Skip to main content

AccessTr.neT


access den varolan excel sayfasına veri transferi

access den varolan excel sayfasına veri transferi

Çözüldü #1
herkese kolay gelsin

acceste hazırladığımız verileri boş bir Excel sayfası açıp yükleyebiliyoruz.

sorum şu:

acceste hazırladığımız bir formdan, varolan kayıtlı bir Excel sayfasını açıp bu sayfanın bazı hücrelerine verileri nasıl eklete biliriz.

ilgilenenlere şimdiden teşekkürler
Cevapla
Çözüldü #2
bu modüle
Public Sub CopyRs2Sheet(strsql As String, strWorkBook As String, Optional strWorkSheet As String, Optional strCellRef As String)
'Uses the Excel CopyFromRecordset method
'strSql: Sql Select string
'strWorkBook: Full path and name to target wb, will create if doesn't exist
'strWorkSheet: Name of target worksheet, will create if doesn't exist
'strCellRef: Upper Left cell for data, defaults to A1


On Error GoTo ProcError
DoCmd.Hourglass True

'using late binding on Excel
Dim objXLApp As Object 'Excel.Application
Dim objXLWb As Object 'Excel.Workbook
Dim objXLSheet As Object 'Excel.Worksheet
Dim rs As DAO.Recordset
Dim fld As DAO.Field
Dim I As Integer
Dim iSheets As Integer'set rs from sql, table or query
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(strsql, dbOpenSnapshot)

'start Excel
Set objXLApp = CreateObject("Excel.Application")

'open workbook, error routine will
'create it if doesn't exist

'only create workbooks with 1 sheet
iSheets = objXLApp.SheetsInNewWorkbook 'save user's setting
objXLApp.SheetsInNewWorkbook = 1 'set for only 1 sheet
Set objXLWb = objXLApp.Workbooks.Open(strWorkBook)
objXLApp.SheetsInNewWorkbook = iSheets 'restore user's setting

'select a worksheet, if sheet doesn't exist
'the error routine will add it
If strWorkSheet = "" Then
strWorkSheet = "Sheet1"
End If

'If Range is missing default to A1
If strCellRef = "" Then
strCellRef = "A1"
End If

'select desired worksheet
Set objXLSheet = objXLWb.Worksheets(strWorkSheet)

'insert recordset into Excel Worksheet using CopyFromRecordset method
objXLSheet.Range(strCellRef).CopyFromRecordset rs
objXLSheet.Columns.AutoFit

'Save wb
objXLWb.Save
objXLWb.Close

'close up other rs objects
If Not rs Is Nothing Then rs.Close
Set rs = Nothing

Set objXLSheet = Nothing
Set objXLWb = Nothing

'quit Excel
If Not objXLApp Is Nothing Then objXLApp.Quit
Set objXLApp = Nothing

DoCmd.Hourglass False
Exit Sub

ProcError:

Select Case Err
Case 9 'Worksheet doesn't exist
objXLWb.Worksheets.Add
Set objXLSheet = objXLWb.ActiveSheet
objXLSheet.Name = strWorkSheet

Resume Next

Case 1004 'Workbook doesn't exist, make it
objXLApp.Workbooks.Add
Set objXLWb = objXLApp.ActiveWorkbook
objXLWb.SaveAs strWorkBook

Resume Next

Case Else
DoCmd.Hourglass False
MsgBox Err.Number & " " & Err.Description
Stop
Resume 0
End Select

End Sub


buda formun istediğin bir yerine yada düğmeye
Dim stFile As String
Dim strSQL2 As String
strSQL2 = "SELECT * From sor1 "
strSQL2 = strSQL2 & "WHERE DURUM Like '" & durumum & "' And YILAYGÜN=" & ayımyılım
stFile = CurrentProject.Path & "\" & durumum & ".xls"
Call CopyRs2Sheet(strSQL2, stFile, "Sayfa1", "A1")


nott=tabi her zamanki gibi bu kodda kod deposunda var biraz uğraş ile hepsi bulunur
meşhur çin atasözü  "ACCESS İLE YAPABİLECEKLERİNİZ HAYAL EDEBİLECEKLERİNİZ İLE SINIRLIDIR" siz ne kadar hayal edebiliyorsunuz
Cevapla
Çözüldü #3
sayın esrefigit;

öncelikle bu muhteşem kodlar için teşekkür ederim.

ancak sorunumu çözemedi.
galiba ben yanlış anlattım.

şöyleki; Muhasebe İŞlem Fişi diye bir fişimiz var. ve bu Maliye Bakanlığı tarfından çıkarılan yönetmelik gereği standart bir form.
Acces'e yükleyeceğim tablolar vasıtasıyla, formdaki bilgileri Bu Muhasebe İşlem Fişinin değişik hücrelerine kayıt yaptırmam gerekli.
1. si sizin kodlarınız hata verdi. (düzeltmeye çalıştım bu seferde
yeni bir xls açarak kitap1.xls olarak kaydediyor.
.xls muhasebe işlem fişi.xls (Dosya Boyutu: 31,5 KB | İndirme Sayısı: 29)

benim istediğim (yada başka yolu var ise söylerseniz,) formdaki bilgilerimi butona tıkladığımda bu varolan belgelerimde kayıtlı olan muhasebeişlemfisi.xls sayfanın açılması ve ilgili hücrelerine formdaki bilgilerin aktarılması.

yardımcı olursanız sevinirim.
Cevapla
Çözüldü #4
verdiği hata 430 hatasımı eğer öyle ise gözün aydın format at yeniden windows kur yeniden office kur düzeltmenin hiç bir yolu yok
meşhur çin atasözü  "ACCESS İLE YAPABİLECEKLERİNİZ HAYAL EDEBİLECEKLERİNİZ İLE SINIRLIDIR" siz ne kadar hayal edebiliyorsunuz
Cevapla
Çözüldü #5
hayır esrefigit
hata
"strSQL2 = strSQL2 & "WHERE DURUM Like '" & durumum & "' And YILAYGÜN=" & ayımyılım" satırı ile ilgili
Cevapla
Çözüldü #6
DURUM deiğimiz benim tablodaki bir alan YILAYGÜN buda sorgudaki bir alan
meşhur çin atasözü  "ACCESS İLE YAPABİLECEKLERİNİZ HAYAL EDEBİLECEKLERİNİZ İLE SINIRLIDIR" siz ne kadar hayal edebiliyorsunuz
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task