Skip to main content

AccessTr.neT


Insideheight Ve Insidewidth

Insideheight Ve Insidewidth

Lightbulb #1
Pencerenin boyutları formun boyutuna eşit değilse, pencere formun yüksekliği ve genişliğine uyacak şekilde yeniden boyutlandırılır.
Visual Basic Code
Sub ResetWindowSize(frm As Form) 
 Dim intWindowHeight As Integer 
 Dim intWindowWidth As Integer 
 Dim intTotalFormHeight As Integer 
 Dim intTotalFormWidth As Integer 
 Dim intHeightHeader As Integer 
 Dim intHeightDetail As Integer 
 Dim intHeightFooter As Integer 
 
 ' Determine form's height. 
 intHeightHeader = frm.Section(acHeader).Height 
 intHeightDetail = frm.Section(acDetail).Height 
 intHeightFooter = frm.Section(acFooter).Height 
 intTotalFormHeight = intHeightHeader _ 
 + intHeightDetail + intHeightFooter 
 ' Determine form's width. 
 intTotalFormWidth = frm.Width 
 ' Determine window's height and width. 
 intWindowHeight = frm.InsideHeight 
 intWindowWidth = frm.InsideWidth 
 
 If intWindowWidth <> intTotalFormWidth Then 
 frm.InsideWidth = intTotalFormWidth 
 End If 
 If intWindowHeight <> intTotalFormHeight Then 
 frm.InsideHeight = intTotalFormHeight 
 End If 
End Sub
@benbendedeilem
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da