Skip to main content

AccessTr.neT


Görev Yöneticisindeki Bir Programın Bellek Kullanımını Textbox Yazdırma

Görev Yöneticisindeki Bir Programın Bellek Kullanımını Textbox Yazdırma

Çözüldü #1
Vb.net yazılımı üzerinde çalışıyorum. Örneğin opera.exe adlı bir programın Bellek kullanımını görmek istiyorum. Resimde kırmızı alanlarla çizerek belirttim. Bu programın bellek kullanımı 21,180 ise bunu textbox kutusuna aktarmak istiyorum. Textbox kutusunda 21180 yazmasını istiyorum.

Bu mümkün mü? Bir programın bellek kullanımını textbox kutusuna yazdırabilir miyim? Lütfen yardım edin. Teşekkürler.

[Resim: 7B0B1N.png]
Cevapla
#2
bunu deneyebilirsiniz

Dim created As Boolean
Dim stopTimer As Boolean
Sub Start_Click()
    Dim row As Long, col As Long, i As Long
    Set cores = GetCores
    Optimize (False)
    
    For Each core In cores
        row = WorksheetFunction.RoundDown(i / 4, 0)
        col = (i - 4 * row) Mod 4
        If Not (created) Then
            If Not (row = 0 And col = 0) Then
                Range("CORE").Copy
                Range("CORE").Offset(2 * row, 2 * col).PasteSpecial
                Range("CORE").Offset(2 * row, 2 * col).Cells(1, 1).Value = "Core " & (i + 1)
            End If
        End If
        Range("CORE").Offset(2 * row, 2 * col).Cells(2, 1).Value = core.PercentProcessorTime & "%"
        i = i + 1
    Next
    Range("CPU").Value = Range("CORE").Offset(2 * row, 2 * col).Cells(2, 1).Value
    Range("CORE").Offset(2 * row, 2 * col).Cells(2, 1).Value = ""
    If Not (created) Then Range("CORE").Offset(2 * row, 2 * col).Delete xlShiftUp
    
    created = True
    Optimize (True)
    DoEvents
    If Not (stopTimer) Then Application.OnTime DateAdd("s", 2, DateTime.Now), "Start_Click"
    stopTimer = False
End Sub
Sub EndTimer()
    stopTimer = True
End Sub
Function GetCores()
    Dim objWMIService, cores, Proc, strQuery
    strQuery = "select * from Win32_PerfFormattedData_PerfOS_Processor"
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & "." & "\root\cimv2")
    Set cores = objWMIService.ExecQuery(strQuery, , 48)
    Set GetCores = cores
End Function
Sub Optimize(opt As Boolean)
    Application.ScreenUpdating = opt
    Application.Calculation = IIf(opt, xlCalculationAutomatic, xlCalculationManual)
End Sub

Sub test()
Range("D5").Value = GetCores

End Sub
@benbendedeilem
Cevapla
#3
birde böyle bir kod varFunction ProcessorID() As String
On Error GoTo Error_Handler
    ' Using late binding to avoid a Reference problem
    Dim strComputer      As String
    Dim objWMIService    As Object
    Dim colItems         As Object
    Dim objItem          As Object
   
    strComputer = "." 'Get info for the current computer
    
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2") 
    Set colItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Processor", , 48)
   
    For Each objItem In colItems
        ProcessorID = Nz(objItem.ProcessorID, 0)
    Next

Error_Handler_Exit:
    On Error Resume Next
    Set objItem = Nothing
    Set colItems = Nothing
    Set objWMIService = Nothing
    Exit Function
Error_Handler:
    MsgBox "MS Access has generated the following error" & vbCrLf & vbCrLf & "Error Number: " & _
    Err.Number & vbCrLf & "Error Source: ProcessorID" & vbCrLf & "Error Description: " & _
    Err.Description, vbCritical, "An Error has Occured!"
    Resume Error_Handler_Exit
End Function
@benbendedeilem
Son Düzenleme: 11/01/2020, 09:11, Düzenleyen: accessman.
Cevapla
#4
(11/01/2020 09:04)accessman Adlı Kullanıcıdan Alıntı: birde böyle bir kod varFunction ProcessorID() As String
On Error GoTo Error_Handler
    ' Using late binding to avoid a Reference problem
    Dim strComputer      As String
    Dim objWMIService    As Object
    Dim colItems         As Object
    Dim objItem          As Object
   
    strComputer = "." 'Get info for the current computer
    
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2") 
    Set colItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Processor", , 48)
   
    For Each objItem In colItems
        ProcessorID = Nz(objItem.ProcessorID, 0)
    Next

Error_Handler_Exit:
    On Error Resume Next
    Set objItem = Nothing
    Set colItems = Nothing
    Set objWMIService = Nothing
    Exit Function
Error_Handler:
    MsgBox "MS Access has generated the following error" & vbCrLf & vbCrLf & "Error Number: " & _
    Err.Number & vbCrLf & "Error Source: ProcessorID" & vbCrLf & "Error Description: " & _
    Err.Description, vbCritical, "An Error has Occured!"
    Resume Error_Handler_Exit
End Function

Üstad kodlar hata veriyor ikiside, acaba imports etmedim diyemi veriyor? Kütüphaneleri neler bunların?

[Resim: 7B0W2r.png]
Son Düzenleme: 11/01/2020, 14:34, Düzenleyen: dreamfanc.
Cevapla
#5
dilerim aşağıdaki bağlantı işinize yarar.
http://www.vb-helper.com/howto_net_enume...esses.html
Not: .Netle ilgili herhangi bir bilgim yada çalışmam yok o nedenle en fazla bu kadarını yapabilirim
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da