Konu Araçları | Konu Seçenekleri | Gösterim Stili
Tarih
28/08/2012 11:36
Konu Sahibi
kadirdursun
Yorumlar
3
Okunma
1811
Konuyu Oyla:
 • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

Derecelendirme: 0/5 - 0 oy

kadirdursun

Aktif Üye*
2014
Ka.... DU....
 39
 104
 1.291
 12/01/2009
86
 İstanbul
 İnşaat Mühendisi
 Ofis 2010 32 Bit
 19/01/2018,15:01
konunun öncesi aşağıdaki linkde var.

https://www.accesstr.net/konu-webden-bilgi-alma.html

sayın ozanakkaya bu konuda çok yardımcı olmuştunuz. sorum şu aşağıdaki kodda veri almaya çalıştığım sitede personelin bilgileri bulunmakta. sayfalarca veri var ve her sayfada 20 personel sıralanmakta. Her personel için ayrı ayrı tablolar yapılmış. 1. personelin tablo nosu 22; ikincisi 24.... şeklinde 2 atlamalı gidiyor. tek personel için aşağıdaki kod çalışıyor. her seferinde tablo nosunu değiştirip veri almak çok akıllıca değil, elle yazmak daha kolay gelir Img-grin aynı sayfada bulunan 20 personel içinde kodu çalıştırmam için nasıl bir döngü yapmalıyım?


Visual Basic Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
Private Sub Komut128_Click()

 
 
 On Error Resume Next
 Dim IE As Object
 Dim HTML_Body As Object, HTML_Tables As Object, MyTable As Object
 Dim HTML_TableRows As Object
 Dim RetVal As Variant, X, a As Integer, SATIRSAYISI As Integer


 
 
 
 Set IE = Me.WebBrowser1
 Set HTML_Body = IE.Document.All
 Set HTML_Tables = HTML_Body.tags("Table")
 Set MyTable = HTML_Tables(22)
 Set HTML_TableRows = MyTable.GetElementsByTagName("tr")
 
If IE.Document.All.tags("table").Item(22).Rows(0).Cells(0).innerText <> RAPORADI.Caption Then
DoCmd.OpenForm "RAPOR_UYARI"
Else
 
 
 
 For Each MyRow In HTML_TableRows
 X = X + 1
 Next
 
 SATIRSAYISI = (X - 1) / 1 '(X - 10) / 2
 
 ReDim Sorgu(10, SATIRSAYISI - 1)
 
 X = 0
 For X = 0 To SATIRSAYISI - 1
 a = 0 + (1 * X)
 
 Sorgu(X, 0) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
 Sorgu(X, 1) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
 Sorgu(X, 2) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
 Sorgu(X, 3) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
 Sorgu(X, 4) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
 Sorgu(X, 5) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
 Sorgu(X, 6) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
 Sorgu(X, 7) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
 Sorgu(X, 8) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
 Sorgu(X, 9) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
 
 
 
 Next X
 
 strSQL = "SELECT * FROM PORTAL "
 Set rstkayit = New ADODB.Recordset
 rstkayit.Open strSQL, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
 
 X = 0
 
 For X = 0 To SATIRSAYISI - 1
 
 With rstkayit
 .Find "[SICIL]='" & Sorgu(1, X) & "'"
 If Not rstkayit.EOF Then
 'If MsgBox("" & Sorgu(0, X) & " . AY VERİSİ DAHA ÖNCEDEN KAYIT EDİLMİŞ.Metin Güncellensin mi?", 51, "Kaydediliyor....") = 6 Then
 
 .Fields("ADI") = Sorgu(0, X)
 .Fields("SICIL") = Sorgu(1, X)
 .Fields("UNVAN") = Sorgu(2, X)
 .Fields("GOREVISYERI") = Sorgu(3, X)
 .Fields("MAKAM") = Sorgu(4, X)
 .Fields("BASKANLIK") = Sorgu(5, X)
 .Fields("MUDURLUK") = Sorgu(6, X)
 .Fields("SEFLIK") = Sorgu(7, X)
 .Fields("ISYERI") = Sorgu(8, X)
 .Fields("DAHILI") = Sorgu(9, X)
 .Fields("MAIL") = Sorgu(10, X)
 
 
 .Update
 ' Else
 ' Exit Sub
 ' End If
 Else
 .AddNew
 .Fields("ADI") = Sorgu(0, X)
 .Fields("SICIL") = Sorgu(1, X)
 .Fields("UNVAN") = Sorgu(2, X)
 .Fields("GOREVISYERI") = Sorgu(3, X)
 .Fields("MAKAM") = Sorgu(4, X)
 .Fields("BASKANLIK") = Sorgu(5, X)
 .Fields("MUDURLUK") = Sorgu(6, X)
 .Fields("SEFLIK") = Sorgu(7, X)
 .Fields("ISYERI") = Sorgu(8, X)
 .Fields("DAHILI") = Sorgu(9, X)
 .Fields("MAIL") = Sorgu(10, X)
 
 
 .Update
 End If
 
 End With
 Next
 
 
 Set rstkayit = Nothing
 Me![PERSONEL_alt_formu].Requery
 
 GoTo SafeExit:
 'ErrHandler:
SafeExit:
 Set HTML_Body = Nothing
 Set HTML_Tables = Nothing
 Set MyTable = Nothing
 Set HTML_TableRows = Nothing
 Set HTML_TableDivisions = Nothing
 Set IE = NothingEnd IfEnd Sub


özür dilerim yanlış yere açmışım konuyu.
doğru yere tekrardan oluşturdum.
kusuruma bakmayın.


Hayat bu
ölsende yaşamaya mecbursun!
UNUTMA!!!(hafta sonu mesai olmadığından mesajlardaki çözümleri ancak hafta içi uygulayabiliyorum)

kadirdursun

Aktif Üye*
2014
Ka.... DU....
 39
 104
 1.291
 12/01/2009
86
 İstanbul
 İnşaat Mühendisi
 Ofis 2010 32 Bit
 19/01/2018,15:01
1. mesajdaki kodun 9. satırına y değişkeni ekledim.

Dim RetVal As Variant, X, a, Y As Integer, SATIRSAYISI As Integer

13 satırına da

For Y = 22 To 60 Step 2

kodunu ekledim ve
21 ve 24. satırlardaki 22 yerine y yazdım
birde en sona
126. satıra
next y yazdım.
sayfadaki 20 personelinde bilgisini alıyor fakat bu seferde extradan satırlar açıyor. bir sayfa için 1900-2200 arası satır açıyor bu satırların yanlızca 20 tanesi dolu. diğer sayfaya geçince yine aynı durum yani 2 sayfa veride nerdeyse 5000 satır açıyor. bunu nasıl engellerim?Visual Basic Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Private Sub Komut128_Click()

 
 
      On Error Resume Next
        Dim IE As Object
        Dim HTML_Body As Object, HTML_Tables As Object, MyTable As Object
        Dim HTML_TableRows As Object
        Dim RetVal As Variant, X, a, Y As Integer, SATIRSAYISI As Integer


    
 For Y = 22 To 60 Step 2

 

        
        Set IE = Me.WebBrowser1
        Set HTML_Body = IE.Document.All
        Set HTML_Tables = HTML_Body.tags("Table")
        Set MyTable = HTML_Tables(Y)
        Set HTML_TableRows = MyTable.GetElementsByTagName("tr")
        
'If IE.Document.All.tags("table").Item(Y).Rows(0).Cells(0).innerText <> RAPORADI.Caption Then
'DoCmd.OpenForm "RAPOR_UYARI"
'Else
            
        
        
          For Each MyRow In HTML_TableRows
            X = X + 1
          Next
          
          SATIRSAYISI = (X - 1) / 1 '(X - 10) / 2
          
          ReDim Sorgu(10, SATIRSAYISI - 1)
          
          
          X = 0
          For X = 0 To SATIRSAYISI - 1
            a = 0 + (1 * X)
            
              Sorgu(X, 0) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
              Sorgu(X, 1) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
              Sorgu(X, 2) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
              Sorgu(X, 3) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
              Sorgu(X, 4) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
              Sorgu(X, 5) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
              Sorgu(X, 6) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
              Sorgu(X, 7) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
              Sorgu(X, 8) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
              Sorgu(X, 9) = MyTable.Rows(a).Cells(1).innerText
            
           
           
           Next X
           
           
           
      strSQL = "SELECT * FROM PORTAL "
      Set rstkayit = New ADODB.Recordset
      rstkayit.Open strSQL, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
      
       X = 0
        
        For X = 0 To SATIRSAYISI - 1
      
      With rstkayit
            .Find "[SICIL]='" & Sorgu(1, X) & "'"
        If Not rstkayit.EOF Then
        'If MsgBox("" & Sorgu(0, X) & " . AY VERİSİ DAHA ÖNCEDEN KAYIT EDİLMİŞ.Metin Güncellensin mi?", 51, "Kaydediliyor....") = 6 Then
      
                .Fields("ADI") = Sorgu(0, X)
                .Fields("SICIL") = Sorgu(1, X)
                .Fields("UNVAN") = Sorgu(2, X)
                .Fields("GOREVISYERI") = Sorgu(3, X)
                .Fields("MAKAM") = Sorgu(4, X)
                .Fields("BASKANLIK") = Sorgu(5, X)
                .Fields("MUDURLUK") = Sorgu(6, X)
                .Fields("SEFLIK") = Sorgu(7, X)
                .Fields("ISYERI") = Sorgu(8, X)
                .Fields("DAHILI") = Sorgu(9, X)
                .Fields("MAIL") = Sorgu(10, X)
                            
            
        .Update
        ' Else
       ' Exit Sub
        ' End If
        Else
        .AddNew
                .Fields("ADI") = Sorgu(0, X)
                .Fields("SICIL") = Sorgu(1, X)
                .Fields("UNVAN") = Sorgu(2, X)
                .Fields("GOREVISYERI") = Sorgu(3, X)
                .Fields("MAKAM") = Sorgu(4, X)
                .Fields("BASKANLIK") = Sorgu(5, X)
                .Fields("MUDURLUK") = Sorgu(6, X)
                .Fields("SEFLIK") = Sorgu(7, X)
                .Fields("ISYERI") = Sorgu(8, X)
                .Fields("DAHILI") = Sorgu(9, X)
                .Fields("MAIL") = Sorgu(10, X)
            
      
        .Update
      End If
      
      End With
      Next
      
   
        Set rstkayit = Nothing
        Me![PERSONEL_alt_formu].Requery
        
          GoTo SafeExit:
      'ErrHandler:
SafeExit:
        Set HTML_Body = Nothing
        Set HTML_Tables = Nothing
        Set MyTable = Nothing
        Set HTML_TableRows = Nothing
        Set HTML_TableDivisions = Nothing
        Set IE = Nothing

 
Next Y

'End If

End Sub


Hayat bu
ölsende yaşamaya mecbursun!
UNUTMA!!!(hafta sonu mesai olmadığından mesajlardaki çözümleri ancak hafta içi uygulayabiliyorum)

ozanakkaya

Kurucu
1
Oz.... Ak....
 39
 481
 12.057
 29/01/2008
 Denizli
 Memur
 Ofis 2010 32 Bit
 Bugün,14:37
sayfaya ait Html kodlarını eklerseniz yardımcı olmaya çalışırım.


"Boş Örnek Eklerim, Yapıp Verirler" demeyin, örneğinizi hazırlayın.
Komplike kod talebiniz var ise İletişim bağlantısından bize ulaşın. 
Cebelleşmezsen Öğrenemezsin. 

ozanakkaya

Kurucu
1
Oz.... Ak....
 39
 481
 12.057
 29/01/2008
 Denizli
 Memur
 Ofis 2010 32 Bit
 Bugün,14:37
Bu problem ile ilgili örnek uygulamanızı ekleyiniz.


"Boş Örnek Eklerim, Yapıp Verirler" demeyin, örneğinizi hazırlayın.
Komplike kod talebiniz var ise İletişim bağlantısından bize ulaşın. 
Cebelleşmezsen Öğrenemezsin. 


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  çapraz sorgudan rapora değişken sütün başlıkları mhmtogz 0 1.175 20/06/2014, 17:57
Son Yorum: mhmtogz
  Visual Basic Access Veritabanında Alanlara Değişken Tanımlama --ZaGoR-- 0 2.071 11/04/2012, 15:53
Son Yorum: --ZaGoR--
  Tablolar Arası Veri Çağırma cevocan 3 1.359 10/11/2011, 00:04
Son Yorum: ozanakkaya
  Tablolar arasında ilişkiyi form'da gösteremiyorum iterlemez 0 1.273 02/06/2011, 13:43
Son Yorum: iterlemez
  Oluşturduğum Veri Tabanında hata Yeni Veri girerken hata 2950 roman_35 10 2.716 05/03/2011, 05:29
Son Yorum: ozanakkaya

Türkçe Çeviri: MCTR, Yazılım: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.