Skip to main content

AccessTr.neT


Userform-mükerrer Kaydı Engelleme

Userform-mükerrer Kaydı Engelleme

Çözüldü #1
Merhaba userform üzerinden veri kaydı gerçekleştiriyorum. Ancak aynı kaydı defalarca yapıyor. 2. kez kaydetmeye çalıştığımızda kaydı gerçekleştirmesin ve karşıma bir uyarı penceresi çıkarsın istiyorum.

Kaydet butonunun kodları şu şekilde

Kod:
Dim baglan As New Connection
Dim rs As New Recordset

    baglan.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\master.accdb;"
    rs.Open "SELECT * FROM personel where id", baglan, adOpenKeyset, adLockPessimistic
    
    rs.AddNew
    
    If Me.TextBox1.Text <> "" Then rs.Fields(1) = Me.TextBox1.Text
    If Me.TextBox2.Text <> "" Then rs.Fields(2) = Me.TextBox2.Text
    If Me.TextBox3.Text <> "" Then rs.Fields(3) = Me.TextBox3.Text
    If Me.TextBox4.Text <> "" Then rs.Fields(4) = Me.TextBox4.Text
        
    rs.Update
    rs.Close
    baglan.Close
        mesaj = MsgBox("Personel bilgileri veri tabanına kaydedildi.", vbOKOnly, "KAYIT MESAJI")
Call formtemizle
End Sub

Cevapla
#2
Koddan anladigim kadarıyla zaten sorgunuz ID kosullu dolaysıyla
if rs.recordcount =0 ile kayıt sayısı kontrol edilebilir Eğer 0 ise kayıt yok demektir işleme devam edilir değilse bağlantılar kapatılıp yordamdan cikilir
Cevapla
#3
(14/06/2022, 14:23)berduş yazdı: Koddan anladigim kadarıyla zaten sorgunuz ID kosullu dolaysıyla
if rs.recordcount =0  ile kayıt sayısı kontrol edilebilir  Eğer 0 ise kayıt yok demektir işleme devam edilir değilse bağlantılar kapatılıp yordamdan cikilir
if rs.recordcount =0 kontrolünü nerede kullanmalıyım.

Teşekkürler
Cevapla
#4
Kaydı eklemeden önce koyacaksınız ki kayıt mükerrer olmasın yani rs.addnew komutundan önce
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task