img-cray.gif]


Cevapla
#4
.Update yeni kayıt eklemeye koymuşsunuz ama kayıt güncellemelerde yok, end ifin üstündeki .Update i end ifin altına alıp deneyin
Cevapla
#5
(21/03/2020 00:26)berduş Adlı Kullanıcıdan Alıntı: .Update yeni kayıt eklemeye koymuşsunuz ama kayıt güncellemelerde yok, end ifin üstündeki .Update i end ifin altına alıp deneyin

a-Bu hatayı verdi.

[Resim: do.php?img=9912]

b-

[Resim: do.php?img=9913]

Visual Basic Code
Option Compare Database
Option Explicit
Private Sub Kaydet_BTN_Click()

If Me.UyeNo_TXT = "" Or IsNull(Me.UyeNo_TXT) Then

If IsNull(Me.UyeNo_TXT) Or Me.UyeNo_TXT = "" Then
  MsgBox "DİKKAT" & vbCrLf & "Lütfen Uye No Bilgisini Giriniz!. " & vbCrLf & "Kayit işlemi için bu bilginin girilmesi zorunludur", vbCritical
  Me.UyeNo_TXT.SetFocus
  
  Exit Sub
End If
End If


If MsgBox("Girdiğiniz veriler kaydedilecektir, Onaylıyormusunuz ", vbExclamation + vbYesNo, "Dikkat") = vbNo Then Exit Sub

Dim rstkayit As ADODB.Recordset
Dim strSQL As String


strSQL = "SELECT * FROM T_UyeHesap "
    
    Set rstkayit = New ADODB.Recordset
    rstkayit.Open strSQL, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
        With rstkayit
        .Find "[UyeNo]=" & Me![UyeNo_TXT]
        If Not rstkayit.EOF Then
                
                .Fields("Tarih") = Me.Tarih_TXT
                .Fields("UyeNo") = Me.UyeNo_TXT
                .Fields("IslemTuru") = "Alacak"
                .Fields("Tutar") = Me.Tutar_TXT
                .Fields("Aciklama") = Me.Aciklama_TXT
          
          Else
          
                .AddNew
          
                .Fields("Tarih") = Me.Tarih_TXT
                .Fields("UyeNo") = Me.UyeNo_TXT
                .Fields("IslemTuru") = "Alacak"
                .Fields("Tutar") = Me.Tutar_TXT
                .Fields("Aciklama") = Me.Aciklama_TXT
          
                
        
        End If
        
                .Update
    
    End With
                rstkayit.Close
                Set rstkayit = Nothing
            
    strSQL = "SELECT * FROM T_UyeTahsilat "
    Set rstkayit = New ADODB.Recordset
    rstkayit.Open strSQL, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
        With rstkayit
          .Find "[UyeNo]=" & Me![UyeNo_TXT]
          If Not rstkayit.EOF Then
                
                .Fields("UyeNo") = Me.UyeNo_TXT
                .Fields("GelirKodu") = Me.GelirKodu_TXT
                .Fields("GelirTipi") = Me.GelirTuru_CBO
                .Fields("TaksitAyKapama") = Me.TaksitKapama_CBO.Column(0)
                .Fields("Tarih") = Me.Tarih_TXT
                .Fields("AidatTutar") = Me.Tutar_TXT
                .Fields("Aciklama") = Me.Aciklama_TXT
                .Update
        
        
        Else
                .AddNew
                
                .Fields("UyeNo") = Me.UyeNo_TXT
                .Fields("GelirKodu") = Me.GelirKodu_TXT
                .Fields("GelirTipi") = Me.GelirTuru_CBO
                .Fields("TaksitAyKapama") = Me.TaksitKapama_CBO.Column(0)
                .Fields("Tarih") = Me.Tarih_TXT
                .Fields("AidatTutar") = Me.Tutar_TXT
                .Fields("Aciklama") = Me.Aciklama_TXT
              
            
            End If
            
                .Update
        
        End With
              rstkayit.Close
              Set rstkayit = Nothing
    
    strSQL = "SELECT * FROM T_HesapHareketleri"
    Set rstkayit = New ADODB.Recordset
    rstkayit.Open strSQL, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
        With rstkayit
            .Find "[MakbuzNo]=" & "'" & Me![MakbuzNo_TXT] & "'"
            If Not rstkayit.EOF Then
                
                .Fields("Tarih") = Me.Tarih_TXT
                .Fields("MakbuzNo") = Me.MakbuzNo_TXT
                .Fields("GelirTuru") = Me.GelirTuru_CBO
                .Fields("GirenTutar") = Me.Tutar_TXT
                .Fields("GiderTuru") = ""
                .Fields("CikanTutar") = "0"
                .Fields("Aciklama") = Me.Aciklama_TXT
                .Fields("HesapTuru") = "Kasa TL"
                .Update
                
              Else
              
                .AddNew
                .Fields("Tarih") = Me.Tarih_TXT
                .Fields("MakbuzNo") = Me.MakbuzNo_TXT
                .Fields("GelirTuru") = Me.GelirTuru_CBO
                .Fields("GirenTutar") = Me.Tutar_TXT
                .Fields("GiderTuru") = ""
                .Fields("CikanTutar") = "0"
                .Fields("Aciklama") = Me.Aciklama_TXT
                .Fields("HesapTuru") = "Kasa TL"
                .Update
            End If
        End With
        
    rstkayit.Close
    Set rstkayit = Nothing
        
Dim fat As Control
    For Each fat In Me.Form.Controls
  Select Case fat.ControlType
      Case acTextBox
        fat.Value = ""
        Case acComboBox
          fat.Value = ""
          Case acCheckBox
              fat.Value = "0"
      End Select
      
      Next
    
    Tarih_TXT = Date
      
End Sub
Access Çekirgesi 
[Resim: img-cray.gif]


Cevapla
#6
sizce neden acaba isterseniz tablolarınızın adını kontrol edin
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da