Skip to main content

AccessTr.neT


webden aktarılan plakanın harf gurubunu ayırmak

webden aktarılan plakanın harf gurubunu ayırmak

Çözüldü #1
webden OGS KGS Sorgulama konusunda projeme uyarlamak üzere hazırlamış olduğum Form1 isimli Ana formda açılır kutuyla seçtiğim plakanın kaçak geçişi varsa alt forma aktarıyorum.

Sorgulama ve aktarma işinde sıkıntı yok ancak Tablo1'e atılan kayıtlarda (34XXX01 şeklinde) Plaka harf gurubu ile rakamlar arasında boşluk bırakmıyor.

Oysa benim kullandığım Projemde plakalar (34 XXX 01) şeklinde boşluk içeriyor.

webden aktarma esnasında veya bir sorgu marifetiyle Tablo1 deki plakaları Altformumuza kayıt kaynağı olması için istediğimiz formata çevirebilirmiyiz?
İlgilenecek arkadaşa ÖM ile test amaçlı gerçek plaka gönderebilirim.

Ek Dosyalar
webden_ogs iscinar.rar(28.33 KB)


İş sadece orjinal tablomdaki plakalarla kalsa hepsini değiştireceğim ancak jpeg formatında depoladığım ruhsat, sigorta ve zeyilnamelerin isimleri işin içine girince değiştirmek gibi bir çözümü düşünemiyorum.
Toprağa her türlü kötü şey atılmasına rağmen
Topraktan hep güzel şeyler biter . (Akşemseddin)
Cevapla
Çözüldü #2
İncelermisiniz...
.rar webden ogs.rar (Dosya Boyutu: 39,71 KB | İndirme Sayısı: 19)
Please return your positive or negative ...
Cevapla
Çözüldü #3
Sn.POWER
webden veri alma konusunda çok iyisiniz.
Tekrar teşekkür ediyorum.
Toprağa her türlü kötü şey atılmasına rağmen
Topraktan hep güzel şeyler biter . (Akşemseddin)
Cevapla
Çözüldü #4
O yetenek adminimizde... Bilginiz olsun. Sledgeab bu konuda lider.
Please return your positive or negative ...
Cevapla
Çözüldü #5
Liderlik konusuna girmedim ama webe veri gönderip alma konularının hepsinde imzanızı gördüm. Bu yüzden böyle bir iltifatta bulundum.

O zaman Sn. adminimizden de özür dileyelim ne olur ne olmaz Img-grin
Toprağa her türlü kötü şey atılmasına rağmen
Topraktan hep güzel şeyler biter . (Akşemseddin)
Cevapla
Çözüldü #6
Ortalığı kızıştırayım. Web olayının lideri esrefigit'tir. Img-grin

Soru ile ilgili farklı bir yöntem.
Vba penceresinde boş bir yere aşağıdaki fonksiyonu ekle

Visual Basic Code
Function PlakaBol(veri)
harf1 = Left(veri, 2)
say = Len(veri)
 For i = 3 To say
 If Not IsNumeric(Mid(veri, i, 1)) Then
 sayi1 = sayi1 & Mid(veri, i, 1)
 Else
 harf2 = harf2 & Mid(veri, i, 1)
 End If
 Next
PlakaBol = harf1 & " " & sayi1 & " " & harf2
End Function

Komut5'in tıklandığında olayına yazılı kodu aşağıdaki ile değiştir
Visual Basic Code
Private Sub Komut5_Click()
  Dim IE As Object
  Dim HTML_Body As Object, HTML_Tables As Object, MyTable As Object
  Dim HTML_TableRows As Object
  Dim RetVal As Variant, X, a As Integer, SATIRSAYISI As Integer
  Dim SonPlaka As String
  
    
    Set IE = Me.WebBrowser1
    Set HTML_Body = IE.Document.All
    Set HTML_Tables = HTML_Body.tags("Table")
    Set MyTable = HTML_Tables(2)
    
    Set HTML_TableRows = MyTable.GetElementsByTagName("td")
    For Each MyRow In HTML_TableRows
      X = X + 1
    Next
    SATIRSAYISI = (X - 3) / 9

    ReDim sorgu(7, SATIRSAYISI - 1)
    
    X = 0
    For X = 0 To SATIRSAYISI - 1
      a = 1 + X
      sorgu(0, X) = MyTable.Rows(a).Cells(0).innerText
      sorgu(1, X) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
      sorgu(2, X) = MyTable.Rows(a).Cells(2).innerText
      sorgu(3, X) = MyTable.Rows(a).Cells(3).innerText
      sorgu(4, X) = MyTable.Rows(a).Cells(4).innerText
      sorgu(5, X) = MyTable.Rows(a).Cells(5).innerText
      sorgu(6, X) = MyTable.Rows(a).Cells(6).innerText
      sorgu(7, X) = MyTable.Rows(a).Cells(7).innerText
                  
     Next X

  Dim rc As DAO.Recordset
  Set rc = CurrentDb.OpenRecordset("Tablo1")
  
  X = 0
  
  For X = 0 To SATIRSAYISI - 1
  
    rc.AddNew
     
      SonPlaka = sorgu(1, X)
      rc![Tarih] = sorgu(0, X)
      rc![Plaka] = PlakaBol(SonPlaka)
      rc![Bölge] = sorgu(2, X)
      rc![İstasyon] = sorgu(3, X)
      rc![GeçişTipi] = sorgu(4, X)
      rc![NormalÜcret] = sorgu(5, X)
      rc![CezalıÜcret] = sorgu(6, X)
      rc![İndirimliÜcret] = sorgu(7, X)

    rc.Update
  Next X
  
  Set rc = Nothing
  Me![Tablo1 alt formu].Requery
  
    GoTo SafeExit:
'ErrHandler:
SafeExit:
  Set HTML_Body = Nothing
  Set HTML_Tables = Nothing
  Set MyTable = Nothing
  Set HTML_TableRows = Nothing
  Set HTML_TableDivisions = Nothing
  Set IE = Nothing
 End Sub

"Boş Örnek Eklerim, Yapıp Verirler" demeyin, örneğinizi hazırlayın.
Komplike kod talebiniz var ise İletişim bağlantısından bize ulaşın. 
Cebelleşmezsen Öğrenemezsin. 
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da