Skip to main content

AccessTr.neT


Taksitli Satış

Taksitli Satış

Çözüldü #1
merhaba arkjadaşlar biliyorum aranızda yeniyim buradan bir şeyler öğrenmeye çalıştım kendimce bişeyler yaptım fakat otomatik taksitlendirme işlemini yapamadım örneği göndersem bir arkadaşdan yardımcı olmasını rica etsem çok şey istemiş olmam inşallah
.rar Veritabanı1.rar (Dosya Boyutu: 140,65 KB | İndirme Sayısı: 156)
Ege Web Ajans
Bilgi Güçtür.....
Cevapla
Çözüldü #2
Öncelikle kod sayfasında iken, Araçlar-Referanslar menüsünden,
"Microsoft Activex Data Object 2.? Library" referansını ekleyin.
(2.? olanlardan sizde görünen en büyüğünü işaretleyin)

Komut22 adlı butonun kodlarını aşağıdaki şekilde değiştirin.

Kod:
Private Sub Komut22_Click()
    tar1 = Başlangıç_Tarihi.Value
    par = Taksit_Miktarı.Value / Taksit_Sayısı.Value
    
    Dim Rs As New ADODB.Recordset
    
    Rs.Open "Taksit", CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    If Rs.EOF <> True Then
        Do
            If Rs("Adı") = Me.Adı.Value And Rs("Soyadı") = Me.Soyadı.Value Then
                Rs.Delete
            End If
            Rs.MoveNext
        Loop Until Rs.EOF
    End If
    
    asd = 0
    z = Taksit_Sayısı.Value
    For i = 1 To z Step 1
        asd = asd + Round(par, 0)
        tar = DateAdd("m", i, tar1)
        Rs.AddNew
            Rs("Adı") = Me.Adı.Value
            Rs("Soyadı") = Me.Soyadı.Value
            Rs("Miktarı") = Round(par, 0)
            Rs("Taksit Tarihi") = tar
        Rs.Update
    Next i
    Rs.MoveLast
    
    Rs("Miktarı") = Rs("Miktarı") + (Taksit_Miktarı.Value - asd)
    Rs.Update
    Set Rs = Nothing
    Set conn = Nothing
    
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, 5, , acMenuVer70

Exit_Komut22_Click:
    Exit Sub

Err_Komut17_Click:
    MsgBox "taksit alanlarından biri boş bu alanları boş geçemezsinizi"
    Resume Exit_Komut22_Click
End Sub

Bütün bağlantıları Adı, Soyadı şeklinde yapmışsınız, bu doğru değil, Kimlik ile yapmalısınız.
Bildiğini bilenin arkasından git, bildiğini bilmeyeni uyar, bilmediğini bilene öğret, bilmediğini bilmeyenden kaç.
Konfüçyüs
Cevapla
Çözüldü #3
üstadım çok saolasın 2 gündür kafayı yedirtmişti bu banaImg-grin allah razı olsun
Ege Web Ajans
Bilgi Güçtür.....
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da