Skip to main content

AccessTr.neT


2016 Ve 2014 İçin Taskbar Ve Access

2016 Ve 2014 İçin Taskbar Ve Access

Çözüldü #1
Elinde örnek veya link olan var mı arkadaşlar
@benbendedeilem
Cevapla
#2
Bu
Visual Basic Code
Option Compare Database 
Option Explicit 

Global Const SW_HIDE = 0 
Global Const SW_SHOWNORMAL = 1 
Global Const SW_SHOWMINIMIZED = 2 
Global Const SW_SHOWMAXIMIZED = 3 

Private Declare Function apiShowWindow Lib "user32" _ 
Alias "ShowWindow" (ByVal hWnd As Long, _ 
ByVal nCmdShow As Long) As Long 

Function fSetAccessWindow(nCmdShow As Long) 

    Dim loX As Long 
    Dim loForm As Form 
    On Error Resume Next 
    Set loForm = Screen.ActiveForm 

    If Err <> 0 Then 
        loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow) 
        Err.Clear 
    End If 

    If nCmdShow = SW_SHOWMINIMIZED And loForm.Modal = True Then 
        MsgBox "Cannot minimize Access with " _ 
        & (loForm.Caption + " ") _ 
        & "form on screen" 
    ElseIf nCmdShow = SW_HIDE And loForm.PopUp <> True Then 
        MsgBox "Cannot hide Access with " _ 
        & (loForm.Caption + " ") _ 
        & "form on screen" 
    Else 
        loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow) 
    End If 
    fSetAccessWindow = (loX <> 0) 
End Function 
kod 14 ve 16 için iş görür mü
Son Düzenleme: 24/02/2020, 08:00, Düzenleyen: accessman.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da