Skip to main content

AccessTr.neT


excel Dosyasını Birden Fazla Dosyaya Dönüştürmek

excel Dosyasını Birden Fazla Dosyaya Dönüştürmek

Çözüldü #1
Merhabalar 2000 satırlı ve 17 sutunlu bir Excel dosyasını veri kaybı olmadan
60 satırlı ve 17 sutunlu  33 farklı dosya haline nasıl gelebilir pratiği varmı bu işin
örnetğin
anadosya.xls (2000 satırlı ve 17 sutunlu) bu dosyayı
1-60 satır aralığı 1.xls
61-120 aralığı 2.xls
121-180 aralığı 3.xls ....
yapılabilirmi
Cevapla
#2
Yapılabilir ama 33 sayfa olsa iş görür mü
@benbendedeilem
Cevapla
#3
(07/05/2020, 17:32)accessman yazdı: Yapılabilir ama 33 sayfa olsa iş görür mü
evet görür
Cevapla
#4
çalışmanızı ekleyebilir misiniz?
Cevapla
#5
Şöyle alabilir.
1 den 2000 e kadar döngü kurulur ve step 60 ile artırılır.
Her göngü başlangıçta workbooks.add diye kitap eklenip ismi yazdırılır ve yazdığınız aralıklarda kaydettirilir verileri kopyalayıp diye düşünüyorum.
Zaman bulunca bakarız.
Cevapla
#6
Bir modüle ekleyip çalıştırın.Önce tarih ve saat formatınka klasör oluşturulur.
Sonra gerekli işlemler yapılır.Aktarılacak sayfa adı Sayfa olduğu varsayılmıştır.

Sub Aktar()

    Dim i As Integer
    Dim klasor As String
    Dim BuSayfa As Worksheet
    Dim say As Integer
    Set BuSayfa = ThisWorkbook.Sheets("Sayfa1")
    klasor = ThisWorkbook.Path & "\" & Format(Now, "dd_mm_yyyy hh_mm_ss")
   
    MkDir klasor
   
    Application.ScreenUpdating = False
    For i = 1 To 2000 Step 60
        BuSayfa.Range("A" & i).Resize(60, 17).Copy
        Workbooks.Add
        Range("A1").PasteSpecial xlPasteAll
        Application.DisplayAlerts = False
        ChDir klasor
        say = say + 1
        Workbooks(2).SaveAs Filename:=i & "-" & i - 1 + 60 & " satýr aralýðý " & say & ".xls", FileFormat:=xlExcel8
        Workbooks(2).Close True
        Application.DisplayAlerts = True
    Next
    MsgBox "Bitti", vbInformation, "Bitti"
    Application.ScreenUpdating = True
    Application.CutCopyMode = False
    Set BuSayfa = Nothing
    say = Empty: i = Empty
    klasor = vbNullString
End Sub
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da