Skip to main content

AccessTr.neT


Tablodan Veri Çekerken Kriter Eklemek

Tablodan Veri Çekerken Kriter Eklemek

Çözüldü #1
Merhaba,
Aşağıdaki sorguda bir tablodan veri çekerken kriteri nasıl ekleyebiliriz?

"MyField2" alanı boş olanları almak için nasıl bir düzenleme yapmak gerekir?

teşekkürler,
iyi Çalışmalar.

Kod:
Sub Example2()
Dim objRecordset As ADODB.Recordset
Set objRecordset = New ADODB.Recordset
Dim i As Integer
Dim arrValues(1 To 100) As Variant

'initated recordset obejct
objRecordset.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
objRecordset.Open ("MyTable1")
i = 1
'
While objRecordset.EOF = False
    arrValues(i) = objRecordset.Fields.Item(1)
    i = i + 1
    objRecordset.MoveNext
Wend
End Sub

truhi, 29-09-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
#2
verileri alırken filtreli alsanız
Kod:
set objRecordset =CurrentDb.OpenRecordset(Name:="select * from CUSTOMERS2 where [il]='adana'", Type:=RecordsetTypeEnum.dbOpenDynaset)
gibi
Cevapla
#3
(28/07/2023, 13:44)berduş yazdı: verileri alırken filtreli alsanız
Kod:
set objRecordset =CurrentDb.OpenRecordset(Name:="select * from CUSTOMERS2 where [il]='adana'", Type:=RecordsetTypeEnum.dbOpenDynaset)
gibi

Hocam teşekkürler,
[il]='adana'"

[il] alanında boş olanları nasıl belirtebiliriz?
truhi, 29-09-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
#4
aşağıdaki 2 koddan biri kullanılabilir
 "select * from CUSTOMERS2 where [il]<>''"
yada
"select * from CUSTOMERS2 where [il] is Null" 
Cevapla
#5
(28/07/2023, 22:02)berduş yazdı: aşağıdaki 2 koddan biri kullanılabilir
 "select * from CUSTOMERS2 where [il]<>''"
yada
"select * from CUSTOMERS2 where [il] is Null" 

çok teşekkürler, iyi ki varsınız!
truhi, 29-09-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
#6
rica ederim
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task