Skip to main content

#EvdeKal


Yıla göre oto sıra numarası

Yıla göre oto sıra numarası

Çözüldü #1
iİY AKŞAMLAR:

Evrakno alanını yıl/oto sayı vermesi için Sirano alanını metınden otomatık sayıya çevirdim(1.ANAHTAR)

namara ekle butonuyla numara veriyor ancak kaydet deyınce proğramdan atıyor.

Yapmak istediğim; NUMARA EKLE butonun tıklandığında ki kodu KAYIT EKLE komutuna ekleyıp otomatık evrakno vermesi...

2012/1
2013/36...Yanı YIL/ SIRADAKİ sayı.
.rar HEDEF_ 2013.rar (Dosya Boyutu: 130,12 KB | İndirme Sayısı: 51)
"Her tercih, bir vazgeçiştir"

Cevapla
Çözüldü #2
referanslara "Microsoft ActiveX Data Objects 2... Library" referansını ekle.

Kaydet butonunun tıklandığında olayındaki kodu aşağıdakilerle değiştir.


Visual Basic Code
Private Sub kaydet_Click()
If MsgBox("Değişiklikler Kaydedilsin mi?", 36, "Kaydediliyor...") = vbYes Then
  Dim son_id, aktif_yil, tablodaki_son_kayit, yil_bolumu, otomatik_sayi_bolumu As String
    son_id = DMax("sirano", "evrakkayit")
      tablodaki_son_kayit = Nz(DLookup("evrakno", "evrakkayit", "sirano=" & son_id), 0)
        If tablodaki_son_kayit = 0 Then
          evrakno = Format(Date, "yyyy") & "-0001"
        Else
          yil_bolumu = Left(tablodaki_son_kayit, 4)
            If yil_bolumu <> Format(Date, "yyyy") Then
              evrakno = Format(Date, "yyyy") & "-0001"
            Else
              evrakno = yil_bolumu & "-" & Format(Mid(tablodaki_son_kayit, 6, 5) + 1, "0###")
            End If
        End If


  strSQL = "SELECT * FROM evrakkayit "
  Set rstkayit = New ADODB.Recordset
  rstkayit.Open strSQL, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
 
 
 With rstkayit
    .Find "[evrakno]=" & "'" & Me![evrakno] & "'"
      If Not rstkayit.EOF Then
        
        .Fields("evrakno") = Me.evrakno
        .Fields("gelyer") = Me.gelyer
        .Fields("tarihi") = Me.tarihi
        .Fields("savtarih") = Me.savtarih
        .Fields("savno") = Me.savno
        .Fields("sayisi") = Me.sayisi
        .Fields("ilceno") = Me.ilceno
        .Fields("alintarih") = Me.alintarih
        .Fields("eki") = Me.eki
        .Fields("konuozt") = Me.konuozt
        .Fields("adisoyadi") = Me.adisoyadi
        .Fields("buro") = Me.buro
        .Fields("memur") = Me.memur
        .Fields("yazan") = Me.yazan
        .Fields("amir") = Me.amir
        .Fields("dusunceler") = Me.dusunceler
        .Fields("kayitoncesi") = Me.kayitoncesi
        .Fields("kayitsonrasi") = Me.kayitsonrasi
        .Fields("gereğiyapildimi") = Me.gereğiyapildimi
        .Fields("gonyer") = Me.gonyer
        .Fields("gontarih") = Me.gontarih
        .Fields("kyypo") = Me.kyypo
        .Fields("aitolddosya") = Me.aitolddosya
        .Fields("vertarih") = Me.vertarih
        .Fields("sucno") = Me.sucno
        .Update
       Else
        .AddNew
'Call MB

        .Fields("evrakno") = Me.evrakno
        .Fields("gelyer") = Me.gelyer
        .Fields("tarihi") = Me.tarihi
        .Fields("savtarih") = Me.savtarih
        .Fields("savno") = Me.savno
        .Fields("sayisi") = Me.sayisi
        .Fields("ilceno") = Me.ilceno
        .Fields("alintarih") = Me.alintarih
        .Fields("eki") = Me.eki
        .Fields("konuozt") = Me.konuozt
        .Fields("adisoyadi") = Me.adisoyadi
        .Fields("buro") = Me.buro
        .Fields("memur") = Me.memur
        .Fields("yazan") = Me.yazan
        .Fields("amir") = Me.amir
        .Fields("dusunceler") = Me.dusunceler
        .Fields("kayitoncesi") = Me.kayitoncesi
        .Fields("kayitsonrasi") = Me.kayitsonrasi
        .Fields("gereğiyapildimi") = Me.gereğiyapildimi
        .Fields("gonyer") = Me.gonyer
        .Fields("gontarih") = Me.gontarih
        .Fields("kyypo") = Me.kyypo
        .Fields("aitolddosya") = Me.aitolddosya
        .Fields("vertarih") = Me.vertarih
        .Fields("sucno") = Me.sucno
        .Update
       End If
    End With
   
End If

MsgBox "Kayıt Gerçekleşmiştir..", , "Bilgi"
End Sub

"Boş Örnek Eklerim, Yapıp Verirler" demeyin, örneğinizi hazırlayın.
Komplike kod talebiniz var ise İletişim bağlantısından bize ulaşın. 
Cebelleşmezsen Öğrenemezsin. 
Cevapla
Çözüldü #3
Sn.Ozanakkaya çok teşekkür ediyorum.Sorun çözüldü.
"Her tercih, bir vazgeçiştir"

Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da