Skip to main content

AccessTr.neT


Tabloda Dosya Uzantısı Yazılı Olanları Kopyala

Tabloda Dosya Uzantısı Yazılı Olanları Kopyala

Çözüldü #1
Sn üstadlarim kolay gelsin.
Aşağıdaki kod ile bir dosyayı istedigim klasöre farklı bir adla kayıt yapıyorum.
Benim şuan yapmaya çalıştığım ise, Yedekle tablosunda dosya yolu ve adı yazılı 2 tane dosyam var. Bu dosyaları butona tıklamak suretiyle ikisinide tarih ve saati başına ekleyerek istediğim klasöre kaydetmesi.
Aşağıdaki koda nasıl bir ekleme yaparak bu işlemi tek tıklamayla çözebilirim.
Yardım ve önerileriniz için şimdiden teşekkürler.

Dim fso As Object
Dim kaynakDosya As String
Dim HedefDosya As String
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
kaynakDosya = KaynakDosyaAdresiveAdi
HedefDosya = hedefKlasor & "\"  & yeniad & ".png"
fso.MoveFile kaynakDosya, HedefDosya
Set fso = Nothing
Cevapla
#2
Yeniad=date() & time() & yeniad
Yukardai şekilde dener mısınız?
Cevapla
#3
Tabloda iki tane kayıt var. Dosya yolu ve adı yazılı. Bu iki dosyayida aynı anda kopyalamak istiyorum.
Cevapla
#4
For döngüsü ile tüm kayıtları ekleyebilrsiniiz
Cevapla
#5
Sn hocam,
kullandığım form aşağıda,
listedeki yedekveritabı alanındaki dosyayı yedekklasor alanındaki dizine kopyalayacak.

[Resim: do.php?img=9361]
.rar kopi.rar (Dosya Boyutu: 42 KB | İndirme Sayısı: 1)
Son Düzenleme: 14/12/2019, 16:08, Düzenleyen: karacahil.
Cevapla
#6
kodu aşağıdaki ile değiştirip dener misiniz?
Visual Basic Code
'hy taşı__________________________
Dim DosyaRs As New ADODB.Recordset
Dim sOrGu As String

Dim fso As Object
Dim kaynakDosya As String
Dim HedefDosya As String
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

sOrGu = "select * from YEDEKLEME" 'tablo seç
  DosyaRs.Open sOrGu, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
If DosyaRs.RecordCount = 0 Then Exit Sub
  Do While Not DosyaRs.EOF
    kaynakDosya = DosyaRs.Fields(1)
  yeniad = Date & "_" & Format(Time(), "hh.nn.ss") & "_" & Mid(Replace(DosyaRs.Fields(1), ".png", ""), InStrRev(DosyaRs.Fields(1), "\") + 1)
  Debug.Print Mid(Replace(DosyaRs.Fields(1), ".png", ""), InStrRev(DosyaRs.Fields(1), "\") + 1)
  HedefDosya = Me.yedeklasor & "\" & yeniad & ".png"
  fso.MoveFile kaynakDosya, HedefDosya
    DosyaRs.MoveNext
  Loop
Set fso = Nothing
'hy taşı__________________________Bitti
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da