Skip to main content

AccessTr.neT


Vlookup İle Hücre Grubunu Sonuç Olarak Döndürme - Formatlı Ara - Tüm Sayfaya Uygulama

Vlookup İle Hücre Grubunu Sonuç Olarak Döndürme - Formatlı Ara - Tüm Sayfaya Uygulama

Çözüldü #1
Saygıdeğer Hocalarım

Mübarek Ramazan Bayramı akabinde Milli Bayramımızı kutlamak nasip oldu. Sizlerin nezdinde tüm AccessTr.net ailesi ve Türk Milletine bu kutlu günde sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor, başta Atamız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu günlerimize mihmandarlık etmiş tüm silah arkadaşları ve şehitlerimize şükranlarımı sunuyor, rahmet diliyorum.

@atoykan Hocamı da bir süredir göremiyorum kendileri iyidir inşallah. https://accesstr.net/konu-vlookup-ile-hu...tml?page=5 linkinde açmış olduğum sorumda Değerli @berduş hocamın paylaştığı dosya arama sayfasında tek bir hücre üzerinden aramada tam istediğim gibi çalışıyor. Bu örnekten yola çıkarak bütün bir sayfada uygulamaya çalıştığımda başarılı olamadım.

Yapmak istediğim bir sayfada listelenmiş IVL kodlarının analizlerinin aynı mantık ile aranarak sözkonusu sayfada listelemek:
IVL listesi tek satır olmasına karşılık analiz sonuçları çok sayıda satır ve sütundan oluşuyor. Buna göre ilk IVL analiz sonucu eklendiğinde takip eden 2. satırdaki IVL'den itibaren liste bu analiz sonucunun getirildiği satırın hemen altına taşınarak 2. IVL aranmalı ve sonucu getirilmeli,  sonra 3. satırdaki IVL'den itibaren liste bu 2. analiz sonucunun getirildiği satırın hemen altına taşınarak 3. IVL aranmalı.

@berduş Hocamın son çalışmasına küçük bir ekleme yaparak bu soruma örnek olarak ekliyorum. Eklediğim tum_sayfa adlı sayfada x kadar IVL alt alta girildiğinde ilk IVLden itibaren yukarıda bahsettiğim şekilde bu kodu çalıştırmayı ve sıralamayı nasıl yaptırabilirim?

Değerli yardımlarınız için şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla

Murtaza AF
.rar BulFormatlı_hy2.rar (Dosya Boyutu: 36,68 KB | İndirme Sayısı: 2)
Son Düzenleme: 19/05/2021, 16:36, Düzenleyen: MURTAZAAF. (Sebep: imla hataları)
Cevapla
#2
bahsettiğiniz sarı renkli 8 satır veri nereden geliyor, neye göre bu IVL'ler alınıyor?
bu IVL'ler de bold olanlardan mı alınıyor?

bahsetiiğiniz işlem otomatik olarak siz bir tuşa bastığınızda IVL sayfasındaki tüm Koyu IVL'lere mi uygulanayacak?
baştan aralardan ve sondan alacaığınız 3 örnek IVL için işlemin sonucunu içeren sayfayla beraber dosyanızı tekrar yükleyip açıklr mısınız?
Cevapla
#3
tekrar okuyunca ilk 2 maddeyi sanırım anladım, ama 3. ve 4. maddeler hala geçerli, siz bir düğmeye basınca işlem otomatik olarak mı gerçekleşecek?
Cevapla
#4
yapmaya çalıştığınız şeyi tam anlamadım galiba, sanki IVL sayfasındaki tüm verileri alıp Tum_Sayfa sayfasının D-R sütunlarına kopyalamak ve ilk koyu IVL değerlerinin olduğu satırdaki verilerini de A,B,C sütunlarına almak istiyorsunuz, doğru mu?
Cevapla
#5
dilerim işinize yarar
Visual Basic Code
Function FilterBoldNumeric() 'ByVal Rng As Range) '?FilterBoldNumeric(sayfa1.Range("A:A"))
  
  With ThisWorkbook.Sheets("Tum_Sayfa")
  LastRow = .Cells(.Rows.Count, "D").End(xlUp).Row + 10
    .Range("A2:O" & LastRow).UnMerge
    .Range("A2:O" & LastRow).Clear
    .Cells.UseStandardHeight = True
    .Cells.UseStandardWidth = True
  End With

  Dim Rng As Range
  Dim Hucr As Range
  Dim HucrSon As Range
  Dim BytRng As Range
  Dim HcrByt As Range
  
  Set Rng = Sayfa1.Range("A:A")
  SonStr = Rng.Rows(Rng.Rows.Count).End(xlUp).Row 'burada sadece ilk sütundaki veriye bakar
  Set Rng = Rng.Worksheet.Range("A2:" & Rng.Rows(Rng.Rows.Count).End(xlUp).Address(0, 0))
  
  Dim BasRng As Range
  Dim KynkRng As Range
  Dim HdfRng As Range
  Dim StrRw As Long
  Dim AbcStn As Range, iCells As Range

Set HdfRng = ThisWorkbook.Sheets("Tum_Sayfa").Range("D:D")

  For Each Hucr In Rng
  If BasRng Is Nothing Then
    Set BasRng = Hucr
    GoTo 10
  End If
    If Hucr.Font.Bold = True And IsNumeric(Hucr.Value) = True Then
    StrRw = IIf(Hucr.Row < 3, 1, Hucr.Row - 2)
      
      SonStrHdf = HdfRng.Rows(HdfRng.Rows.Count).End(xlUp).Row + 2
      SonStrHdf = IIf(SonStrHdf = 3, 2, SonStrHdf)
      
      Set UcStn = Rng.Worksheet.Range(BasRng.Address, Cells(BasRng.Row, "O").Address)
      UcStn.Borders.LineStyle = xlContinuous
      UcStn.Borders.Weight = xlThin
      
      HdfRng.Worksheet.Range("A" & SonStrHdf) = UcStn.Worksheet.Range("A" & UcStn.Row)
      HdfRng.Worksheet.Range("B" & SonStrHdf) = UcStn.Worksheet.Range("B" & UcStn.Row)
      HdfRng.Worksheet.Range("C" & SonStrHdf) = UcStn.Worksheet.Range("L" & UcStn.Row)
      
      Set IRange = HdfRng.Worksheet.Range("A" & SonStrHdf & ":" & "C" & SonStrHdf)

      For Each iCells In IRange
        iCells.BorderAround LineStyle:=xlContinuous, Weight:=xlThin
      Next iCells
      
      Set KynkRng = Rng.Worksheet.Range(BasRng.Address, Cells(StrRw, "O").Address)

      KynkRng.Copy
      HdfRng.Worksheet.Range("D" & SonStrHdf).PasteSpecial xlPasteAll
      
      Set KynkRng = KynkRng.Offset(, 11) 'L satırı için
      HdfRng.Rows(HdfRng.Rows.Count).End(xlUp).RowHeight = KynkRng.Rows(KynkRng.Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -11).RowHeight
      Set BasRng = Hucr

    End If
10
  Next Hucr
    
    StrRw = IIf(BasRng.Row < 3, 1, BasRng.Row - 2)
      
      Set KynkRng = Rng.Worksheet.Range(BasRng.Address, Cells(SonStr, "O").Address)
      SonStrHdf = HdfRng.Rows(HdfRng.Rows.Count).End(xlUp).Row + 2
      SonStrHdf = IIf(SonStrHdf = 3, 2, SonStrHdf)
      
      Set UcStn = Rng.Worksheet.Range(BasRng.Address, Cells(BasRng.Row, "O").Address)
      HdfRng.Worksheet.Range("A" & SonStrHdf) = UcStn.Worksheet.Range("A" & UcStn.Row)
      HdfRng.Worksheet.Range("B" & SonStrHdf) = UcStn.Worksheet.Range("B" & UcStn.Row)
      HdfRng.Worksheet.Range("C" & SonStrHdf) = UcStn.Worksheet.Range("L" & UcStn.Row)
      Set IRange = HdfRng.Worksheet.Range("A" & SonStrHdf & ":" & "C" & SonStrHdf)

      For Each iCells In IRange
        iCells.BorderAround LineStyle:=xlContinuous, Weight:=xlThin
      Next iCells
      
      KynkRng.Copy
      HdfRng.Worksheet.Range("D" & SonStrHdf).PasteSpecial xlPasteAll

      
      Set KynkRng = KynkRng.Offset(, 11) 'L satırı için
      HdfRng.Rows(HdfRng.Rows.Count).End(xlUp).RowHeight = KynkRng.Rows(KynkRng.Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -11).RowHeight

With ThisWorkbook.Sheets("Tum_Sayfa")
For x = 1 To 15
  .Columns(x + 3).ColumnWidth = ThisWorkbook.Sheets("IVL").Columns(x).ColumnWidth
Next x
  .Columns(1).ColumnWidth = 10.14
  .Columns(2).ColumnWidth = 105.14
  .Columns(3).ColumnWidth = 9.14
  .Columns("A:C").Font.Bold = True
  .Columns(1).NumberFormat = "#,##0"

End With

Application.CutCopyMode = False

End Function
Cevapla
#6
bu da renkli)
Visual Basic Code
Function VeriAktar()

'hy_______________________________________Sayfa Resetleme
  With ThisWorkbook.Sheets("Tum_Sayfa")
  LastRow = .Cells(.Rows.Count, "D").End(xlUp).Row + 10
    .Range("A2:O" & LastRow).UnMerge
    .Range("A2:O" & LastRow).Clear
    .Cells.UseStandardHeight = True
    .Cells.UseStandardWidth = True
  End With
'hy________________________________________BİTTİ
Dim Aralik() As Variant
Dim Rng As Range, Hucr As Range
Dim AnaSht As Worksheet, HdfSht As Worksheet


  Set AnaSht = ThisWorkbook.Sheets("IVL")
  Set HdfSht = ThisWorkbook.Sheets("Tum_Sayfa")
  
  Set Rng = AnaSht.Range("A:A")
    SonStr = Rng.Rows(Rng.Rows.Count).End(xlUp).Row 'burada sadece ilk sütundaki veriye bakar
  Set Rng = Rng.Worksheet.Range("A2:A" & SonStr)

'hy___________________________________________________________________Bold IVL değerlerinin adresleri diziye aktarıldı
  For Each Hucr In Rng
    If Hucr.Font.Bold = True And IsNumeric(Hucr.Value) = True Then
      ReDim Preserve Aralik(x)
      Aralik(x) = Hucr.Row
      x = x + 1
    End If
  Next Hucr
      ReDim Preserve Aralik(x)
      Aralik(x) = SonStr + 2
'hy___________________________________________________________________BİTTİ
  

Dim KynkRng As Range
Set HdfRng = HdfSht.Range("D:D")
'hy_________________________________________________________________________Veri AKtarma
For x = LBound(Aralik) To UBound(Aralik) - 1
  Set KynkRng = AnaSht.Range("A" & Aralik(x) & ":O" & Aralik(x + 1) - 2)
  SonStrHdf = HdfRng.Rows(HdfRng.Rows.Count).End(xlUp).Row + 2
  SonStrHdf = IIf(SonStrHdf = 3, 2, SonStrHdf)
    KynkRng.Copy
    HdfSht.Range("D" & SonStrHdf).PasteSpecial xlPasteAll
    SonStrHdf2 = HdfRng.Rows(HdfRng.Rows.Count).End(xlUp).Row
  Set KynkRng = KynkRng.Offset(, 11)
    HdfSht.Rows(SonStrHdf2).RowHeight = KynkRng.Rows(KynkRng.Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -11).RowHeight

      HdfSht.Range("A" & SonStrHdf) = AnaSht.Range("A" & Aralik(x))
      HdfSht.Range("B" & SonStrHdf) = AnaSht.Range("B" & Aralik(x))
      HdfSht.Range("C" & SonStrHdf) = AnaSht.Range("L" & Aralik(x))
      HdfRng.Worksheet.Range("A" & SonStrHdf).Interior.ColorIndex = 3
      HdfRng.Worksheet.Range("D" & SonStrHdf & ":O" & SonStrHdf2).Interior.ColorIndex = 3

  Set IRange = HdfSht.Range("A" & SonStrHdf & ":" & "C" & SonStrHdf)

      For Each iCells In IRange
        iCells.BorderAround LineStyle:=xlContinuous, Weight:=xlThin
      Next iCells
Next x

'hy__________________________"Tum_Sayfa" düzenleme
With ThisWorkbook.Sheets("Tum_Sayfa")
For x = 1 To 15
  .Columns(x + 3).ColumnWidth = ThisWorkbook.Sheets("IVL").Columns(x).ColumnWidth
Next x
  .Columns(1).ColumnWidth = 10.14
  .Columns(2).ColumnWidth = 105.14
  .Columns(3).ColumnWidth = 9.14
  
  .Columns("A:C").Font.Bold = True
  .Columns(1).NumberFormat = "#,##0"

End With

Application.CutCopyMode = False
MsgBox "İşlem Tamam"
End Function
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task