Skip to main content

#EvdeKal


Ekran Görüntüsü Alma [ÖRNEK MEVCUT]

Ekran Görüntüsü Alma [ÖRNEK MEVCUT]

#7
Banada böyle bir uygulama lazımdı
@benbendedeilem
Cevapla
#8
Dim bounds As Rectangle
            Dim screenshot As System.Drawing.Bitmap
            Dim graph As Graphics
            bounds = Screen.PrimaryScreen.Bounds
            screenshot = New System.Drawing.Bitmap(bounds.Width, bounds.Height, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format24bppRgb)
            graph = Graphics.FromImage(screenshot)
            graph.CopyFromScreen(bounds.X, bounds.Y, 0, 0, bounds.Size, CopyPixelOperation.SourceCopy)
            PictureBox.Image = screenshot
            Timer4.Enabled = True
            Me.Opacity = 100

            'Kaydedeceği dosya yolu yok ise oluştur
            If Not My.Computer.FileSystem.DirectoryExists("C:\Users\Documents\Ekran Görüntüleri") Then
                My.Computer.FileSystem.CreateDirectory("C:\Users\Documents\Ekran Görüntüleri")
            End If
            'Kaydedeceği dosya yolu var ise oluşturma
            Dim counter = My.Computer.FileSystem.GetFiles("C:\Users\Documents\ Ekran Görüntüleri")
            Dim intCount As Integer
            intCount = CStr(counter.Count)

            'Dosyayı kaydet
            Dim bystzolen As String
            bystzolen = "Ekran görüntüsü" & intCount + 1
            PictureBox1.Image.Save("C:\Users\Documents\ Ekran Görüntüleri\" & bystzolen & ".png", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png)

Arkadaşlar ekran görüntüsü alıp otomatik kaydetmek için bu komutu hazırladım uğraştığım bir komuttu butonunuza ekliyorsunuz bastığınızda belirlediğiniz konuma kaydediyor yerleri kendinize göre değiştirirsiniz. Bunu bir tuş ile çalıştırmak isterseniz discord kanalımda anlatırım. iyi günler dilerim..
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task