Skip to main content

AccessTr.neT


Microsoft Access'te Köprü Veri Türü ile ilgili fonksiyonlar

Microsoft Access'te Köprü Veri Türü ile ilgili fonksiyonlar

Çözüldü #1
Köprümüzün şöyle olduğunu düşünürsek
[email protected]#mailto:[email protected]#
köprü metnini almak için
Public Function GetHyperlinkRawData(ByVal hyperlinkData As Variant) As Variant
    GetHyperlinkRawData = hyperlinkData
End Function


tek tıklamaya yanıt vermesi için
Private Sub txtHyperlinkFullAddress_Click()
On Error GoTo txtHyperlinkFullAddress_Click_Err

    If Not IsNull(Me.txtHyperlinkFullAddress.Value) Then
        Application.FollowHyperlink Me.txtHyperlinkFullAddress.Value
    End If

Exit Sub

txtHyperlinkFullAddress_Click_Err:
    Call MsgBox("Error " & Err.Number & " - " & Err.Description & " (in " & Me.Name & ".txtHyperlinkFullAddress_Click)")
End Sub

DisplayText'i köprü sütunundan ayıklamak için
Public Function GetHyperlinkDisplayText(ByVal hyperlinkData As Variant) As Variant

    Const SEPARATOR As String = "#"

    Dim retVal As Variant
    Dim tmpArr As Variant
   
    If IsNull(hyperlinkData) Then
        retVal = hyperlinkData
    Else
       
        tmpArr = Split(hyperlinkData, SEPARATOR)
   
        If Len(tmpArr(0)) > 0 Then
            retVal = tmpArr(0)
        Else
            retVal = tmpArr(1)
            If Len(tmpArr(2)) > 0 Then
                retVal = retVal & "#" & tmpArr(2)
            End If
        End If
   
    End If

    GetHyperlinkDisplayText = retVal

End Function

DisplayText i almak için

Public Function GetHyperlinkFullAddress(ByVal hyperlinkData As Variant, Optional ByVal removeMailto As Boolean) As Variant

    Const SEPARATOR As String = "#"

    Dim retVal As Variant
    Dim tmpArr As Variant
   
    If IsNull(hyperlinkData) Then
        retVal = hyperlinkData
    Else
       
        If InStr(hyperlinkData, SEPARATOR) > 0 Then
            ' I append 4 separators at the end, so I don't have to worry about the
            ' lenght of the array returned by Split()
            hyperlinkData = hyperlinkData & String(4, SEPARATOR)
            tmpArr = Split(hyperlinkData, SEPARATOR)
           
            If Len(tmpArr(1)) > 0 Then
                retVal = tmpArr(1)
                If Len(tmpArr(2)) > 0 Then
                    retVal = retVal & "#" & tmpArr(2)
                End If
            End If
        Else
            retVal = hyperlinkData
        End If
   
        If Left(retVal, 7) = "mailto:" Then
            retVal = Mid(retVal, 8)
        End If
   
    End If

    GetHyperlinkFullAddress = retVal

End Function
@benbendedeilem
Son Düzenleme: 01/06/2020, 10:59, Düzenleyen: accessman.
Cevapla
#2
birinci mesajdaki kodlar ile 
ActiveControl.Hyperlink.CreateNewDocument
bu kodun nasıl bir bağlantısı var ben anlayamadım
@benbendedeilem
Cevapla
#3
1. mesaja eklediğiniz kodları hangi amaçla eklediğinizi anlayamadım. 2. mesaja eklediğiniz kod eksik, devamında oluşturulacak dosyanın dizininin belirtilmesi gerekli.

 ActiveControl.Hyperlink.CreateNewDocument "D:\deneme.txt", True, True

şeklinde olması gerekli. Bu kodun ilk mesajdaki kodlarla herhangi bir alakası yok. Birisi köprü oluşturma, köprüdeki verileri alma ile ilgili diğeri yeni dosya oluşturma ile ilgili.
Cevapla
#4
"Hyperlink" köprüler için bir terim
dosya oluşturmakta nasıl bir görevi var onu anlamadım
@benbendedeilem
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task