Skip to main content

AccessTr.neT


access de mail yollama

ssdestek
ssdestek
2
2291

access de mail yollama

#1
Merhaba,
Access 2013 TR kullanıyorum. frmMail adında bir formum ve tblMailingList adında bir de tablom var.
Form kod bölümüne aşağıdaki kodu yazıyorum ama sonuç alamıyorum.

Yapmak istediğim: FormMail de yazılan mail adresine bilgisayarımda sürekli açık olan Outlook'um üzerinden mail atmak istiyorum. Bu kodun doğrusu nedir (bunu Microsoft sayfasından indirdim).
----------------------------------------------------------------

Option Compare Database

Table: tblMailingList
Field Name: EmailAddress
Data Type: text

Form: frmMail
RecordSource: tblMailingList
Text box
Name: CCAddress
ControlSource: Unbound
Label Caption: CC Address
Text box
Name: Subject
ControlSource: Unbound
Label Caption: Subject
Text box
Name: MainText
ControlSource: Unbound
Label Caption: Message Body

Option Compare Database
Option Explicit
Sub SendMessages(Optional AttachmentPath)
Dim MyDB As Database
Dim MyRS As Recordset
Dim objOutlook As Outlook.Application
Dim objOutlookMsg As Outlook.MailItem
Dim objOutlookRecip As Outlook.Recipient
Dim objOutlookAttach As Outlook.Attachment
Dim TheAddress As String

Set MyDB = CurrentDb
Set MyRS = MyDB.OpenRecordset("tblMailingList")
MyRS.MoveFirst

' Create the Outlook session.
Set objOutlook = CreateObject("Outlook.Application")

Do Until MyRS.EOF
' Create the e-mail message.
Set objOutlookMsg = objOutlook.CreateItem(olMailItem)
TheAddress = MyRS![EmailAddress]
With objOutlookMsg
' Add the To recipients to the e-mail message.
Set objOutlookRecip = .Recipients.Add(TheAddress)
objOutlookRecip.Type = olTo

' Add the Cc recipients to the e-mail message.
If (IsNull(Forms!frmMail!CCAddress)) Then
Else
Set objOutlookRecip = .Recipients.Add(Forms!frmMail!CCAddress)
objOutlookRecip.Type = olCC
End If

' Set the Subject, the Body, and the Importance of the e-mail message.
.Subject = Forms!frmMail!Subject
.Body = Forms!frmMail!MainText
.Importance = olImportanceHigh 'High importance

'Add the attachment to the e-mail message.
If Not IsMissing(AttachmentPath) Then
Set objOutlookAttach = .Attachments.Add(AttachmentPath)
End If

' Resolve the name of each Recipient.
For Each objOutlookRecip In .Recipients
objOutlookRecip.Resolve
If Not objOutlookRecip.Resolve Then
objOutlookMsg.Display
End If
Next
.Send
End With
MyRS.MoveNext
Loop
Set objOutlookMsg = Nothing
Set objOutlook = Nothing
End Sub
SendMessages
.zip Vt1mdb.zip (Dosya Boyutu: 32,68 KB | İndirme Sayısı: 17)
Cevapla
#2
formda yapılmış örneklerimizi incele güzel örnekler var
Cevapla
#3
Konu takip edilmediği için çöp kutusuna taşınmıştır.
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır....
Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır.


Access için her zaman lazım olacak konu başlıkları listesi


Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task