Skip to main content

AccessTr.neT


Vb.Net İle Yazılmış Fonksiyonu Vba'ya Çevirme

Vb.Net İle Yazılmış Fonksiyonu Vba'ya Çevirme

#1
Merhabalar,

Aşağıda VB ile yazılmış kodu ,VBA ile çalışacak hale nasıl getiririz. Konu ile ilgili fikri olan değerli hocalarımdan yadrdım rica ediyorum.

Not: Kodlar NETGSM firmasının API kodlarıdır. UserForm üzerinden mesaj göndermek için böyle bir çalışmaya ihtiyacım var..

Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.Kod
Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

      Dim a As String
      Dim gelen
      a = "<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-9'?>
      <mainbody>
      <company dil='TR'>Netgsm</company> 
          <header>        
              <usercode>KullaniciAdi</usercode>
              <password>Sifre</password>
              <type>1:n</type>
              <msgheader>Baslik</msgheader>
          </header>
          <body>
              <msg>
                  <![CDATA[Mesaj Metnim]]>
              </msg>
              <no>051212312312</no>
              <no>051212312312</no>
          </body>
      </mainbody>"
      gelen = WRequest("https://api.netgsm.com.tr/sms/send/xml", "POST", a)
      MsgBox(gelen)

  End Sub

Function WRequest(ByVal URL As String, ByVal method As String, ByVal POSTdata As String) As String
      Dim responseData As String = ""

      Try
          Dim hwrequest As Net.HttpWebRequest = Net.WebRequest.Create(URL)
          hwrequest.Accept = "*/*"
          hwrequest.AllowAutoRedirect = True
          hwrequest.UserAgent = "http_requester/0.1"
          hwrequest.Timeout = 60000
          hwrequest.Method = method

          If hwrequest.Method = "POST" Then
              hwrequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"

              Dim postByteArray As Byte() = New System.Text.UTF8Encoding(True).GetBytes(POSTdata)
              ' Dim encoding As New Text.ASCIIEncoding() 'Use UTF8Encoding for XML requests
              ' Dim postByteArray() As Byte = encoding.GetBytes(POSTdata)
              hwrequest.ContentLength = postByteArray.Length

              Dim postStream As IO.Stream = hwrequest.GetRequestStream()
              postStream.Write(postByteArray, 0, postByteArray.Length)
              postStream.Close()

          End If

          Dim hwresponse As Net.HttpWebResponse = hwrequest.GetResponse()
          If hwresponse.StatusCode = Net.HttpStatusCode.OK Then

              Dim responseStream As IO.StreamReader = New IO.StreamReader(hwresponse.GetResponseStream())
              responseData = responseStream.ReadToEnd()
          End If

          hwresponse.Close()
      Catch e As Exception
          responseData = "An error occurred: " & e.Message
      End Try
      Return responseData

  End Function
Son Düzenleme: 06/04/2021, 15:24, Düzenleyen: kanakan52.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da