Skip to main content

AccessTr.neT


A4 Sayfaya Tam Olarak Yazdırmak

A4 Sayfaya Tam Olarak Yazdırmak

Çözüldü #1
Merhaba arkadaşlar aşağıdaki örnek uygulama ile mevcut jpeg dosyasını yazıcıya gönderiyorum. Lakin yazıcıda tam sayfa çıkmıyor. Resmi kırpıyor ve bir parçasını çıkartıyor. 

Elimdeki JPEG dosyası A4 sayfaya yazılmış bir doc dosyasının resmidir. 

Elimdeki JPEG dosyasını A4 sayfaya tam olarak sığdırması için kodun neresini değiştirmem gerekiyor ?

Visual Basic Code
Option Explicit

' Print the PictureBox's picture with upper left
' corner at (1440, 1440). Then draw a box around
' the picture.
Private Sub cmdPrint_Click()
Dim wid As Single
Dim hgt As Single

    ' Set the PictureBox's ScaleMode to pixels to
    ' make things interesting.
    picCanvas.ScaleMode = vbPixels

    ' Print the picture.
    Printer.PaintPicture picCanvas.Picture, _
        1440, 1440

    ' Get the picture's dimensions in the printer's
    ' scale mode.
    wid = ScaleX(picCanvas.ScaleWidth, picCanvas.ScaleMode, Printer.ScaleMode)
    hgt = ScaleY(picCanvas.ScaleHeight, picCanvas.ScaleMode, Printer.ScaleMode)

    ' Draw the box.
    Printer.Line (1440, 1440)-Step(wid, hgt), , B

    ' Finish printing.
    Printer.EndDoc

    MsgBox "Done"
End Sub


Private Sub Form_Load()
Const SAMPLE_TEXT As String = "Geodesic Sphere"

    ' Draw on the picture.
    picCanvas.Font.Name = "Times New Roman"
    picCanvas.Font.Size = 24
    picCanvas.Font.Bold = True
    picCanvas.ForeColor = vbBlack

    ' Center the text horizontally at the top
    ' of the picture.
    picCanvas.CurrentX = (picCanvas.ScaleWidth - picCanvas.TextWidth(SAMPLE_TEXT)) / 2
    picCanvas.CurrentY = 0

    picCanvas.AutoRedraw = True
    picCanvas.Print SAMPLE_TEXT

    ' Make the text a permanent part of the image.
    ' This is important if you later need to copy
    ' the picture to another control or the Printer.
    picCanvas.Picture = picCanvas.Image
End Sub
.rar howto_print_picture.rar (Dosya Boyutu: 623,8 KB | İndirme Sayısı: 6)
.rar Yazdırılan Resim.rar (Dosya Boyutu: 491,86 KB | İndirme Sayısı: 2)
.rar Yazıcıdan Çıkan Çıktı.rar (Dosya Boyutu: 95,8 KB | İndirme Sayısı: 4)
Cevapla
#2
Çözümü buldum. Başka arkadaşlara lazım olur diye burada paylaşıyorum. Buyrun.


Visual Basic Code
Option Explicit

' Print the PictureBox's picture as large as
' possible and centered. Then draw a box around it.
Private Sub cmdPrint_Click()
Dim picture_aspect As Single
Dim printer_aspect As Single
Dim wid As Single
Dim hgt As Single
Dim X As Single
Dim Y As Single

    ' Set the PictureBox's ScaleMode to pixels to
    ' make things interesting.
    picCanvas.ScaleMode = vbPixels

    ' Compare the picture's and Printer's
    ' aspect ratios.
    picture_aspect = picCanvas.ScaleHeight / picCanvas.ScaleWidth
    printer_aspect = Printer.ScaleHeight / Printer.ScaleWidth
    If picture_aspect > printer_aspect Then
        ' The picture is too tall and thin.
        ' Print it as tall as possible.
        hgt = Printer.ScaleHeight
        wid = hgt / picture_aspect
    Else
        ' The picture is too short and wide.
        ' Print it as wide as possible.
        wid = Printer.ScaleWidth
        hgt = wid * picture_aspect
    End If

    ' See where we need to place the picture
    ' to center it.
    X = Printer.ScaleLeft + (Printer.ScaleWidth - wid) / 2
    Y = Printer.ScaleTop + (Printer.ScaleHeight - hgt) / 2

    ' Print the picture.
    Printer.PaintPicture picCanvas.Picture, X, Y, wid, hgt

    ' Draw the box.
    Printer.Line (X, Y)-Step(wid, hgt), , B

    ' Finish printing.
    Printer.EndDoc

    MsgBox "Done"
End Sub
Private Sub Form_Load()
Const SAMPLE_TEXT As String = "Geodesic Sphere"

    ' Draw on the picture.
    picCanvas.Font.Name = "Times New Roman"
    picCanvas.Font.Size = 24
    picCanvas.Font.Bold = True
    picCanvas.ForeColor = vbBlack

    ' Center the text horizontally at the top
    ' of the picture.
    picCanvas.CurrentX = (picCanvas.ScaleWidth - picCanvas.TextWidth(SAMPLE_TEXT)) / 2
    picCanvas.CurrentY = 0

    picCanvas.AutoRedraw = True
    picCanvas.Print SAMPLE_TEXT

    ' Make the text a permanent part of the image.
    ' This is important if you later need to copy
    ' the picture to another control or the Printer.
    picCanvas.Picture = picCanvas.Image
End Sub
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da