Skip to main content

AccessTr.neT


Tablo verileri silinmeden önce kaydedilsin istiyorum.

Tablo verileri silinmeden önce kaydedilsin istiyorum.

Çözüldü #1
Tablo verileri silinmeden önce kaydetsin istiyorum.

İyi akşamlar...

"YonetimGelirleri" tablosundaki verileri silerken, "Arsiv_bugününtarihi" adlı bir tabloya yedeğini alsın istiyorum. Koda nasıl bir ekleme yapmak gerekiyor.

Private Sub Komut24_Click()
On Error GoTo Err_Komut24_Click
Dim cevap As Long

cevap = MsgBox("TÜMVERİLER SİLİNİYOR!!", vbYesNo + vbQuestion, "DİKKAT")
If cevap = vbYes Then
CurrentDb.Execute ("DELETE * FROM [YonetimGelirleri] ")
DoCmd.ShowToolbar ("Menü Çubuğu"), acToolbarYes
Application.CommandBars.FindControl(ID:=2071).accDoDefaultAction
Else
Cancel = True
End If
Exit_Komut24_Click:
Exit Sub

Err_Komut24_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Komut24_Click

Yardımınız için teşekkürler.
Çözüldü #2
daha önceden yapılan bir örnek var bundan yola çık
.rar arşive gönder örneği.rar (Dosya Boyutu: 171,53 KB | İndirme Sayısı: 38)
Çözüldü #3
Sayın C*E*L*O*Y*C*E ;

Hızır gibi yardımıma yetiştiniz. Sağolun varolun...

Teşekkürler.

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task