Skip to main content

AccessTr.neT


Insideheight Ve Insidewidth

Insideheight Ve Insidewidth

Lightbulb #1
Pencerenin boyutları formun boyutuna eşit değilse, pencere formun yüksekliği ve genişliğine uyacak şekilde yeniden boyutlandırılır.
Sub ResetWindowSize(frm As Form) 
Dim intWindowHeight As Integer
Dim intWindowWidth As Integer
Dim intTotalFormHeight As Integer
Dim intTotalFormWidth As Integer
Dim intHeightHeader As Integer
Dim intHeightDetail As Integer
Dim intHeightFooter As Integer

' Determine form's height.
intHeightHeader = frm.Section(acHeader).Height
intHeightDetail = frm.Section(acDetail).Height
intHeightFooter = frm.Section(acFooter).Height
intTotalFormHeight = intHeightHeader _
+ intHeightDetail + intHeightFooter
' Determine form's width.
intTotalFormWidth = frm.Width
' Determine window's height and width.
intWindowHeight = frm.InsideHeight
intWindowWidth = frm.InsideWidth

If intWindowWidth <> intTotalFormWidth Then
frm.InsideWidth = intTotalFormWidth
End If
If intWindowHeight <> intTotalFormHeight Then
frm.InsideHeight = intTotalFormHeight
End If
End Sub
@benbendedeilem
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task