Skip to main content

AccessTr.neT


Comboboxa Sayfadan Hücrelerden Değer Almak

Comboboxa Sayfadan Hücrelerden Değer Almak

Çözüldü #1
Dim rng As Range
    Dim i As Long
    Dim LastRow As Long

    Me.BSComboBox1.Clear

    With Sheets("Colors")
        LastRow = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row

        For i = 2 To LastRow
            If .Cells(i, 2) <> vbNullString Then
                    Me.BSComboBox1.AddItem Cells(i, 1)
            End If
        Next
    End With


bu neden çalışmıyor
"Colors" sayfasının "B" sutununu alması gerekiyor değil mi
@benbendedeilem
Cevapla
#2
Cells(i, 1) 
eksik varmış
.Cells(i, 1)
olacakmış şu noktanın yaptığına bak sen
@benbendedeilem
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da