Skip to main content

AccessTr.neT


Alan Boş Olduğunda Da Listelensin

Alan Boş Olduğunda Da Listelensin

Çözüldü #1
iyi günler
tablo alanlarını filtrelemek için
Kod:
Like "*" & [Forms].[ifFiltrele].[tc].[text] & "*"
kullandığımızda eğer "tc" alanında değer yoksa listelemiyor
bu kriter formdaki tc metin kutusu boş ise tüm tc leri gösteriyor
tablonun tc alanında değer yoksa da listelemesi için nasıl yazabiriz
@benbendedeilem
Cevapla
#2
Her kosulda bos TC gostermesi icin
Or isnull
benzeri bir komut vardı onu ekleyebilirsiniz
Cevapla
#3
Teşekkürler sn. @berduş
İstediğim tam olarak o değil
Or isNull
Yazarsak boşları ve kritere uyanları göstermez mi
Mesela 100 kişi kayıtlı yarısının tc si boş
Yukarıda Sql e yazdığım kriter ile
Tc_ara metin kutusu boş olsada sadece 50 kayıt listeleniyor
benim istediğim tc_ara metin kutusu boş iken tc alanı boş ve dolu tüm kayıtlar gözüksün
Metin kutusuna veri girdikçe sadece kritere uyanlar gözüksün
@benbendedeilem
Cevapla
#4
Şöyle bir yapı olurmu
Kod:
IIf([TotalItmMast]![FinalPrice4] Is Null,[TotalItmMast]![FinalPrice3],IIf([TotalItmMast]![FinalPrice3] Is Null,[TotalItmMast]![FinalPrice2],IIf([TotalItmMast]![FinalPrice2] Is Null,[TotalItmMast]![FinalPrice],[TotalItmMast]![FinalPrice])))

Kod:
SELECT   
    IIF(order_status = 1,'Pending',
        IIF(order_status=2, 'Processing',
            IIF(order_status=3, 'Rejected',
                IIF(order_status=4,'Completed','N/A')
            )
        )
    ) order_status,
    COUNT(order_id) order_count
FROM   
    sales.orders
WHERE
    YEAR(order_date) = 2018
GROUP BY
    order_status;

@benbendedeilem
Son Düzenleme: 15/04/2020, 00:23, Düzenleyen: accessman.
Cevapla
#5
Örnek uygulamanızı ekleyiniz.
Cevapla
#6
Buldum galiba şu yapı kullanılsa gerek 
Kod:
SELECT ProductName,UnitPrice*(UnitsInStock+IIF(ISNULL(UnitsOnOrder),0,UnitsOnOrder))
FROM Products

@benbendedeilem
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task