Skip to main content

AccessTr.neT


Tabloda İlk Harfi Büyük Yapmak

Tabloda İlk Harfi Büyük Yapmak

Çözüldü #1
örnek: 
"Tablo1" adlı tabloda "cumle" adlı sütunumuz var ve varsayalım 100 satır veri (tek cümle-birleşik cümle değil.) miz var. Fakat bu cümlelerin bir kısmı küçük harfle, bir kısmı ise büyük harfle başlıyor.
Soru:
1) Tablodaki verilerin(cümlelerin) tümünün sadece İLK HARFİNİN "Büyük harf" olmasını istiyorum. 
       - Bu mümkün mü?
       - Bu işlem form üzerinden bir komutla yapılabilir mi?
         (örn: tıklayınca metin kutusu üzerinden ilgili sütundaki küçük harfleri büyüğe çevirsin)
       
not: Büyük/küçük harfe çevirme veya sözcüklerin ilk harfini büyük yapma gibi uygulamalar 
       var ama yukarıda örneklediğim gibi bir uygulamaya raslamadım.

Eğer varsa uygulama kodunu yazmanızı rica ediyorum.
Yardımcı olursanız memnun olacağım. ilginize şimdiden teşekkürler. saygılarımla,
Cevapla
#2
İlk Harf Büyük

Public Function IlkHarfBuyuk(kelime)
    kont = Len(kelime)
    If kont <> 0 Then
        harf = Mid(kelime, 1, 1)
        If Asc(harf) = 73 Or Asc(harf) = 253 Then
            IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "I"
            ElseIf Asc(harf) = 221 Or Asc(harf) = 105 Then
            IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "İ"

            ElseIf harf = "ç" Or harf = "Ç" Then
            IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ç"
            ElseIf harf = "ğ" Or harf = "Ğ" Then
            IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ğ"
            ElseIf harf = "ö" Or harf = "Ö" Then
            IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ö"
            ElseIf harf = "ş" Or harf = "Ş" Then
            IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ş"
            ElseIf harf = "ü" Or harf = "Ü" Then
            IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ü"
            Else
            IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & UCase(harf)
        End If
        For I = 2 To Len(kelime)
            harf = Mid(kelime, I, 1)
            If eharf = "." Or eharf = " " Or eharf = "-" Or eharf = "/" Then
                If Asc(harf) = 73 Or Asc(harf) = 253 Then
                  IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "I"
                    ElseIf Asc(harf) = 221 Or Asc(harf) = 105 Then
                    IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "İ"
                    ElseIf harf = "ç" Or harf = "Ç" Then
                    IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ç"
                    ElseIf harf = "ğ" Or harf = "Ğ" Then
                    IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ğ"
                    ElseIf harf = "ö" Or harf = "Ö" Then
                    IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ö"
                    ElseIf harf = "ş" Or harf = "Ş" Then
                    IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ş"
                    ElseIf harf = "ü" Or harf = "Ü" Then
                    IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ü"
                    Else
                    IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & UCase(harf)
                End If
                Else
                If Asc(harf) = 73 Or Asc(harf) = 253 Then
                    IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "ı"
                    ElseIf Asc(harf) = 221 Or Asc(harf) = 105 Then
                    IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "i"
                    ElseIf harf = "ç" Or harf = "Ç" Then
                    IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "ç"
                    ElseIf harf = "ğ" Or harf = "Ğ" Then
                    IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "ğ"
                    ElseIf harf = "ö" Or harf = "Ö" Then
                    IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "ö"
                    ElseIf harf = "ş" Or harf = "Ş" Then
                    IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "ş"
                    ElseIf harf = "ü" Or harf = "Ü" Then
                    IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "ü"
                    Else
                    IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & LCase(harf)
                End If
            End If
            eharf = harf
        Next I
    End If
End Function


Tümü Büyük

Public Function tumubuyuk(kelime)
    kont = Len(kelime)
    If kont <> 0 Then
        harf = Mid(kelime, 1, 1)
        For I = 1 To Len(kelime)
            harf = Mid(kelime, I, 1)
            If eharf = "." Or eharf = " " Or eharf = "-" Or eharf = "/" Then
                If Asc(harf) = 73 Or Asc(harf) = 253 Then
                    tumubuyuk = tumubuyuk & "I"
                    ElseIf Asc(harf) = 221 Or Asc(harf) = 105 Then
                    tumubuyuk = tumubuyuk & "İ"
                    ElseIf harf = "ç" Or harf = "Ç" Then
                    tumubuyuk = tumubuyuk & "Ç"
                    ElseIf harf = "ğ" Or harf = "Ğ" Then
                    tumubuyuk = tumubuyuk & "Ğ"
                    ElseIf harf = "ö" Or harf = "Ö" Then
                    tumubuyuk = tumubuyuk & "Ö"
                    ElseIf harf = "ş" Or harf = "Ş" Then
                    tumubuyuk = tumubuyuk & "Ş"
                    ElseIf harf = "ü" Or harf = "Ü" Then
                    tumubuyuk = tumubuyuk & "Ü"
                    Else
                    tumubuyuk = tumubuyuk & UCase(harf)
                End If
                Else
                If Asc(harf) = 73 Or Asc(harf) = 253 Then
                    tumubuyuk = tumubuyuk & "I"
                    ElseIf Asc(harf) = 221 Or Asc(harf) = 105 Then
                    tumubuyuk = tumubuyuk & "İ"
                    ElseIf harf = "ç" Or harf = "Ç" Then
                    tumubuyuk = tumubuyuk & "Ç"
                    ElseIf harf = "ğ" Or harf = "Ğ" Then
                    tumubuyuk = tumubuyuk & "Ğ"
                    ElseIf harf = "ö" Or harf = "Ö" Then
                    tumubuyuk = tumubuyuk & "Ö"
                    ElseIf harf = "ş" Or harf = "Ş" Then
                    tumubuyuk = tumubuyuk & "Ş"
                    ElseIf harf = "ü" Or harf = "Ü" Then
                    tumubuyuk = tumubuyuk & "Ü"
                    Else
                    tumubuyuk = tumubuyuk & UCase(harf)
                End If
            End If
            eharf = harf
        Next I
    End If
End Function


Tümü Küçük

Public Function tumukucuk(kelime)
    kont = Len(kelime)
    If kont <> 0 Then
        harf = Mid(kelime, 1, 1)
        For I = 1 To Len(kelime)
            harf = Mid(kelime, I, 1)
            If eharf = "." Or eharf = " " Or eharf = "-" Or eharf = "/" Then
                If Asc(harf) = 73 Or Asc(harf) = 253 Then
                    tumukucuk = tumukucuk & "I"
                    ElseIf Asc(harf) = 221 Or Asc(harf) = 105 Then
                    tumukucuk = tumukucuk & "i"
                    ElseIf harf = "ç" Or harf = "Ç" Then
                    tumukucuk = tumukucuk & "ç"
                    ElseIf harf = "ğ" Or harf = "Ğ" Then
                    tumukucuk = tumukucuk & "ğ"
                    ElseIf harf = "ö" Or harf = "Ö" Then
                    tumukucuk = tumukucuk & "ö"
                    ElseIf harf = "ş" Or harf = "Ş" Then
                    tumukucuk = tumukucuk & "ş"
                    ElseIf harf = "ü" Or harf = "Ü" Then
                    tumukucuk = tumukucuk & "ü"
                    Else
                    tumukucuk = tumukucuk & LCase(harf)
                End If
                Else
                If Asc(harf) = 73 Or Asc(harf) = 253 Then
                    tumukucuk = tumukucuk & "ı"
                    ElseIf Asc(harf) = 221 Or Asc(harf) = 105 Then
                    tumukucuk = tumukucuk & "i"
                    ElseIf harf = "ç" Or harf = "Ç" Then
                    tumukucuk = tumukucuk & "ç"
                    ElseIf harf = "ğ" Or harf = "Ğ" Then
                    tumukucuk = tumukucuk & "ğ"
                    ElseIf harf = "ö" Or harf = "Ö" Then
                    tumukucuk = tumukucuk & "ö"
                    ElseIf harf = "ş" Or harf = "Ş" Then
                    tumukucuk = tumukucuk & "ş"
                    ElseIf harf = "ü" Or harf = "Ü" Then
                    tumukucuk = tumukucuk & "ü"
                    Else
                    tumukucuk = tumukucuk & LCase(harf)
                End If
            End If
            eharf = harf
        Next I
    End If
End FunctionKodları modüle kaydedin. 

Form üzerindeki butonun tıklandığında olayına

Metin0 = IlkHarfBuyuk(Metin0)


kodu eklerseniz, Metin0 daki metnin ilk harfini büyük yapar.
Örnek uygulamanızı eklerseniz net çözüm üretilebilir.
Cevapla
#3
StrConv var ama Tr karakterlerde nasıl çalışır bilemiyorum Img-grin
Cevapla
#4
yardımların için çok teşekkür ederim.
Cevapla
#5
Sayın ozanakkaya üstadım
verdiğiniz mödülü ve kodu uyguladım, fakat bir cümleyi oluşturan kelimelerin tümünün ilk harfini "büyük harf" yapıyor.
benim aradığım ise sadece cümledeki ilk kelimenin ilk harfinin (eğer büyük harf değilse) büyük harf yapılması.
örnek: "bugün hava güzel." cümlesini "Bugün hava güzel." olarak değiştirmeli. Oysaki modül aynı cümleyi "Bugün Hava Güzel." olarak çeviriyor.
Açıklama: Bir Tabloda dışardan alınmış yüzlerce "basit cümle"nin olduğunu ve bunların bir kısmının küçük harfle başladığını varsayarsak cümleleri uygun imla ile eşitlemek için "Tablo" üzerinden düzeltme yapmak hayli zaman alacaktır. İşte bunu bir "tık"la gerçekleştirebilecek bir formüle (koda)  ihtiyacım var.
örnek ekliyemiyorum çünkü kullandığım "access 2000" versiyonu ve sisteminiz bu eski versiyonu kabul etmiyor.
Umarım kendimi ifade edebildim ve bir çözüm de vardır.
saygılarımla,
Cevapla
#6
(27/05/2021, 20:23)Mert1985 yazdı: örnek ekliyemiyorum çünkü kullandığım "access 2000" versiyonu ve sisteminiz bu eski versiyonu kabul etmiyor.
dosyanızı winrar yada 7zip gibi programlarla sıkıştırıp ekleyebilirsiniz.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task