Skip to main content

AccessTr.neT


İnsert Sonrası İlgili Kaydın İd Sini Almak

İnsert Sonrası İlgili Kaydın İd Sini Almak

Çözüldü #1
muhtemelen eğer autoincrement bir tablo ise insert ile eklenen kaydın id sini en büyük id sayısını bularak alabiliriz +
bunun haricinde bir yol var mı fonksiyon falan mesela şöyle bir şey var galiba

DAO için
Kod
RS.Move 0, RS.LastModified
lngID = RS!AutoNumberFieldName
@benbendedeilem
Cevapla
#2
Visual Basic Code
Sub LastModifiedX() 
    
    Dim dbsNorthwind As Database 
    Dim rstEmployees As Recordset 
    Dim strFirst As String 
    Dim strLast As String 
    
    Set dbsNorthwind = OpenDatabase("Northwind.mdb") 
    Set rstEmployees = _ 
    dbsNorthwind.OpenRecordset("Employees", _ 
    dbOpenDynaset) 
    
    With rstEmployees 
    ' Store current data. 
    strFirst = !FirstName 
    strLast = !LastName 
    ' Change data in current record. 
    .Edit 
    !FirstName = "Julie" 
    !LastName = "Warren" 
    .Update 
    ' Move current record pointer to the most recently 
    ' changed or added record. 
    .Bookmark = .LastModified 
    Debug.Print _ 
    "Data in LastModified record after Edit: " & _ 
    !FirstName & " " & !LastName 
    
    ' Restore original data because this is a demonstration. 
    .Edit 
    !FirstName = strFirst 
    !LastName = strLast 
    .Update 
    
    ' Add new record. 
    .AddNew 
    !FirstName = "Roger" 
    !LastName = "Harui" 
    .Update 
    ' Move current record pointer to the most recently 
    ' changed or added record. 
    .Bookmark = .LastModified 
    Debug.Print _ 
    "Data in LastModified record after AddNew: " & _ 
    !FirstName & " " & !LastName 
    
    ' Delete new record because this is a demonstration. 
    .Delete 
    .Close 
    End With 
    
    dbsNorthwind.Close 
    
    End Sub
Cevapla
#3
Visual Basic Code
Sub AddNewX() 
    
    Dim dbsNorthwind As Database 
    Dim rstEmployees As Recordset 
    Dim strFirstName As String 
    Dim strLastName As String 
    
    Set dbsNorthwind = OpenDatabase("Northwind.mdb") 
    Set rstEmployees = _ 
    dbsNorthwind.OpenRecordset("Employees", dbOpenDynaset) 
    
    ' Get data from the user. 
    strFirstName = Trim(InputBox( _ 
    "Enter first name:")) 
    strLastName = Trim(InputBox( _ 
    "Enter last name:")) 
    
    ' Proceed only if the user actually entered something 
    ' for both the first and last names. 
    If strFirstName <> "" and strLastName <> "" Then 
    
    ' Call the function that adds the record. 
    AddName rstEmployees, strFirstName, strLastName 
    
    ' Show the newly added data. 
    With rstEmployees 
    Debug.Print "New record: " & !FirstName & _ 
    " " & !LastName 
    ' Delete new record because this is a demonstration. 
    .Delete 
    End With 
    
    Else 
    Debug.Print _ 
    "You must input a string for first and last name!" 
    End If 
    
    rstEmployees.Close 
    dbsNorthwind.Close 
    
    End Sub 
    
    Function AddName(rstTemp As Recordset, _ 
    strFirst As String, strLast As String) 
    
    ' Adds a new record to a Recordset using the data passed 
    ' by the calling procedure. The new record is then made 
    ' the current record. 
    With rstTemp 
    .AddNew 
    !FirstName = strFirst 
    !LastName = strLast 
    .Update 
    .Bookmark = .LastModified 
    End With 
    
    End Function
@benbendedeilem
Cevapla
#4
DLast() fonksiyonu olabilir
Cevapla
#5
Evet ama iki kişi bağlı tabloya veri girse last ile benden sonra girenin kaydını bana getirir yani saniye farkıyla diğer kullanıcının kaydını son olarak görür
Cevapla
#6
RS.LastModified nedir
Max veya Last olmadan o anda işlem yaptığımız kaydın id sini mi getirir
birinci mesajda son eklenen vb kod içerisinde geçen
Visual Basic Code
rs.Bookmark = rs.LastModified
bu cümle ne işe yarıyor
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da