Skip to main content

AccessTr.neT


Metin Kutusu Birleştirmek Ve Text Özelliği

Metin Kutusu Birleştirmek Ve Text Özelliği

Çözüldü #1
Visual Basic Code
Private Sub isyeri1_Change()
    Me.isgecmis = Nz(Me.isyeri1.text, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu1, ".") & "|" & Nz(Me.yapis1, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar1, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar1, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri2, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu2, ".") & "|" & Nz(Me.yapis2, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar2, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar2, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri3, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu3, ".") & "|" & Nz(Me.yapis3, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar3, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar3, ".")
End Sub

Private Sub iskolu1_Change()
    Me.isgecmis = Nz(Me.isyeri1, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu1.text, ".") & "|" & Nz(Me.yapis1, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar1, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar1, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri2, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu2, ".") & "|" & Nz(Me.yapis2, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar2, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar2, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri3, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu3, ".") & "|" & Nz(Me.yapis3, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar3, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar3, ".")
End Sub

Private Sub yapis1_Change()
    Me.isgecmis = Nz(Me.isyeri1, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu1, ".") & "|" & Nz(Me.yapis1.text, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar1, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar1, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri2, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu2, ".") & "|" & Nz(Me.yapis2, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar2, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar2, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri3, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu3, ".") & "|" & Nz(Me.yapis3, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar3, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar3, ".")
End Sub

Private Sub isgirtar1_Change()
    Me.isgecmis = Nz(Me.isyeri1, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu1, ".") & "|" & Nz(Me.yapis1, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar1.text, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar1, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri2, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu2, ".") & "|" & Nz(Me.yapis2, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar2, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar2, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri3, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu3, ".") & "|" & Nz(Me.yapis3, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar3, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar3, ".")
End Sub

Private Sub isciktar1_Change()
    Me.isgecmis = Nz(Me.isyeri1, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu1, ".") & "|" & Nz(Me.yapis1, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar1, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar1.text, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri2, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu2, ".") & "|" & Nz(Me.yapis2, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar2, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar2, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri3, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu3, ".") & "|" & Nz(Me.yapis3, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar3, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar3, ".")
End Sub

Private Sub isyeri2_Change()
    Me.isgecmis = Nz(Me.isyeri1, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu1, ".") & "|" & Nz(Me.yapis1, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar1, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar1, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri2.text, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu2, ".") & "|" & Nz(Me.yapis2, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar2, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar2, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri3, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu3, ".") & "|" & Nz(Me.yapis3, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar3, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar3, ".")
End Sub

Private Sub iskolu2_Change()
    Me.isgecmis = Nz(Me.isyeri1, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu1, ".") & "|" & Nz(Me.yapis1, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar1, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar1, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri2, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu2.text, ".") & "|" & Nz(Me.yapis2, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar2, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar2, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri3, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu3, ".") & "|" & Nz(Me.yapis3, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar3, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar3, ".")
End Sub

Private Sub yapis2_Change()
    Me.isgecmis = Nz(Me.isyeri1, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu1, ".") & "|" & Nz(Me.yapis1, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar1, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar1, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri2, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu2, ".") & "|" & Nz(Me.yapis2.text, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar2, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar2, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri3, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu3, ".") & "|" & Nz(Me.yapis3, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar3, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar3, ".")
End Sub

Private Sub isgirtar2_Change()
    Me.isgecmis = Nz(Me.isyeri1, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu1, ".") & "|" & Nz(Me.yapis1, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar1, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar1, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri2, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu2, ".") & "|" & Nz(Me.yapis2, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar2.text, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar2, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri3, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu3, ".") & "|" & Nz(Me.yapis3, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar3, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar3, ".")
End Sub

Private Sub isciktar2_Change()
    Me.isgecmis = Nz(Me.isyeri1, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu1, ".") & "|" & Nz(Me.yapis1, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar1, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar1, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri2, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu2, ".") & "|" & Nz(Me.yapis2, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar2, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar2.text, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri3, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu3, ".") & "|" & Nz(Me.yapis3, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar3, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar3, ".")
End Sub

Private Sub isyeri3_Change()
    Me.isgecmis = Nz(Me.isyeri1, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu1, ".") & "|" & Nz(Me.yapis1, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar1, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar1, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri2, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu2, ".") & "|" & Nz(Me.yapis2, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar2, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar2, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri3.text, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu3, ".") & "|" & Nz(Me.yapis3, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar3, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar3, ".")
End Sub

Private Sub iskolu3_Change()
    Me.isgecmis = Nz(Me.isyeri1, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu1, ".") & "|" & Nz(Me.yapis1, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar1, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar1, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri2, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu2, ".") & "|" & Nz(Me.yapis2, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar2, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar2, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri3, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu3.text, ".") & "|" & Nz(Me.yapis3, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar3, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar3, ".")
End Sub

Private Sub yapis3_Change()
    Me.isgecmis = Nz(Me.isyeri1, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu1, ".") & "|" & Nz(Me.yapis1, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar1, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar1, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri2, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu2, ".") & "|" & Nz(Me.yapis2, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar2, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar2, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri3, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu3, ".") & "|" & Nz(Me.yapis3.text, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar3, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar3, ".")
End Sub

Private Sub isgirtar3_Change()
    Me.isgecmis = Nz(Me.isyeri1, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu1, ".") & "|" & Nz(Me.yapis1, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar1, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar1, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri2, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu2, ".") & "|" & Nz(Me.yapis2, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar2, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar2, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri3, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu3, ".") & "|" & Nz(Me.yapis3, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar3.text, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar3, ".")
End Sub

Private Sub isciktar3_Change()
    Me.isgecmis = Nz(Me.isyeri1, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu1, ".") & "|" & Nz(Me.yapis1, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar1, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar1, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri2, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu2, ".") & "|" & Nz(Me.yapis2, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar2, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar2, ".") _
     & "|" & Nz(Me.isyeri3, ".") & "|" & Nz(Me.iskolu3, ".") & "|" & Nz(Me.yapis3, ".") & "|" & Nz(Me.isgirtar3, ".") & "|" & Nz(Me.isciktar3.text, ".")
End Sub

bu kod ile tek bir alana kısa kısa bilgilerin olduğu 15 adet metin kutusu içeriğini yazdırıyorum
böyle  yapmasam Form_BeforeUpdate olayında Me.isgecmis kutusunun değerini güncel şekilde alamıyorum
dikkat ettiyseniz her kutunun text özelliği için o kutuda olmam gerekiyor bu yüzden tek bir fonksiyon içine değer gönderip 15 adet yazmak yerine tek bir fonksiyon yazamıyorum. belki de ben yapamıyorum.
text özelliğini kullanmasam o zamanda metin kutusunun change olayını kullanamıyorum 
böyle bir çıkmaz içinde çıkış yolu olarak bunu uzun yoldan yapmak zorunda kaldım

bunu kısa yoldan nasıl çözebilirdim
hem text özelliğini kullanacağım 
hem change olayını kullanacağım
hem Form_BeforeUpdate olayını kullanacağım
@benbendedeilem
Son Düzenleme: 20/03/2020, 22:13, Düzenleyen: accessman.
Cevapla
#2
Isgecmis değeri hangi aşamada kullaniliyor
Cevapla
#3
Form_BeforeUpdate olayında 
15 kutunun içini tek kutuda birleştiriyorum
bu tek kutunun içeriğinin değişmesi beforeupdate olayını tetkliyor
şimdilik bu kod kalabalığı çözümü sağlıyor ama daha kolay yolu olsa gerek diye düşünüyorum
diyelimki anket yapıyoruz ve bir sürü checkbox var bunların değerini tek kutuda birleştirsek her kutu için bu kodu yazmak gerekecek
Cevapla
#4
Keşke örnek bir dosya atsaydınız. Böyle anlaması zor oluyor. Kendimi örneğinizin içinde bulmam  lazım.
Cevapla
#5
örnek ekliyorum
ne demek istediğim umarım anlaşılmıştır 
bir fonksiyon gibi bir şey yazayım yüzlerce metin kutusunun change olayını çok kısa bir şekilde halledeyim
.rar Database1.rar (Dosya Boyutu: 34,51 KB | İndirme Sayısı: 2)
@benbendedeilem
Cevapla
#6
öncelikle değiştiğinde çalışmasını istediğiniz metin kutularının IM/Tag özelliğine degistiginde yazın sonrada form load /form yüklendiğindeolayına aşağıdaki kodu ekleyin
Visual Basic Code
Dim ctl As Control
  For Each ctl In Me
    If ctl.Tag = "degistiginde" Then
      ctl.OnChange = "=Degisti([" & ctl.Name & "])"
    End If
  Next ctl
sonrada ilgili forma aşağıdaki fonksiyonu ekleyin
Visual Basic Code
Public Function Degisti(ByRef ctl As Control)
Dim ctl2 As Control
Me.Metin0 = ""
  For Each ctl2 In Me
    If ctl2.Tag = "degistiginde" Then
      If ctl2.Name = ActiveControl.Name Then _
        Me.Metin0 = Me.Metin0 & "|" & IIf(Len(Nz(Trim(ctl2.Text))) = 0, ".", Trim(ctl2.Text)) Else _
        Me.Metin0 = Me.Metin0 & "|" & Nz(Trim(ctl2), ".")
    End If
    
  Next ctl2
Me.Metin0 = Mid(Me.Metin0, 2)

End Function

metin0 değerini isgecmis ile değiştirin
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da