Skip to main content

AccessTr.neT


Teklif Formu

#1
Accesstr ustalarının katkısı ile teklif formu hazırladım. Belki birilerinin işine yarar. Teklif raporunu açtığınızda çift tıklama yapınca hem pdf dosyası oluşturuyor hem de kişinin mail adresine mail gönderiyor. İnşallah işinize yarar.

Not:  Masaüstüne "Emirsan" diye dosya oluşturmanız ve onun içine de "Teklifler" dosyası oluşturmanız gerekir. Siz isterseniz isimleri değiştirebilirsiniz. bunun içinde çift tıklama modülünün içindeki FilePath = "C:\Users\Hegu\OneDrive\Masaüstü\Emirsan\Teklifler\" isimleri de değiştirmeniz lazım.
.rar Teklif.rar (Dosya Boyutu: 62,16 KB | İndirme Sayısı: 73)
Cevapla
#2
Elinize sağlık.
Eğer alttaki gibi değiştirirseniz klasörler yoksa kod ekler ve otomatik olur her bilgisayar için.

Private Sub Report_DblClick(Cancel As Integer)

'DoCmd.OutputTo acOutputReport, Me.Name, acFormatPDF, "C:\Users\Hegu\OneDrive\Masaüstü\Emirsan\Teklifler\" & [Forms]![MUSTERILER2]![FIRMAADI].Value & "_" & Format(Date, "dd_mm_yyyy") & ".pdf"
'MsgBox "PDF Aktarýmý Tamamlandý", vbInformation, "Report Exported as PDF"


Dim RptName, FilePath As String
Dim appOutLook As Outlook.Application
Dim MailOutLook As Outlook.MailItem

MailAdr = [Forms]![MUSTERILER2]![MAIL].Value
RptName = [Forms]![MUSTERILER2]![FIRMAADI].Value & "_" & Format(Date, "dd_mm_yyyy") & ".pdf"


FilePath = CreateObject("WScript.Shell").specialfolders("Desktop") & "\Emirsan\"
Dim FilePath2 As String
FilePath2 = FilePath & "\Teklifler\"

If Dir(FilePath, vbDirectory) = "" Then MkDir FilePath
If Dir(FilePath2, vbDirectory) = "" Then MkDir FilePath2

DoCmd.OutputTo acOutputReport, Me.Name, acFormatPDF, FilePath2 & RptName
MsgBox "PDF Aktarýmý Tamamlandý", vbInformation, "Report Exported as PDF"

If Len(Dir(RptName)) > 0 Then
  Kill RptName
End If

Set appOutLook = CreateObject("Outlook.Application")
Set MailOutLook = appOutLook.CreateItem(olMailItem)
With MailOutLook
    .To = "[email protected]"
    .Subject = "Teklif"
    .HTMLBody = "Emirsan Teklif Formu"
    .Attachments.Add FilePath2 & RptName
    .Send
End With
MsgBox "Mail Gönderildi", vbInformation, "Report Sent as PDF"
End Sub
Cevapla
#3
Elinize sağlık..

çift tıklama bende çalışmadı nedense...
derzulya, proud to be a member of AccessTr.neT since 09-03-2009.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task