Skip to main content

#EvdeKal


Yazar: itfaiyeci_26
26/06/2020, 15:00
Tüm form üyelerine iyi çalışmalar dilerim.
Ekte sunduğum program İtfaiye ve acil çağrı merkezleri için hazırlanmış olay ihbar ve araç çıkış kayıtlarını tutmakta faydalı olacağına inandığım bir veri tabanı.
Bu veri tabanını hazırlamamda emeği geçen başta @berduş Hocam'a ve diğer yardımcı olan hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Umarım işinize yarar.
.rar BURSA İTFAİYESİ VAKA GİRİŞ FORMU.rar (Dosya Boyutu: 2,82 MB | İndirme Sayısı: 9)
Yazar: accessman
03/06/2020, 14:06
Yorum Yok
Pencerenin boyutları formun boyutuna eşit değilse, pencere formun yüksekliği ve genişliğine uyacak şekilde yeniden boyutlandırılır.

Visual Basic Code
Sub ResetWindowSize(frm As Form) 
 Dim intWindowHeight As Integer 
 Dim intWindowWidth As Integer 
 Dim intTotalFormHeight As Integer 
 Dim intTotalFormWidth As Integer 
 Dim intHeightHeader As Integer 
 Dim intHeightDetail As Integer 
 Dim intHeightFooter As Integer 
 
 ' Determine form's height. 
 intHeightHeader = frm.Section(acHeader).Height 
 intHeightDetail = frm.Section(acDetail).Height 
 intHeightFooter = frm.Section(acFooter).Height 
 intTotalFormHeight = intHeightHeader _ 
 + intHeightDetail + intHeightFooter 
 ' Determine form's width. 
 intTotalFormWidth = frm.Width 
 ' Determine window's height and width. 
 intWindowHeight = frm.InsideHeight 
 intWindowWidth = frm.InsideWidth 
 
 If intWindowWidth <> intTotalFormWidth Then 
 frm.InsideWidth = intTotalFormWidth 
 End If 
 If intWindowHeight <> intTotalFormHeight Then 
 frm.InsideHeight = intTotalFormHeight 
 End If 
End Sub

Yazar: accessman
01/06/2020, 23:06
Yorum Yok

Visual Basic Code
Public Type tGeocodeResult
 dblLatitude As Double
 dblLongitude As Double
 strRetAddress As String
 strAccuracy As String
 strStatus As String
End Type


Visual Basic Code
'---------------------------------------------------------------------------------------
' Procedure : Geocode with Google Geocoding API v3
' Version : 1.01
' DateTime : 03/03/2011
' Author : Philben
' Purpose : converting addresses into geographic coordinates
' Parameter : No mandatory. string format or NULL
' Reference : http://code.google.com/intl/fr-FR/apis/maps/documentation/geocoding/index.html
' Remark : Query limit of 2,500 geolocation requests per day
' : A good accuracy is different of a good geocoding !!!
' : Minimum delay between two queries : >= 200 ms
'---------------------------------------------------------------------------------------
Public Function Geocode(Optional ByVal vAddress As Variant = Null, _
 Optional ByVal vTown As Variant = Null, _
 Optional ByVal vPostCode As Variant = Null, _
 Optional ByVal vRegion As Variant = Null, _
 Optional ByVal sCountry As String = "ITALY") As tGeocodeResult
 On Error GoTo myErr
 Dim oXmlDoc As Object
 Dim sUrl As String, sFormatAddress As String

If Not IsNull(vAddress) Then vAddress = Replace(vAddress, ",", " ")
 sFormatAddress = (vAddress + ",") & _
 (vTown + ",") & _
 (vRegion + ",") & _
 (vPostCode + ",") & _
 sCountry
'To create the URL
 sUrl = "http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?address=" & sFormatAddress & "&sensor=false"
''XMLDOM to get the XML response
 Set oXmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
 With oXmlDoc
 .Async = False
 If .Load(sUrl) And Not .selectSingleNode("GeocodeResponse/status") Is Nothing Then
 'Status code
 Geocode.strStatus = .selectSingleNode("GeocodeResponse/status").Text
'If a result is returned
 If Not .selectSingleNode("GeocodeResponse/result") Is Nothing Then
'formatted_address
 Geocode.strRetAddress = .selectSingleNode("//formatted_address").Text
'Accuracy
 Geocode.strAccuracy = .selectSingleNode("//location_type").Text
'Latitude and longitude
 Geocode.dblLatitude = Val(.selectSingleNode("//location/lat").Text)
 Geocode.dblLongitude = Val(.selectSingleNode("//location/lng").Text)
 End If
 End If
 End With
 Set oXmlDoc = Nothing
 Exit Function
myErr:
 Set oXmlDoc = Nothing
 Err.Raise Err.Number, , Err.Description
End Function


Visual Basic Code
On Error GoTo myErr
 Dim tGeo As tGeocodeResult
 
 'Start geocoding
 tGeo = Geocode(PrepareAddress(Me.txtAddress), PrepareAddress(Me.txtCity), _
 PrepareAddress(Me.txtZipCode), PrepareAddress(Me.txtRegion), _
 PrepareAddress(Me.txtCountry))
 'Display results
 With tGeo
 Me.txtRetAddress = .strRetAddress
 Me.txtLatitude = .dblLatitude
 Me.txtLongitude = .dblLongitude
 Me.txtAccuracy = .strAccuracy
 Me.txtStatus = .strStatus
 End With
myEnd:
Exit Sub
myErr:
MsgBox Err.Number & vbCrLf & Err.Description, vbExclamation
Resume myEnd


Visual Basic Code
Private Function PrepareAddress(ByVal vText As Variant) As Variant ' R. Dezan
 Const csIn As String = "ÀÁÂÃÄÅÈÉÊËÌÍÎÏÑÐÒÓÔÕÖÙÚÛÜÝŸÇ"
 Const csOut As String = "AAAAAAEEEEIIIINOOOOOOUUUUYYC"
 Dim i As Long, j As Long
 Dim sText As String

If Not IsNull(vText) Then
 sText = UCase(vText)
 For i = 1 To Len(sText)
 j = InStr(1, csIn, Mid$(sText, i, 1), vbBinaryCompare)
 If j Then Mid$(sText, i, 1) = Mid$(csOut, j, 1)
 Next i
 PrepareAddress = CVar(Replace(Replace(sText, "Œ", "OE"), "Æ", "AE"))
 End If
End Function


[Resim: do.php?img=10273]
Yazar: accessman
01/06/2020, 11:43
Yorum Yok
Microsoft Official Academic Course MICROSOFT Access 2016

https://www.dit.ie/media/ittraining/msof...s_2016.pdf

Hoşgeldin, Ziyaretçi

Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.

Forum İstatistikleri

Toplam Üyeler: 112.171
Son Üye: akaya973
Toplam Konular: 21.783
Toplam Yorumlar: 161.428

Kimler Çevrimiçi

Toplam: 22 kullanıcı aktif AhrefsBot, Bing Bot, CommonCrawl, Google Bot, SemrushBot, UptimeRobot, YandexBot, berduş, userx
2 Kayıtlı
» 13 Ziyaretçi

Son Aktiviteler

Simge Durumu

Son Yorum: berduş 24 dakika önce
Yorumlar: 11 Okunma: 83

Formlarda Kayıt Hatası

Son Yorum: berduş 1 saat önce
Yorumlar: 7 Okunma: 58

Best Assignment Writers W...

Forum: Test Alanı
Son Yorum: studybayws 9 saat önce
Yorumlar: 0 Okunma: 12

Yinelenen Değer Renklendi...

Son Yorum: enginbeyy 10 saat önce
Yorumlar: 4 Okunma: 51

Teminat Mektubu Takip pro...

Son Yorum: Mecnun24 10 saat önce
Yorumlar: 8 Okunma: 8.223

İşlemci & Mac Adresi & An...

Son Yorum: feraz 11 saat önce
Yorumlar: 44 Okunma: 25.828