Skip to main content

AccessTr.neT


Vb.Net İle Yazılmış Fonksiyonu Vba'ya Çevirme

Vb.Net İle Yazılmış Fonksiyonu Vba'ya Çevirme

#1
Merhabalar,

Aşağıda VB ile yazılmış kodu ,VBA ile çalışacak hale nasıl getiririz. Konu ile ilgili fikri olan değerli hocalarımdan yadrdım rica ediyorum.

Not: Kodlar NETGSM firmasının API kodlarıdır. UserForm üzerinden mesaj göndermek için böyle bir çalışmaya ihtiyacım var..

Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.Kod:
Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

       Dim a As String
       Dim gelen
       a = "<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-9'?>
       <mainbody>
       <company dil='TR'>Netgsm</company>
           <header>         
               <usercode>KullaniciAdi</usercode>
               <password>Sifre</password>
               <type>1:n</type>
               <msgheader>Baslik</msgheader>
           </header>
           <body>
               <msg>
                   <![CDATA[Mesaj Metnim]]>
               </msg>
               <no>051212312312</no>
               <no>051212312312</no>
           </body>
       </mainbody>"
       gelen = WRequest("https://api.netgsm.com.tr/sms/send/xml", "POST", a)
       MsgBox(gelen)

   End Sub

Function WRequest(ByVal URL As String, ByVal method As String, ByVal POSTdata As String) As String
       Dim responseData As String = ""

       Try
           Dim hwrequest As Net.HttpWebRequest = Net.WebRequest.Create(URL)
           hwrequest.Accept = "*/*"
           hwrequest.AllowAutoRedirect = True
           hwrequest.UserAgent = "http_requester/0.1"
           hwrequest.Timeout = 60000
           hwrequest.Method = method

           If hwrequest.Method = "POST" Then
               hwrequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"

               Dim postByteArray As Byte() = New System.Text.UTF8Encoding(True).GetBytes(POSTdata)
               ' Dim encoding As New Text.ASCIIEncoding() 'Use UTF8Encoding for XML requests
               ' Dim postByteArray() As Byte = encoding.GetBytes(POSTdata)
               hwrequest.ContentLength = postByteArray.Length

               Dim postStream As IO.Stream = hwrequest.GetRequestStream()
               postStream.Write(postByteArray, 0, postByteArray.Length)
               postStream.Close()

           End If

           Dim hwresponse As Net.HttpWebResponse = hwrequest.GetResponse()
           If hwresponse.StatusCode = Net.HttpStatusCode.OK Then

               Dim responseStream As IO.StreamReader = New IO.StreamReader(hwresponse.GetResponseStream())
               responseData = responseStream.ReadToEnd()
           End If

           hwresponse.Close()
       Catch e As Exception
           responseData = "An error occurred: " & e.Message
       End Try
       Return responseData

   End Function

Son Düzenleme: 06/04/2021, 15:24, Düzenleyen: kanakan52.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task