Skip to main content

AccessTr.neT


Vba İle Bul Değiştir

Vba İle Bul Değiştir

Çözüldü #1
iyi günler kolay gelsin
vba kodlarını kullanarak
Sayfa1 de 1. sütunda bulunan kelimeleri
Sayfa2 de 1. sütunda aratmak istiyorum
bulduğunda Sayfa2 de 2. sütun boş ise
Sayfa2 de 2. sütuna Sayfa1 deki 2. sütunundaki değeri yazdırmak istiyorum
bu konuda yardımcı olursanız memnun olurum
.rar deneme.rar (Dosya Boyutu: 10,11 KB | İndirme Sayısı: 10)
Cevapla
#2
aşağıdaki kod işinize yarayabilir
Sub xBulDegis()
Set SyfHdf = ThisWorkbook.Worksheets("sayfa2")
With SyfHdf
HdfSonStr = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Set RngHdf = .Range("A1:A" & HdfSonStr)
End With

Set SyfKyk = ThisWorkbook.Worksheets("sayfa1")
With SyfKyk
KykSonStr = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
DzKynk = .Range("A1:B" & KykSonStr).Value2
End With

For x = 1 To UBound(DzKynk)
RngHdf.Replace DzKynk(x, 1), DzKynk(x, 2)
Next
End Sub
Cevapla
#3
Sub test()
    Set s1 = ThisWorkbook.Sheets("Sayfa1")
    Set s2 = ThisWorkbook.Sheets("Sayfa2")
   
    s2.[B:B].Clear
    For i = 1 To s1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
        Set bul = s2.Range("A:A").Find(s1.Cells(i, 1).Value)
        If Not bul Is Nothing Then s2.Cells(bul.Row, 2).Value = s1.Cells(i, 2).Value
    Next
End Sub
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da