Skip to main content

#EvdeKal


Webbrowser de açılan pdf kaydetme hk

drummers
drummers
0
2113

Webbrowser de açılan pdf kaydetme hk

#1

Visual Basic Code
Private Sub WebBrowser1_DocumentCompleted(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles WebBrowser1.DocumentCompleted

If WebBrowser1.Url.ToString() = "https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/amp/gecBildGoruntule" Then
      ComboBox4.Enabled = True

        If WebBrowser1.IsBusy <> True Then
        ComboBox4.Items.Clear()
        dokuman = WebBrowser1.Document.DomDocument
        dokumanElementleri = dokuman.getElementsByTagName("form")
        For Each i As mshtml.IHTMLElement In dokumanElementleri
          If i.id <> "logoutform" Then
            ComboBox4.Items.Add(i.id)

          End If
        Next
      End If
 End Sub


Visual Basic Code
Private Sub goster()
    On Error Resume Next
    Application.DoEvents()
    Me.WebBrowser1.Navigate("https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/jsp/anamenu_ap.jsp")
End Sub


Visual Basic Code
Dim frmIsim As String
  Private Sub AdreseGit()
    On Error Resume Next
    Do While WebBrowser1.Url.ToString().Trim() <> "https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/amp/gecBildGoruntule"
      Application.DoEvents()
      If WebBrowser1.Url.ToString().Trim() <> "https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/amp/gecBildGoruntule" Then
        Continue Do
      End If
    Loop

    If WebBrowser1.Url.ToString() = "https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/amp/gecBildGoruntule" Then
      WebBrowser1.Navigate("javascript:" + frmIsim + ".action='/WPEB/TahakkukFisi.pdf?rapor=TahakkukFisi&n=0';    " + frmIsim + ".submit();")
    End If
  End Sub


Visual Basic Code
Private Sub ComboBox4_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox4.SelectedIndexChanged
    goster()
    AdreseGit()
    frmIsim = ""
    frmIsim = ComboBox4.SelectedItem.ToString().Trim()
    If WebBrowser1.Url.ToString() = "https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/amp/gecBildGoruntule" And WebBrowser1.IsBusy = False Then
      WebBrowser1.Navigate("javascript:" + frmIsim + ".action='/WPEB/TahakkukFisi.pdf?rapor=TahakkukFisi&n=0';    " + frmIsim + ".submit();")
    ElseIf WebBrowser1.Url.ToString() = "https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/TahakkukFisi.pdf?rapor=TahakkukFisi&n=0" Then
      goster()
      AdreseGit()
    End If
End Sub


Bu kodlar ile Combobox4 den seçilen pdf formatındaki dosyayı webbrowserde gösteriyorum. İsteğim Bir butona tıklayınca gösterilen bu formu indirmek.

Yani webbrowser da açılmış olan pdf formatındaki veriyi hdd ye kaydetmek.

Teşekkürler

drummers, 11-05-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da