Skip to main content

AccessTr.neT


Silme Kodu

Silme Kodu

Çözüldü #1
Merhaba,
Aşağıdaki kodu uyguladığım dosyamda sürekli formdaki kayıtlardan seçim yaparak silme işlemi yapmak istiyorum. parola soruyor ama silme işlemi yapmıyor. Bakabilir misiniz? 


Private Sub Komut12_Click()
On Error GoTo Err_Komut12_Click

Dim sifre
sifre = InputBox(" Parola Gerekli!", "Uyarı")

If sifre = 123 Then
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70

Else
MsgBox "Yanlış Şifre", , "Uyarı!"

End If
Exit_Komut12_Click:
Exit Sub

Err_Komut12_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Komut12_Click
End Sub
Cevapla
#2
Tekrar merhaba,
Yukarıdaki kodu aşağıdaki şekilde güncelledim. Bu defa parola doğru girildiğinde kayıt silme yapıyor. Ama parolayı yanlış girdiğimde hiç bir şey olmamış gibi duruyor. P
Private Sub Komut12_Click()
On Error GoTo Err_Komut12_Click
    Dim sifre
sifre = InputBox(" Parola Gerekli!", "Uyarı")

If sifre = 123 Then

DoCmd.SetWarnings False
Me.altforum.SetFocus

With Me.altforum

If MsgBox("Kayıt silinecek!! Emin misiniz?", vbYesNo, "Uyarı!") = vbYes Then
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70
MsgBox "Kayıt Silindi!", vbOKOnly, "Bilgi!"

    Else

    Dim msg, style, title, response
    msg = "Yanlış Şifre"
    style = vbOKOnly + vbExclamation
    title = "Şifre Hatası"
    response = MsgBox(msg, style, title)

Exit_Komut12_Click:
    Exit Sub
Err_Komut12_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Komut12_Click
Exit Sub
End If
End With
End If
End Sub
arola yanlış girildiğinde hata mesajını vermesi için yardımcı olur musunuz?
Cevapla
#3
(26/06/2020, 23:57)enginbeyy yazdı: Tekrar merhaba,
Yukarıdaki kodu aşağıdaki şekilde güncelledim. Bu defa parola doğru girildiğinde kayıt silme yapıyor. Ama parolayı yanlış girdiğimde hiç bir şey olmamış gibi duruyor. P
Private Sub Komut12_Click()
On Error GoTo Err_Komut12_Click
    Dim sifre
sifre = InputBox(" Parola Gerekli!", "Uyarı")

If sifre = 123 Then

DoCmd.SetWarnings False
Me.altforum.SetFocus

With Me.altforum

If MsgBox("Kayıt silinecek!! Emin misiniz?", vbYesNo, "Uyarı!") = vbYes Then
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70
MsgBox "Kayıt Silindi!", vbOKOnly, "Bilgi!"

    Else

    Dim msg, style, title, response
    msg = "Yanlış Şifre"
    style = vbOKOnly + vbExclamation
    title = "Şifre Hatası"
    response = MsgBox(msg, style, title)

Exit_Komut12_Click:
    Exit Sub
Err_Komut12_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Komut12_Click
Exit Sub
End If
End With
End If
End Sub
arola yanlış girildiğinde hata mesajını vermesi için yardımcı olur musunuz?
En sondaki End if in üst satırına else yazıp altına msgbox"hata" gibi ekleyebilirsiniz.
Cevapla
#4
(27/06/2020, 00:13)feraz yazdı:
(26/06/2020, 23:57)enginbeyy yazdı: Tekrar merhaba,
Yukarıdaki kodu aşağıdaki şekilde güncelledim. Bu defa parola doğru girildiğinde kayıt silme yapıyor. Ama parolayı yanlış girdiğimde hiç bir şey olmamış gibi duruyor. P
Private Sub Komut12_Click()
On Error GoTo Err_Komut12_Click
    Dim sifre
sifre = InputBox(" Parola Gerekli!", "Uyarı")

If sifre = 123 Then

DoCmd.SetWarnings False
Me.altforum.SetFocus

With Me.altforum

If MsgBox("Kayıt silinecek!! Emin misiniz?", vbYesNo, "Uyarı!") = vbYes Then
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70
MsgBox "Kayıt Silindi!", vbOKOnly, "Bilgi!"

    Else

    Dim msg, style, title, response
    msg = "Yanlış Şifre"
    style = vbOKOnly + vbExclamation
    title = "Şifre Hatası"
    response = MsgBox(msg, style, title)

Exit_Komut12_Click:
    Exit Sub
Err_Komut12_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Komut12_Click
Exit Sub
End If
End With
End If
End Sub
arola yanlış girildiğinde hata mesajını vermesi için yardımcı olur musunuz?
En sondaki End if in üst satırına else yazıp altına msgbox"hata" gibi ekleyebilirsiniz.
Teşekkür ederim. oldu.
Cevapla
#5
Rica ederim.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task