Skip to main content

AccessTr.neT


Açılan Kutuda Renkler

Açılan Kutuda Renkler

Çözüldü #1
excel tablosunda eklediğim resimdeki renkleri kaydedip açılan kutudan bu renkleri seçmek istiyorum o yüzden açılan listede 
renkleri, isimlerini görmem lazım aslında soru şu açılan listede renkleri görebilir miyim
@benbendedeilem
Cevapla
#2
bu kod işe yarar mı


Visual Basic Code
Private Sub BSComboBox1_OnDrawItem(ByVal Index As Long, ByVal Left As Long, ByVal Top As Long, _
                                    ByVal Right As Long, ByVal Bottom As Long, _
                                    ByVal State As BSAC.TBSOwnerDrawState)
                                    
    BSComboBox1.Canvas.Brush.Color = CLng(BSComboBox1.Items(Index).Key)
    BSComboBox1.Canvas.FillRect Left, Top, Right - Left, Bottom ' - Top
    BSComboBox1.Canvas.TextOut Left, Top, BSComboBox1.Items(Index).Text
End Sub
 
Private Sub BSComboBox1_OnSelect()
    Range("e1:p25").Interior.Color = CLng(BSComboBox1.Selected.Key)
End Sub
 
Private Sub UserForm_Initialize()
    Dim I&, sh As Worksheet
    Set sh = Sheets("COLOR")
    BSComboBox1.Style = csOwnerDrawVariable
    BSComboBox1.ItemHeight = 30
    For I = 1 To 10
        BSComboBox1.Items.Add sh.Cells(I, 1).Value, , , sh.Cells(I, 1).Interior.Color
    Next I
End Sub
@benbendedeilem
Cevapla
#3
bu kodu nasıl kullanabilirim
Cevapla
Çözüldü #4
bu kod ile combobox a renk isim ve kodlarını alıyorum ama renkleri göremediğim için çok anlamlı olmuyor renkleri nasıl comboboxta görebilirim

Private Sub deneme2()
    Dim LastRow As Long
    Dim i As Long
    With BSComboBox1
        .ListWidth = 200
        .ListRows = 100
        .ColumnCount = 3
        .ColumnWidths = ";;0"
        .TextColumn = 3
       
        LastRow = Sheets("Colors").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
       
        For i = 1 To LastRow
            .AddItem Sheets("Colors").Range("B1:B100").Cells(i, 1).Value
            .List(.ListCount - 1, 1) = Sheets("Colors").Range("A1:A100").Cells(i, 1).Value
            .List(.ListCount - 1, 2) = .List(.ListCount - 1, 0) & vbTab & .List(.ListCount - 1, 1)
        Next i
    End With
End Sub

[Resim: do.php?img=9433]
@benbendedeilem
Son Düzenleme: 10/01/2020, 17:05, Düzenleyen: accessman.
Cevapla
Çözüldü #5
aşağıdaki bağlantı işinize yarayabilir
http://www.andypope.info/vba/colourdropdown.htm
Cevapla
Çözüldü #6
evet aradığım böyle bir şey tüm satırı renklendirse güzel olurmuş
teşekkürler berduş
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da